apr | 28 april 2022

Benoeming Mare Riemersma als lid College van Bestuur verlengd tot 2026

ASSEN - De Raad van Toezicht van Drenthe College heeft Mare Riemersma herbenoemd als lid van College van Bestuur van Drenthe College voor de periode tot mei 2026. Deze herbenoeming volgt na een positief advies van de Centrale Studentenraad, de Ondernemingsraad en het Centraal Managementteam van Drenthe College en betekent een verlenging van haar eerste bestuurstermijn.

Dick de Waard, voorzitter Raad van Toezicht: “Deze herbenoeming zorgt voor stabiliteit en duidelijkheid richting de toekomst van Drenthe College in een periode waarin naar een nieuwe strategische periode wordt gewerkt met een duidelijke focus op de regio. We zijn ervan overtuigd dat Mare Riemersma samen met Arwin Nimis – voorzitter van het College van Bestuur - Drenthe College op de ingeslagen weg verder kan brengen.”

Mare Riemersma: “Ik kijk erg uit naar de volgende periode waarin ik voor Drenthe College veel samenwerkingsmogelijkheden zie in de regio om hiermee het onderwijs voor onze studenten en de arbeidsmarkt beter, sterker en bereikbaar te houden. Ik ben blij met het vertrouwen daar mijn bijdrage aan te mogen leveren."