15 januari 2022

Coronanieuws

We mogen weer volledig open vanaf maandag 17 januari! Dat is goed nieuws, waarmee wij als
school erg blij zijn. We kunnen ons voorstellen dat de lockdown en het niet of misschien minder naar
school kunnen gaan voor jou zwaar geweest kan zijn. Niet live je medestudenten zien, minder
contact met je docenten en dan ook nog proberen je motivatie vast te houden. Dat was vast een hele
opgave, en daar lijkt nu gelukkig een eind aan te komen.
We hopen dan ook dat je het prettig vindt dat we weer open mogen voor alle niveaus, doelgroepen
en onderwijssoorten. Dat is BOL, BBL, Inburgering, Vavo, Basisvaardigheden, (volwassenen)educatie
en contractonderwijs. Er zijn dus geen uitzonderingen meer. Misschien verandert er voor jou niets
ten opzichte van de eerdere richtlijnen van 4 januari, maar misschien juist wel heel veel. In deze email lees je wat de versoepelingen van de overheid betekenen voor het onderwijs binnen Drenthe
College vanaf maandag 17 januari.


Onderwijs
Periode 2 (tot en met 11 februari a.s.)
Uitgangspunt voor deze periode is; zoveel als mogelijk fysiek les op school. We hopen op je begrip
dat het enige tijd kan kosten om roosters helemaal aan te passen.

Periode 3 (vanaf 14 februari a.s.)
Vanaf periode 3 geldt dat we weer het ‘normale’ onderwijs gaan aanbieden: veel fysiek en online
waar dat handig of nodig is.

Communicatie via je LOB’er
Op maandag 17 of dinsdag 18 januari zul je via je eigen LOB’er op de hoogte worden gebracht van
mogelijke veranderingen die voor jou gaan gelden. Je ziet jouw rooster in Magister, want wijzigingen
worden in dit rooster doorgevoerd.


Stages en leerbanen
Stages en/of leerbanen gaan in principe gewoon door, behalve als het stagebedrijf of de stageinstelling daarin anders aangeeft. Heb je vragen of zijn er acute problemen tijdens de stage/leerbaan,
neem dan contact op met je BPV docent.


Mondkapjes
Het kabinet heeft besloten om voor het mbo weer een mondkapjesplicht in te voeren. Dit houdt in:
draag overal en altijd op de schoollocatie een mondkapje als er geen 1,5 meter afstand kan worden
gehouden. Dus tijdens de theorie- en praktijklessen, in gangen, in kantines, enzovoort. Enige
uitzonderingen hierop zijn:
1. Tijdens sport- en beweeglessen.
2. Tijdens het nuttigen van eten of drinken in de kantine.

Gebruik geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes. Wegwerpmondkapjes, zoals verkrijgbaar in
supermarkten en drogisterijen, worden geadviseerd. Hierbij krijgen medische mondkapjes (minimaal
type II) de voorkeur.

We gaan er vanuit dat je een eigen mondkapje meeneemt, maar mocht je het toch vergeten zijn dan
liggen er enkele mondkapjes op voorraad bij de receptie van de locatie.


Maximale groepsgrootte van 75 personen
Voor alle onderwijsactiviteiten op locatie geldt een groepsgrootte van maximaal 75 personen.


1,5 meter afstand
Advies blijft om zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.


Zelftesten
Het dringende advies blijft om 2x per week een zelftest te doen. We roepen je op om dat ook echt te
doen. Het is daarom goed om te weten dat het voor studenten mogelijk blijft om zelftesten te
bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Hou wel rekening met langere levertijden.
Omdat zelftesten erg belangrijk is, blijft Drenthe College deze aanbieden voor studenten. De
zelftesten zijn verkrijgbaar via de receptie van de locatie. De testen zijn er alleen om uit voorzorg te
testen en niet om te testen indien je al klachten hebt of al besmet bent.


Positieve handhaving op locatie
De kans is groot dat je binnenkort kennis gaat maken met een ‘coronateam’ op jouw locatie. Deze
mensen gaan iedereen op de locaties op een positieve manier helpen herinneren dat de mondkapjes
gedragen moeten worden en je helpen andere basisregels te volgen. Extra belangrijk om het
onderwijs voor lange tijd open te houden.


Kantines, afhaallocaties en gebruik lokalen
Alleen op basis van afhalen in de kantine of bij de afhaallocaties is eten en drinken te krijgen.
Lunchen is mogelijk in de kantine, maar er geldt een maximum van 75 personen.


Basisregels
1. Was vaak je handen.
2. Draag overal en altijd op de schoollocatie een mondkapje (minimaal type 2) als je geen 1,5 meter
afstand kunt houden tot een ander.
3. Hoest en nies in je elleboog.
4. Geef andere mensen geen hand.
5. Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.
Volg de corona beslisboom.
6. Houd je aan de veranderende quarantaineregels indien van toepassing.
Volg de corona beslisboom.
7. Doe 2x per week een zelftest (advies).
8. Zorg voor optimale ventilatie.


Tot slot
De overheid heeft aangegeven dat er op dinsdag 25 januari weer een ‘weegmoment’ is. Mocht er
weer wat veranderen voor het onderwijs dan brengen we je daar weer zo spoedig mogelijk van op de
hoogte.


Heb je nog vragen of opmerkingen: corona@drenthecollege.nl blijft het punt waar je je vragen kunt
stellen.

Maar voor nu: we genieten van de nieuwe contacten met jou en je mede-studenten en hopelijk
geniet jij weer van het onderwijs (op school)!Vragen?

Op deze pagina staat het meest recente DC-nieuws rondom corona. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie? Neem contact op met corona@drenthecollege.nl

Eerder verschenen coronanieuws
 19 december 2021 | 15 december 2021 | 7 december 2021 | 29 november 202124 november 2021 | 14 november 2021 | 5 november 2021 | 17 september 2021 | 3 september 2021

Basisregels

  • Was vaak je handen.
  • Draag een mondkapje als je door het gebouw beweegt en/of als je niet over een vaste zitplek beschikt. Zodra je in het lokaal of op je werkplek zit kun je het mondkapje afzetten.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Geef andere mensen geen hand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Volg de corona beslisboom.
  • Houd je aan de quarantaineregels indien van toepassing. Volg de corona beslisboom.
  • Doe 2x per week een zelftest (advies).
  • Zorg voor optimale ventilatie.