apr | 02 april 2023

Wereld Autisme Dag

PUUR

Het is vandaag Wereld Autisme Dag. Naar schatting 35 miljoen mensen over de hele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Mensen met autisme ervaren hun omgeving vaak als onsamenhangend wat in nieuwe situaties stress en onrust geeft.

Project PUUR is ontwikkeld voor studenten met de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Voor alle studenten is de overstap naar het mbo spannend, maar voor studenten met een diagnose in het autistisch spectrum is een extra stukje voorbereiding, informatie en eventuele begeleiding van belang om stress en onrust te verminderen.

PUUR bestaat uit drie groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding om de overstap van het voortgezet onderwijs naar met mbo goed te laten verlopen. De groepsbijeenkomsten vinden drie keer in het eerste leerjaar plaats en zijn bedoeld voor studenten en ouders/begeleiders:

  • Vóór de zomervakantie: speciale startbijeenkomst met rondleiding om kennis te maken met de school + praktische informatie voor de start van de opleiding.
  • November: bijeenkomst over weerbaarheid en grenzen aangeven.
  • Maart/april: bijeenkomst over de voorbereiding op stage.

De individuele begeleiding wordt afgestemd in overleg met de student. Dit kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Dit is afhankelijk van wat de student nodig heeft.

Onderwerpen welke aan bod kunnen komen bij individuele begeleiding kunnen zijn:

  • Samenwerken met andere studenten
  • Reflectie op eigen handelen
  • Sociale omgang met medestudenten
  • Wat doe je als je een les hebt gemist
  • Voorbereiding op stage en eventuele stagebegeleiding

Het is niet verplicht om individuele begeleiding te ontvangen als de student aangemeld is voor PUUR. De student mag hier zelf een keuze in maken. Ook het meedoen aan de groepsbijeenkomsten is geheel vrijblijvend.

PUUR is op alle locaties in Emmen, Assen en Meppel beschikbaar. De groepsbijeenkomsten vinden plaats op één locatie, deze wordt ruim van te voren bekend gemaakt. De individuele begeleiding wordt op de locatie van de student zelf geboden, ze hoeven hiervoor dus niet apart naar een andere locatie te reizen. Studenten krijgen een vaste trajectbegeleider met wie ze afspraken maken over het invullen van hun begeleidingsmoment.

Ben je een nieuwe student, ouders en/of verzorgers en wil je meer informatie over de invulling van PUUR in jouw regio? Of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Regio Emmen: Josien Meerlo 06 18 60 82 54 j.meerlo@drenthecollege.nl       

Regio Assen:  Wilma de Vrieze 06 83 66 05 55 w.devrieze-hoekstra@drenthecollege.nl

Regio Meppel: Albien Vos 06 28 24 76 53 a.vos@drenthecollege.nl