jul | 12 juli 2022

Nieuws vanuit Practoraat Waterstof in de Industrie

Nadat, in april met een feestelijke installatie, Willem Hazenberg als practor officieel is geïnstalleerd, zijn er vele stappen gezet binnen het practoraat. Van bedrijfsbezoeken, tot het door ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het verder delen van de opgedane kennis. Hieronder treft u een samenvatting van de (vele) activiteiten.

Bedrijfsbezoek Intergas Coevorden
Intergas te Coevorden heeft een cv-ketel op waterstof ontwikkeld. Deze nieuwe ketel werd onder andere in het waterstof Tiny House getoond. Nadat de studenten het Tiny House hadden bezocht, wilde men nog meer te weten komen over deze cv-ketel. Studenten E& I (Elektro- en Installatietechniek) bezochten daarom op 26 april j.l. Intergas in Coevorden. Ze kregen een uitgebreide rondleiding en de heer Gerrit Zijlstra, de ontwikkelaar van deze cv-ketel gaf daar uitleg over de ontwikkelingen rondom de waterstof cv-ketel van Intergas. Ook konden de bezoekers, studenten, docenten en practor, de testopstelling bekijken van de waterstof CV – Hydride ketel en was er alle ruimte tot het stellen van vragen. Kortom een leerzame ochtend voor de aanwezigen.

Rondleiding bij Intergas

Foto: Rondleiding bij Intergas

Bedrijfsbezoek Stork Emmen
Op 19 mei opende Stork Emmen haar nieuwe locatie in Emmen! Studenten waren bij deze opening aanwezig en werden rondgeleid door de locaties op het Getec terrein. Naast dat Stork er liet zien op welke wijze zij werken binnen de industrie, konden DC studenten racen tegen elkaar op de EnTranCe waterstof racebaan en daarbij waterstof produceren.

Twee studenten op bedrijfsbezoek bij Stork Emmen

Foto: Wopke Hettema van Stork en twee DC-studenten

Onderwijsontwikkelingen

 • De waterstoftafel die binnen DC Tech staat, is klaar voor gebruik en zal vanaf nu ingezet worden binnen het onderwijs.
 • Cursusboek waterstof, hier wordt nog hard aan gewerkt. De eerste teksten zijn verzameld en de missende onderdelen in kaart gebracht. De structuur staat grotendeels, nu zal de meer onderwijs praktische zaken handen en voeten gegeven moeten worden. Denk hierbij aan het onder andere ontwikkelen van toetsen.
 • Train de trainers – Landelijke groep
  Er wordt gewerkt aan een landelijk programma om waterstofdocenten te trainen. Hieraan werken meerdere hogescholen en ROC’s vanuit het hele land aan mee. Daarnaast ligt er de wens om vanuit de TKI Human Agenda/ Groenvermogennl fors te investeren in MBO-waterstofonderwijs. Doel is Professionalisering van docenten voor het verzorgen van waterstofonderwijs.
  Drenthe College zit in het kernteam voor de ontwikkeling rond veiligheid, regelgeving en industrie en algehele afstemming. Twee docenten van DC die al waterstoflessen geven zullen aan de eerste versie deelnemen.
 • Virtual-reality
  In gezamenlijkheid met de scholen binnen Energy College, waaronder Noorderpoort zijn we bezig met de eerste oriëntatie om virtual reality in te zetten voor waterstof opleidingen.
 • Ozone
  Ozone is een online module omgeving vanuit a+o metalektro. De modules zijn in gezamenlijkheid met de Noordelijke mbo instellingen ontwikkeld en voor mbo-instellingen en leden van a+o metalelekto vrij te gebruiken, na het aanvragen van inloggegevens. Vanuit Drenthe College heeft Willem Hazenberg de Ozone Waterstof module 4 gereviewed en voorzien van verbeteringen voor de ontwikkelaar.

Horizon Grand PRIX WK Assen
Studententeams uit maar liefst 11 landen streden zaterdag 4 juni om de wereldtitel voor ‘beste modelauto op waterstof’ tijdens de WK Waterstofrace 2022 in de Bonte Wever in Assen. Het internationale evenement werd niet alleen vóór studenten, maar ook door studenten van het TT-instituut Drenthe College Assen georganiseerd. Centraal staat het delen van kennis rondom waterstof en verbindingen leggen tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Willem Hazenberg was hierbij aanwezig om, daar waar nodig, zijn kennis te delen.

Hydrogen Cross Border Conferentie
Op 18 mei werd er een Hydrogen Cross Border Conferentie gehouden. Practor Willem Hazenberg en opleidingsmanager Michel Karsten hebben namens Drenthe College deelgenomen aan deze conferentie in Nederland en Duitsland. De eerste dag stond in het teken van kennisdelen in Leer (Dld). De tweede dag waren de meer praktische toepassingen daadwerkelijk te bezoeken in Noord-Nederland en was er een bustour. Er is door Willem Hazenberg in de bus nog een waterstoflezing verzorgt. Met de bus zijn er verschillende bedrijven bezocht, waaronder Resato (Assen), QBuzz (Groningen), waterstof tankstation en NG Shipyards (Lauwersoog), met de Ecolution boot van Wubbo Ockels. De Ecolution is de vaandeldrager van de stichting WadDuurzaam. De bedoeling is dat de hele vloot in Lauwersoog overstapt op varen op waterstof. Wilt u meer terugzien over de Hydrogen cross border conferentie? Klik hier om de Video samenvatting van het bezoek te bekijken = Rückschau Exkursion - Hydrogen Cross Border Conference 2022 - YouTube

