Header afbeeldingen

De wereld van Sprinthavo en Sprintvwo

Wil je (alsnog) een diploma havo of vwo halen?

Een sprinthavo/-vwo biedt jou de mogelijkheid om dat diploma te behalen. Misschien lukte dat niet op de reguliere school. Of wil je graag een diploma hebben om verder te studeren of je kansen op werk te vergroten. Ben je goed gemotiveerd en bereid hard te werken, dan is het sprinthavo of sprintvwo iets voor jou.

Je kunt het volledige vakkenpakket volgen en eindexamen doen (schoolexamens en landelijk schriftelijk examen). Het is ook mogelijk om te studeren voor landelijk erkende certificaten, bijvoorbeeld omdat je voor één of meerdere vakken een onvoldoende hebt gehaald.  

Beide opleidingen vallen onder het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Er is dezelfde zak-/slaagregeling als in het reguliere onderwijs.

In Assen en Meppel is een sprinthavo en in Emmen is er behalve een sprinthavo ook een sprintvwo. 

 

 

 

 

Onze opleidingen in de wereld van Sprinthavo en Sprintvwo:

 

Redenen om naar het vavo te gaan

Er zijn verschillende redenen om te sprinten. Misschien omdat je:

 • bent gezakt en alsnog je diploma wilt halen door alleen de vakken waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald, over te doen;
 • door ziekte of problemen vertraging op je school hebt opgelopen;
 • een nieuwe kans nodig hebt;
 • vastgelopen bent in het mbo, havo of vwo;
 • niet past in het reguliere onderwijs;
 • hogerop wilt komen in je werk. 

In het intakegesprek kijken we samen of het vavo een goede oplossing voor jou is. 

Werkwijze

Je volgt een schoolweek volgens een continurooster. Dit betekent dat je geen tussenuren hebt. Als je les hebt, ga je met de vakdocent en klasgenoten die hetzelfde vak volgen, naar een leslokaal. Daar krijg je uitleg en bespreek je de lesstof en gemaakte opdrachten. Als je geen les hebt, werk je in een studielokaal aan je lesopdrachten met behulp van een leswijzer. In dit lokaal is altijd een studiebegeleider aanwezig die ervoor zorgt dat jij optimaal kunt studeren. 

Je begrijpt dat deze manier van werken een beroep doet op jouw zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet. Je krijgt hierbij steun van een mentor die regelmatig een gesprek met je voert om samen met jou de studievoortgang in de gaten te houden. 

Na elke toetsperiode ontvang je thuis een rapport. In Magister, de elektronische leeromgeving van Drenthe College, kun je je cijfers altijd inzien.

Kosten

De kosten van het vavo zijn afhankelijk van je leeftijd en of je nog naar het voortgezet onderwijs gaat.

1. Je bent jonger dan 18 jaar en je zit nog op het voortgezet onderwijs

De school waar je staat ingeschreven, kan jou aanmelden voor het vavo. Dit noemen ze ‘uitbesteding’. De kosten worden betaald door je huidige school. Als je wilt weten of je voor deze regeling in aanmerking komt, kun je contact opnemen met de decaan van jouw school. Men noemt dit de Rutte-regeling.

2. Je bent 18 jaar en ouder 

Er twee mogelijkheden: of je wordt uitbesteed door je huidige school (zie onder 1) of je meldt jezelf aan bij het Drenthe College. Doe je het laatste dan gelden de volgende regels

 • Als je een volledig vakkenpakket volgt, betaal je € 1137,- lesgeld aan DUO.
 • Wanneer je losse vakken volgt, betaal je tussen de 72 en 96 euro, afhankelijk van het vak. Het cursusgeld betaal je aan het vavo.      
 • Je hebt geen recht op een OV-kaart.
 • Je betaalt zelf de boeken en benodigde materialen.
 • Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je in aanmerking komen voor tegemoetkoming scholieren of tegemoetkoming deeltijders. Zie de website van DUO

Intake

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Gedurende dat gesprek vertel jij wat over jezelf en geven wij informatie over de opleiding. Zo kunnen we vaststellen of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en wij het vavotraject voor jou haalbaar achten. Na het gesprek wordt bepaald of je plaatsbaar bent. Bij twijfel of de opleiding haalbaar is, kunnen we je vragen (een) instaptoets(en) te doen. Na toelating volgt de definitieve inschrijving.