Groepsfoto bij bus die rijdt op waterstof
Foto: Groepsfoto bij Qbuzz Groningen

Practoraat Partners
Op 29 juni bezocht Tata Steel Academy Drenthe College om kennis uit te wisselen en te praten over het leveren van 1 docent onderzoeker aan het practoraat. Ook vanuit andere ROC’s in Nederland is er belangstelling voor het practoraat en de opbrengsten. 

Stage en projecten
Er is een verzoek van Stork om een Racebaan met waterstof opwek, zoals EnTranCe heeft, te gaan ontwikkelen. Stork wil deze o.a. inzetten bij beurzen.  In het derde kwartaal van dit jaar zullen we hier een specificatie van opstellen. Het voorstel vanuit het practoraat is om die meer geavanceerd te maken dan die van EnTranCe en ook bredere groep studenten daarbij te betrekken. Denk aan ICT, Meet & Regel en Elektrotechniek die ook metingen kan uitvoeren en zichtbaar te maken.  

Vanuit Vliegveld Groningen Airport Eelde is de vraag binnengekomen om een Ground Power Unit (GPU) die bij de luchtmacht vandaan komt om te bouwen van diesel aangedreven naar waterstof aangedreven. Een GPU wordt gebruikt om vliegtuigen op de grond van stroom te voorzien.

Internationaal
Vanuit Drenthe College is het practoraat betrokken bij EU Erasmus project EH2TA. Erasmus project EH2TA is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit zuid en oost Europa om de kennis rondom waterstof te vergroten en onderling te delen. Drenthe College heeft aanvullingen gegeven op het concept curriculum, zoals deze door de partners in Tsjechië is opgesteld. De eerste versie van de 5 lesmodules moeten voor 1 oktober 2022 gereed zijn.

De 5 lesmodules zijn:   
 • Curriculum_Module1_Hydrogen filling station
 • Curriculum_module2_Hydrogen_vehicles_with_fuel_cells
 • Curriculum_Module3_Hydrogen to power vehicles with internal combustion chamber engines
 • Curriculum_Model 4_EHTA_Hydrogen storage and transport
 • Curriculum_Module5_Hydrogen production and safety
De aftrap bijeenkomst van het Europese project was in april. Vanuit Drenthe College waren docent Richard Blokzijl, instructeur Siemon Bosker en practor Willem Hazenberg aanwezig. De komende 4 jaar worden er vaker uitwisselingsbijenkomsten (op locatie of via de digitale weg) georganiseerd. 

Ontmoeting tussen burgemeesters en experts uit Emmen en Lingen 
Vanuit Drenthe College heeft Practor Willem Hazenberg een presentatie gegeven over de Nederlandse projecten in relatie met de Duitse projecten die rond H2-Get in Lingen spelen. Daarnaast is er aandacht gegeven aan de 4 MBO waterstof opleiding routes, waterstof technologie, waterstof in bebouwde omgeving, waterstof voor mobiliteit en waterstof In de Industrie. Waterstof in de Industrie omvat ook de netwerken en tankstations en wordt nationaal gecoördineerd vanuit Drenthe College.  Daarna gingen de Oberbürgermeister en burgemeester in gesprek met de provincie en gemeente over vervolgstappen voor het partnerschap tussen de Gemeente Emmen en de Stadt Lingen (Ems, Dld) en overleg met het team en de sprekers.

Aanbevelingen van uit Drenthe College tijdens de bijeenkomst:
 • Werk samen aan gezamenlijke lesmateriaal rond waterstof, zoals veiligheid, operatie, onderhoud en hogedruk technologie.
 • Versterk regionale infrastructuur rond waterstoftankstations en verduurzaming van ook waterstof voertuigen binnen gemeente en regio.
 • Kijk kritisch naar EU "Delegate act", deze zal extra barrières voor elektrolyse opwerpen en sluit zelfs andere technologieën uit.
 • Beter te kiezen voor een taxonomie die uitgaat van Nul emissie of lage emissie < 3 kg CO2/H2
 • De Films die gepresteerd zijn (Practoraat DC en Israël/ NL samenwerking) die door medewerking van Drenthe College waren gemaakt zijn zeer goed ontvangen door onze Duitse gasten en die aangaven dat Duitsland wel e.e.a. van Nederland kan leren rond markering. Een afspraak die gemaakt is om het gehele gebied als een regio te laten zien in een toekomstige marketing uitingen.
DC team in Praag voor waterstof practoraat

Foto: DC-team in Praag voor kick-off, Siemon Bosker, Richard Blokzijl en Willem Hazenberg

Tot slot
Is de film die gemaakt is rondom het practoraat Waterstof in de Industrie, opgepikt door de Nederlandse en Israëlische samenwerking. Binnenkort komt de definitieve versie hiervan online en zijn “onze” studenten terug te zien in een internationale coproductie!