Voor het intakegesprek neem je mee:

 • Kopie voor- en achterkant van het ID-bewijs
 • Cijferlijst van behaalde vooropleiding of laatste cijferlijst

Mentoraat

Bij de start van het schooljaar krijg je een mentor toegewezen. Dit is vaak een docent waar je les van hebt. De mentor voert regelmatig een gesprek met jou. Tijdens dit gesprek kunnen aan de orde komen:

 • de voortgang van de studie aan de hand van de leswijzers
 • de planning van je studie
 • zaken waar je tijdens je studie tegenaan loopt

In de loop van het schooljaar neemt het aantal mentorgesprekken af als voorbereiding op de overgang naar een hbo-studie, waar zelfstandigheid van je wordt verwacht.

De mentor is tevens contactpersoon voor de ouders. Ben je ouder dan 18 jaar dan vragen we je toestemming om je ouders te mogen informeren. 

Studentbegeleiding

Bij de start van het schooljaar krijg je een mentor toegewezen. Die bespreekt met jou wekelijks over (de voortgang van) je studie. Als deze basisbegeleiding niet voldoende is kan er een verzoek worden gedaan om extra ondersteuning binnen de school. Hiervoor is het STudentenADvies (STAD). STAD biedt o.a.

 • Extra ondersteuning bij plannen, organiseren en leren leren
 • Groepstrainingen over bijvoorbeeld faalangst of sociale vaardigheden
 • Testen van beroepskeuze

Verder is er op elke locatie een intern begeleider werkzaam. Die houdt zich bezig met individuele ondersteuning van studenten bij problemen op school door leer- of gedragsproblemen, persoonlijke omstandigheden, lichamelijke beperkingen of door chronische ziekten. 

Locaties

Je vindt het vavo in:

                             

Assen

Cicero, Anne de Vriesstraat 70

9402 NT Assen

Tel: 088 188 4101 / 06 18776612 (rechtstreeks)   

  

Emmen

Anna Paulownalaan 1

7822 JJ Emmen

Tel: 088 188 3201 / 06 50122852 (rechtstreeks)

  

Meppel

Ezingerweg 56-57

7943 AZ Meppel

Tel: 088 188 4916 / 06 53723609 (rechtstreeks)

 

Je kijkt nu in de Wereld van Sprinthavo en Sprintvwo. Bekijk ook onze andere werelden

Quotes

Alumnus VAVO

Titel: 
“Er wordt best veel van je gevraagd, maar je hebt er dan ook echt iets aan.”
Tekst: 
‘Ik ben heel enthousiast over het sprinthavo omdat er een strakke structuur gehanteerd wordt en er onderwezen wordt op de inhoud. Het is zo’n goede oplossing. Je moet hard werken, maar daar is niets mis mee. En je kunt van profiel wisselen. Dat heb ik ook gedaan en dat heeft voor mij heel goed uitgepakt. Je moet doorzetten, gemotiveerd zijn en je echt inzetten. Maar de sfeer is goed, de school is overzichtelijk en ik ken alle docenten van gezicht. Als je echt je havo wilt halen, is de sprinthavo een prima opleiding. Je hebt het gevoel dat je er niet alleen voor staat.”
Naam: 
Estha Schraa
Beroep: 
Alumnus VAVO

Zwart blok

Docent Vavo

Titel: 
‘Met rust, overzicht en begeleiding bieden we nieuwe kansen’
Slogan: 
Docent aan het woord over de opleiding
Omschrijving: 

“Een groot gedeelte van onze leerlingen komt van havo 5 en probeert de certificaten te halen voor de vakken waarvoor ze zijn gezakt om zo alsnog een havodiploma te halen. De andere groep bestaat uit leerlingen die moeite hebben met de reguliere school, die voor hen te groot, te druk en te onoverzichtelijk is. De opleiding is kleinschalig en rustig, we hebben zelfs stilteplekken. De leerling moet wel zelf in staat zijn om enkele uren achter elkaar zelfstandig te werken en hij of zij moet ook in staat zijn te communiceren en om hulp te vragen. Wij kunnen leerlingen niet slimmer maken, maar we kunnen ze wel helpen bij plannen en overzicht creëren. Leerlingen krijgen voor elk vak een leswijzer en er zitten geen gaten in hun rooster. We doen een uitgebreide intake om erachter te komen of een leerling de capaciteiten heeft voor een havo-opleiding. De omstandigheden rond een leerling moeten rustig en evenwichtig genoeg zijn om tot leren te komen. De opleiding is bepaald niet vrijblijvend, er is veel werk aan de winkel. Als een leerling slim genoeg is en hard werkt dan krijgt hij met het overzicht en onze begeleiding in onze rustige werkomgeving een nieuwe kans om het havodiploma te halen!”

Naam: 
Caroline Halm
Beroep: 
Docent Vavo

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier