Nieuwsoverzicht | 19 maart 2020

Veelgestelde vragen coronavirus

Hier vind je veelgestelde vragen over corona en Drenthe College. Wij updaten deze lijst dagelijks om 16.00 uur met de vragen van de dag. Heb je ook een vraag? Stel hem dan via corona@drenthecollege.nl.

Algemeen

 • Al onze medewerkers zetten zich maximaal in om alles in goede banen te laten lopen.

  We hebben met elkaar afgesproken dat de regie ligt bij het Centraal Crisisteam (CCT) waarvan Mare Riemersma als waarnemend voorzitter College van Bestuur voorzitter van is. Zij communiceren elke dag met de Regionale Managementteams (RMT) om daar de vragen die via de medewerkers en teams binnen komen te verzamelen en nieuwe richtlijnen uit te zetten. Elke dag om 16.00 uur zorgt het CCT voor een update van de FAQ op de website en intranet voor medewerkers.

  Communicatielijnen voor medewerkers en teams

  Met vragen of problemen kan je terecht bij je (opleidings)manager. Die kan als lid van een Regionaal Management Team waar nodig opschalen naar het CCT. Kijk bij vragen altijd eerst even naar de FAQ op intranet of de website, mogelijk is er al een antwoord beschikbaar.

  Communicatielijnen voor studenten
  Studenten worden vanuit hun opleiding op de hoogte gebracht hoe het online onderwijs in zijn werk gaat, hoe zij in hun digitale klaslokaal kunnen komen en wat het lesschema is.

  Als er – ondanks de instructies – vragen of problemen zijn bij studenten kan er contact worden opgenomen met de lob-er.  Geplaatst: 13-3-2020 10:35
  Gewijzigd: 19-3-2020 14:19

 • Rijksoverheid
  De Rijksoverheid heeft voor scholen de pagina geopend: 'veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs'.

  GGD
  Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD.

  RIVM
  De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:37
  Gewijzigd: 17-3-2020 16:46

 • Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

  We herhalen de belangrijkste maatregelen die voor iedereen gelden:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig
  • Schud geen handen
  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten in de combinatie hoesten, niezen, keelpijn en eventueel koorts
  • Houd afstand van andere personen (1,5 meter) 


  Heb je klachten? Je belt met de huisarts wanneer de klachten verergeren.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:26
  Gewijzigd: 19-3-2020 09:52

 • Kennismaking

  De aanmelddatum voor een opleiding is verplaatst van 1 april 2020 naar 1 mei 2020. Door je vóór 1 mei aan te melden weet je zeker dat je het komende schooljaar kunt starten met deze mbo-opleiding mits je voldoet aan de vooropleidingseisen.

  Op dit moment vinden er geen kennismakingsgesprekken plaats vanwege de beperkingen rondom de Coronabesmettingen. Momenteel is jouw aanmelding ook meteen je toegang tot op een opleiding. We gaan er daarbij wel vanuit dat je de juiste vooropleiding hebt gevolgd. Soms nemen we naar aanleiding van je aanmelding toch telefonisch contact met je op. Ook plannen we op een later moment voor alle opleidingen een groepskennismaking. Dit kan zowel voor als na de zomervakantie zijn. Met studenten die zich aanmelden voor een Entree opleiding zal voor de start van de opleiding telefonisch contact opgenomen worden. 

  Vragen of hulp nodig bij je keuze? 

  Ons studiekeuze advies gaat gewoon door! Omdat we je op dit moment helaas niet op onze locaties kunnen ontvangen, hebben we online oplossingen bedacht om jou verder te helpen. 

  Ons infoteam staat tijdens werkdagen klaar om al je vragen te beantwoorden; een opleiding waar je nog over twijfelt, studiefinanciering, passend onderwijs of andere zaken. Als je het helemaal nog niet weet kan je online een beroepskeuzetest doen. Ons infoteam zorgt voor contact met een studiekeuzeadviseur waar nodig. 

  Je kan ons bereiken via verschillende kanalen: 

  Vul het contactformulier in.

  Telefoon: 0800-8812345 (gratis)

  WhatsApp: 06-30229732 

  mail: info@drenthecollege.nl 

  Meelopen

  Normaal gesproken kan je via bezoekmbo.nl komen meelopen bij de opleiding van jouw keuze. Ook dat is op dit moment niet mogelijk vanwege de beperkingen rondom Coronabesmettingen. Zodra de mogelijkheden tot meelopen weer beschikbaar zijn informeren we je daarover natuurlijk via onze website en op bezoekmbo.nl.

  Geplaatst: 19-03-2020 11.00

  Gewijzigd: 31-03-2020 15.27

 • De Mbo-raad heeft een uitgebreide FAQ op hun website staan. Die vind je hier.

  Geplaatst: 25-03-2020 14:19

 

 

Studenten

 • Vanaf maandag 16 t/m woensdag 18 maart vinden er geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats. Studenten krijgen dus even geen les. Ook examens en toetsen gaan t/m woensdag 18 maart niet door. Vanaf donderdag gaat het onderwijs online door.

  De docenten hebben de afgelopen dagen gebruikt om het lesgeven op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Hiermee wordt bedoeld dat er les gegeven wordt met digitale middelen. Jullie ontvangen instructie van de betrokken vakdocent over je les. Dit zal per mail zijn en er zal volop met MS Teams of een ander online systeem gewerkt worden. Vele studenten hebben al met MS Teams gewerkt. Voor alle studenten zullen zorgen voor een duidelijke instructie voor het werken met MS Teams.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:30
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:44

 • Wij volgen de lijn die de BPV-bedrijven en instellingen aanhouden. Mocht je hier als student vragen over hebben neem dan contact op met jouw LOB’er. Wil je geen stage meer lopen omdat je niet veilig voelt of omdat meer uren moet draaien dan dat wettelijk van jou verwacht kan worden? Laat dat dan weten aan jouw stagebegeleider bij DC en op locatie.

  Indien BPV-bedrijven aangeven dat onze studenten uit voorzorg niet meer welkom zijn, dan hebben we dat vanzelfsprekend te respecteren.  Wij verzoeken jullie dit te melden aan je LOB’er. De betreffende onderwijsteams zullen deze studenten een alternatief onderwijsprogramma aan bieden.

  Wil je weten hoeveel uur stage je mag lopen? Dat heeft JOB voor jou uitgezocht: https://www.jobmbo.nl/vragen-klachten/hoeveel-uur-mag-ik-stagelopen-als-ik-16-17-of-18-ben/

  Mocht je gevraagd worden om in deze bijzondere tijd meer uren stage te lopen dan kan dit natuurlijk. Zorg dat dit op je urenkaart staat en meld dit ook aan je LOB’er per mail. Graag een opgave per week mailen aan je LOB’er indien je meer uren stage hebt gelopen.

  Geplaatst: 13-3-2020 13:32
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:42

 • Ben je een BBL-student Verpleegkundige, Verzorgende-IG of combi MZ/VZ? Dan ga je niet naar school. Onderwijs volg je zoveel mogelijk op afstand (thuis). Lesmomenten gaan zoveel mogelijk door, maar niet fysiek. Je contactpersoon op school neemt hierover contact met je op.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:32
  Gewijzigd: 17-3-2020 16:46

 • Ben je een tweede, derde of vierdejaars BOL-student mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG of combi MZ/VZ? Dan mag je, als je dat zelf wilt, stage blijven lopen. Je krijgt bijbehorende begeleiding op afstand. Het onderwijs wordt voor zover mogelijk digitaal op afstand aangeboden. Er zullen geen fysieke stagebezoeken plaatsvinden. Je contactpersoon van school neemt hierover contact met je op.

  Let op: dit geldt ook als je een eerstejaars student met parttime stage bent.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:35
  Gewijzigd: 17-3-2020 15:17

 • Veel studenten van zorgopleidingen hebben naast stage ook een bijbaantje in de zorg. In het kader van veiligheid is het belangrijk om eventuele bijbanen van studenten in acht te nemen. Het is aan de stage-instelling om bij een student aan te geven of hij/zij door kan gaan met de bijbaan of niet.

  Geplaatst: 16-3-2020 18:11
  Gewijzigd: 17-3-2020 16:47

 • Je kunt het beste contact opnemen met je praktijkbegeleider of LOB'er van school. Soms kan de stage worden uitgesteld of krijg je vervangende opdrachten. Maar er wordt altijd naar een oplossing gezocht voor alle studenten, omdat dit een uitzonderlijke situatie is.

  Geplaatst: 17-3-2020 16:56
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:40

 • Met aansprakelijkheid is het altijd zo dat de andere partij moet aantonen dat jij iets hebt gedaan of juist hebt nagelaten waardoor de schade kon ontstaan. Als het goed is krijg je op het stageadres instructies over wat je wel en niet mag doen. Daarnaast houd je je natuurlijk aan de algemeen geldende hygiënemaatregelen.

  Geplaatst: 13-3-2020 13:32
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:42

 • Vanaf donderdag 19 maart heb je weer (online) les. Jouw docent neemt contact op over wat er van jou wordt verwacht.

  Je bent tot en met 6 april dus niet vrij.

  Geplaatst: 17-3-2020 17:15

 • Examinering
  Vanochtend heeft het kabinet besloten dat de centrale examens in het vo dit schooljaar niet plaatsvinden. Ook de MBO Raad heeft een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering. Alfa-college, Noorderpoort, Landstede Groep, Terra, ROC Menso Alting en Drenthe College hebben op basis van de adviezen van de overheid en de MBO Raad het volgende besluit genomen:

  • Alle fysieke examens in groepen en gebouwen worden met ingang van 25 maart opgeschort tenminste t/m 6 april 2020. Dit geldt ook voor de VAVO examens.*
  • Kleinschalige praktijkexamens op bpv-locaties kunnen indien mogelijk doorgaan met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
  • Online examinering kan doorgaan en krijgt de komende weken verder vorm.
  • We blijven prioriteit geven aan de studenten die voor 1 oktober gaan diplomeren.
  *Generiek: Mondelinge (taal)examens
  Beroepsgericht en keuzedelen: mondelinge (taal)examens, assessments en eindgesprekken

  Drenthe College krijgt hiermee ruimte om de komende weken het afstandsonderwijs verder in te richten én te kijken hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.

  We kunnen ons voorstellen dat je ongerust bent over de komende periode. Heb je hierover vragen, dan kan je terecht bij je docent.

  Geplaatst: 17-03-2020 17:23
  Gewijzigd: 24-03-2020 16:19

 • In principe vinden jouw lessen online plaats, maar in sommige gevallen is het nodig dat je wél op een locatie terecht kan. Het kabinet heeft besloten dat er in het mbo enkele uitzonderingen zijn op het online onderwijs. Het gaat om:

  •  Het voorbereiden op en het uitvoeren van examens, zowel in mbo als vavo.
  • Het uitvoeren van assessments op school in plaats van een proeve van bekwaamheid, als deze bij een leerbedrijf niet uitgevoerd kan worden.
  • Het helpen van studenten die thuis geen faciliteiten hebben om gebruik te maken van online onderwijs en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school.


  Bij al deze uitzonderingen geldt dat we moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

  Geplaatst: 17-03-2020 17:24
  Gewijzigd: 19-03-2020 10:52

 • Neem hierover contact op met jouw LOB'er. Hij of zij zal met jou de mogelijkheden bespreken.

  Geplaatst: 17-3-2020 17:28

 • Studiereizen, congressen, schooluitjes of andere events buiten school in groepsverband gaan met onmiddellijke ingang niet door. Ook als er minder dan 100 deelnemers zijn. Dat geldt voor zowel het binnen- als het buitenland.

  Voor zover de kosten niet worden gedekt door een annuleringsverzekering worden deze vergoed door Drenthe College.

  Tot en met 6 april worden geen nieuwe studiereizen, excursies en congressen in binnen- en buitenland gepland.

  Geplaatst: 17-03-2020 19:07
  Gewijzigd: 19-03-2020 10:56

 • Wil jij volgend jaar starten met een opleiding op het hbo? Wanneer jij een (kleine) studievertraging oploopt veroorzaakt door het coronavirus dan is er een mogelijkheid om volgend schooljaar wel met jouw vervolgopleiding te starten.

  Het gaat dan om de student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen. De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats.
  Let op: als je het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal je alsnog van de hbo-opleiding af moeten.    

  Wil je meer weten? Op Studiekeuze123 vind je nog meer informatie.

  Geplaatst: 20-03-2020 12:47
  Gewijzigd: 23-03-2020 12:47

 • Uit onderzoek van verschillende vakbonden blijkt dat een werkgever een BBL-student niet zonder gegronde reden mag ontslaan. Als BBL-student zijn jouw rechten gelijk aan die van andere werknemers met een contract met vaste uren. Een contract mag daarom ook niet zomaar ontbonden worden. Wanneer je akkoord gaat met het ontbinden van jouw contract heb je ook geen recht op uitkering. Ga daarom in overleg met jouw werkgever om een gepaste oplossing te vinden. Denk aan:

  • Het inzetten de plus- en minurenregeling of werktijdverkorting.
  • Ingezet worden voor andere werkzaamheden buiten jouw vak, zoals een verbouwing of extra grote schoonmaakbeurt. De werkzaamheden moeten wel op de werkplek plaatsvinden.
  • Je bent er niet toe verplicht, maar je kan wel overwegen om vakantiedagen op te nemen. Je vakantiedagen hebben het doel om voor vakantie te gebruiken, dus overweeg zelf in hoeverre je deze dagen wil gebruiken.

  Geplaatst: 23-03-2020 16:42

 • Zit je in nood? Dan kun je overwegen* om te lenen via DUO. Binnen het studiejaar kan dat met volledige terugwerkende kracht. Dit moet je zelf aanvragen via Mijn DUO.

  Is dit niet voldoende of leen je al maximaal, onderzoek dan of er ondersteuning door familie of vrienden mogelijk is. Is dit niet mogelijk? Neem dan alsnog contact op met DUO, samen kunnen jullie kijken wat er wel mogelijk is.

  *Onderzoek eerst of het echt noodzakelijk is om te lenen. Voorkom dat je met een (hoge) studieschuld van school komt.

  Geplaatst: 23-03-2020 17:01

 • Veilig Thuis 

  Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis berichtte deze week over een toename van spanningen in thuissituaties. Vanwege de landelijke coronamaatregelen is het voor zorgprofessionals moeilijker om de gebruikelijke hulp te kunnen bieden. Wanneer jij hier vragen over hebt of als er dingen spelen bij jouw thuis dan kun je terecht op onderstaande platforms:

  • https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/
  • https://www.nji.nl/coronavirus
  • De campagnesite https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/wordt aangevuld met informatie en specifieke tips rondom de Coronacrisis.
  • Kinderen en jongeren kunnen vanzelfsprekend ook altijd terecht bij https://www.kindertelefoon.nl/
  • https://veiligthuis.nl/

  Ook bij Drenthe College kun je terecht bij onze zorgcoördinatoren.

  • Assen: Greetje Dikkers
  • Emmen: Netty Wouda
  • Meppel: Johanna Visser
 • Stages en leerbanen zijn te vinden via www.stagemarkt.nl. Als het gevolg van het Coronavirus is het mogelijk dat stages en banen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Kun je geen plaats vinden? Meld dat dan aan de SBB via deze link.

 • Jouw stage kan met een voldoende worden beoordeeld wanneer de vooraf afgesproken leerdoelen zijn behaald. Die toon je aan met de afgeronde leertaken en opdrachten. Het onderwijsteam en het leerbedrijf zullen beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonder dat de uren geheel gemaakt worden.

  Indien er in de beoordeling bewijsmiddelen gebruikt kunnen worden uit een voorgaande BPV dan is hier vanuit het ministerie van OCW geen bezwaar tegen.

  Geplaatst: 25-03-2020 15:10

 

 

Medewerkers

 • Examinering
  Vanochtend heeft het kabinet besloten dat de centrale examens in het vo dit schooljaar niet plaatsvinden. Ook de MBO Raad heeft een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering. Alfa-college, Noorderpoort, Landstede Groep, Terra, ROC Menso Alting en Drenthe College hebben op basis van de adviezen van de overheid en de MBO Raad het volgende besluit genomen:

  • Alle generieke en praktijkexamens in groepen en gebouwen worden met ingang van 25 maart ten minste opgeschort t/m 6 april 2020. Dit geldt ook voor de vavo-examens.
  • Kleinschalige praktijkexamens op bpv-locaties kunnen indien mogelijk doorgaan met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
  • Online examinering kan doorgaan en krijgt de komende weken verder vorm.
  • We blijven prioriteit geven aan de studenten die voor 1 oktober gaan diplomeren.


  Drenthe College krijgt hiermee ruimte om de komende weken het afstandsonderwijs verder in te richten én te kijken hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.

  We kunnen ons voorstellen dat je ongerust bent over de komende periode. Heb je hierover vragen, dan kan je terecht bij je docent.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:33
  Gewijzigd: 24-3-2020 16:20

 • Alle BPV-bezoeken van alle opleidingen worden vanaf nu telefonisch gedaan in plaats van fysiek op locatie.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:53
  Gewijzigd: 17-3-2020 15:16

 • In het kader van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het heersende coronavirus heeft ArboNed besloten om vanaf komende maandag alle fysieke spreekuren om te zetten in telefonische spreekuren.

  Tot nader bericht zal dit van toepassing zijn. ArboNed zal zelf al onze medewerkers hierover informeren.

  Voor ons gaat dit betekenen dat er geen artsen meer van ArboNed tot nader bericht op onze locaties zijn.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:53
  Gewijzigd: 17-3-2020 16:46

 • De aanmelddatum voor toelatingsrecht tot een opleiding is verplaatst van 1 april 2020 naar 1 mei 2020. Met het verschuiven van de aanmelddatum is ook de Numerus Fixus uitgesteld, we horen nog op welke precieze datum dat gaat worden. Dat heeft gemaakt dat we als DC hebben besloten dat voor volgend schooljaar iedereen welkom is. Dat betekent dat studenten zonder kennismakingsgesprek worden toegelaten tot de opleiding, mits zij beschikken over de juiste vooropleiding.

  Met studenten die zich aanmelden voor een Entree-opleiding zal voor de start van de opleiding telefonisch contact opgenomen worden. In een later stadium wordt de teams gevraagd een groepskennismakingsronde te houden voor de opleiding waarvoor de student is aangemeld. Dit kan zowel voor als na de zomervakantie zijn.

  Geplaatst: 16-3-2020 16:44
  Gewijzigd: 19-3-2020 11:01

 • Het werk gaat door. Dat kan vanuit huis of wanneer het mogelijk is op een DC-locatie. Wanneer je geen verlof opneemt en je hebt geen werk dan ben je beschikbaar voor Drenthe College. Dit kan betekenen dat je wordt opgeroepen om werkzaamheden uit te voeren die in het normale proces niet tot jouw takenpakket horen.

  Wil je vrij? Overweeg dan om verlofuren in te zetten of om overuren op te maken.

  Geplaatst: 16-3-2020 17:46
  Gewijzigd: 17-3-2020 15:15

 • Wij begrijpen dat het onzeker is hoe periode 4 eruit gaat zien. Als planner mag je daarom vooruit werken voor schooljaar 2020/2021. Zodra er meer duidelijkheid is over periode 4 kun je de werkzaamheden voor die periode weer oppakken.

  Geplaatst: 17-3-2020 17:16

 • We zijn met de noordelijke roc's in gesprek om de termijnen tussen voorlopig en definitief advies te verlengen. We wachten daarbij op de maatregelen die door de MBO Raad en OCW worden aangekondigd.

  Geplaatst: 17-3-2020 17:30

 • De coronacrisis zorgt voor uitzonderlijke situaties. We snappen dat je een paar dagen de tijd nodig hebt om een en ander te regelen thuis. Dit beschouwen we als calamiteitenverlof. Mocht je vragen hebben over hoe je thuis kunt werken in combinatie met zorg en thuisonderwijs voor je kind overleg dan met je leidinggevende.

  Tip: kijk of je de uren kunt spreiden over meerdere dagen.

  Geplaatst: 17-3-2020 17:59
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:17

 • Om thuis werken mogelijk te maken, biedt Drenthe College naast Teams een online desktop aan. Het is mogelijk om via deze "VMware View" omgeving van Drenthe College in te loggen op de centrale desktop, alsof je op een Thin Client of pc werkt van Drenthe College.

  Daarmee heb je dan ook de functionaliteit zoals je die gewend bent van je werkplek binnen DC. Op de portal staan instructies d.m.v. drie korte video’s om de VMware Horizon Client te installeren.

  Heb je geen goede thuiswerkplek of kun je niet thuis werken? Op de FAQ op intranet vind je op verschillende vragen al antwoord over de mogelijkheden die Drenthe College biedt.  

  Geplaatst: 17-3-2020 18:02

  Gewijzigd: 24-3-2020 16:28

 • Door de snelle ontwikkelingen kunnen we niet een goede thuiswerkplek regelen met een goede bureaustoel, losse muis en toetsenbord. Daarom wat tips om klachten zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Gebruik een losse muis en toetsenbord als je die thuis hebt. Sluit deze aan op je laptop.
  • Zet je laptop op een dik boek of pak printerpapier, zodat het beeldscherm wat hoger komt te staan en je je nek minder belast (alleen als je een losse muis en toetsenborg hebt).
  • Neem regelmatig even pauze en probeer taken af te wisselen.
  • Wissel je houding regelmatig af, sta af en toe op. Bellen kan vaak ook staand in plaats van zittend.
  • Probeer mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op het beeldscherm te vermijden.

  Geplaatst: 17-3-2020 18:09

 • We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Behoor je tot een kwetsbare groep en heb je twijfels, neem dan contact op met je leidinggevende. 

  Geplaatst: 17-3-2020 18:28

 • Om de teams te ontlasten hebben we besloten om te stoppen met de kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken leggen de komende weken veel druk op de teams. We hebben er daarom voor gekozen om niet automatisch een gesprek in te (laten) plannen. Kandidaten ontvangen vanaf nu een mail met de mededeling dat de kennismaking later plaats vindt, maar dat er wel telefonisch contact met ze kan worden opgenomen. Onderwijsteams zijn dus vrij om dat te doen, mocht de aanmelding daarvoor aanleiding geven. De aanmelding van de kandidaat en de ingevulde Startmeter zijn net als altijd beschikbaar in Portal Plus.

 • Onderwijsteams kunnen een alternatief onderwijsprogramma aanbieden. We krijgen vragen over wat hiermee wordt bedoeld. Gelukkig geven de richtlijnen van OCW veel ruimte hierin. Wat we in de kern bedoelen is dat er een zo goed mogelijke balans tussen theorie en praktijk in het onderwijsprogramma moet zitten. En dat als het oefenen in de praktijk op de huidige manier niet wil, dat we moeten nadenken hoe dit op een alternatieve manier kan. Daarbij is het van belang om goed overzicht te houden op die situaties waarin de praktijk onvoldoende is. Wat we met de Noordelijke ROC’s aan het afstemmen zijn is of we tav de bewijslast daarin die nodig is voor examinering, kunnen komen tot een servicedocument. Waar we dan bijvoorbeeld aan denken, is het opstellen van een portfolio van de student. Het gaat dan meer om het inzichtelijk maken van het je eigen maken van de einddoelen, dan het daadwerkelijk maken van de uren. We verwachten dat ook OCW hier nog aanvullende informatie zal geven, ook dat volgen we als crisisteam op voet.

 

 

Online lessen

 • De docenten hebben de afgelopen dagen gebruikt om het lesgeven op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Hiermee wordt bedoeld dat er les gegeven wordt met digitale middelen. Jullie ontvangen instructie van de betrokken vakdocent over je les. Dit zal per mail zijn en er zal volop met MS Teams of een ander online systeem gewerkt worden. Vele studenten hebben al met MS Teams gewerkt. Voor alle studenten zullen we zorgen voor een duidelijke instructie voor het werken met MS Teams.

  Contact met de docenten verloopt via de mail en Teams, daar kun je ook je vragen stellen. We willen jullie vragen hiervoor niet de app te gebruiken.

  Geplaatst: 16-3-2020 16:43
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:37

 • De centrale helpdesk van Drenthe College is bereikbaar voor vragen als je ergens niet uitkomt. Je kan contact opnemen via de tegel op intranet.

  Geplaatst: 17-3-2020 16:58
  Gewijzigd: 17-3-2020 17:34

 • Online lessen zorgen ook voor een ander gevoel van veiligheid. Kijk voordat je aan de les begint goed naar de omgeving die zichtbaar is. Je kan via MS Teams ook jouw achtergrond ‘blurren’. Kies in het gesprek bij ‘meer opties’ in de audio & video instellingen. Kies daarna voor Blur my Background / Blur mijn achtergrond.

  Maak met elkaar afspraken over het opslaan van de videobeelden en/of het delen van beelden (bijv. via sociale media). Zo weet je zeker dat er geen materiaal online verschijnt waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

  Geplaatst: 24-3-2020 16:35

 

 

Internationalisering

 • Onder risicogebieden verstaat Drenthe College de gebieden en landen die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gevolg van het coronavirus (COVID-19) zijn aangewezen met de code Geel, Oranje of Rood. Zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/.

  Landen en gebieden die als gevolg van andere veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld de kans op terroristische aanslagen) met een kleurcodering zijn aangewezen, vallen hier niet onder.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04

 • Reizen die binnen vier weken naar risicogebieden (code geel, oranje, rood) gepland staan, gaan niet door.

  Alle reizen met een vertrekdatum binnen vier weken door of vanwege Drenthe College, waaronder groepsreizen en reizen van medewerkers naar risicogebieden (zie hierboven voor de definitie van een risicogebied), gaan niet door. De termijn van vier weken geldt continue. Dat wil zeggen dat telkens maximaal vier weken vooruitgekeken wordt of een specifieke reis naar een risicogebied gaat en dus niet doorgaat. Bij twijfel of een gebied een risicogebied is, kan contact opgenomen worden met Karin Gehrels: k.gehrels@drenthecollege.nl.

  Dus houd goed zicht op de reizen waarvan de vertrekdatum binnen vier weken is en controleer of het naar een risicogebied is.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:00
  Gewijzigd: 17-3-2020 19:02

 • Tot de meivakantie zijn alle stages opgeschort, daarna bekijken we het per periode van 4 weken. Mocht de student voor een stage die gepland staat in een risicogebied kosten hebben gemaakt, dan dient hij/zij dit d.m.v. bewijsstukken aan te tonen. Drenthe College vergoedt deze kosten.

  Studenten die niet naar het buitenland kunnen, moeten via hun BPV-coördinator van hun opleiding een plek in Nederland zien te krijgen (in zoverre mogelijk).


  Geplaatst: 17-3-2020 19:02

  Gewijzigd: 19-3-2020 14:23

 • De lessen van het keuzedeel internationaal II, werken in het buitenland gaan z.s.m. door en worden online aangeboden. Dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor buitenlandse stages gewoon doorgang kan vinden. Wel adviseren we nog geen kosten te maken.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04

 • Studenten of medewerkers die terugkeren uit een risicogebied dienen de richtlijnen op te volgen van het RIVM. De richtlijnen kunnen wijzigen. De richtlijnen zijn gepubliceerd op www.rivm.nl.

  Een deel van de richtlijn zoals die geldt op 10 maart 2020 is: “Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuisblijven?

  Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken.

  Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:

  • Huisgenoten van patiënten met COVID-19
  • Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.


  Het gaat om de volgende gebieden:

  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Iran
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • De Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.


  Geplaatst: 17-3-2020 19:04

 

 

Locaties - Bereikbaarheid

 • Openingstijden 
  Met ingang van donderdag 26 maart wijzigen de openingstijden van de Drenthe College locaties. De volgende locaties zijn geopend van 8:30 tot 14:00 uur: 

  Assen: Anne de Vriesstraat 70 
  Emmen: Stadionplein 5 
  Emmen: Van Schaikweg 98 
  Meppel: Ambachtsweg 2 

  De andere locaties zijn gesloten. Ben je op locatie? Houd dan altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Enkel voor examineringen, zoals praktijkexamens, zijn locaties wél geopend. In de periode tot en met 6 april wordt er gekeken naar hoe de examens worden ingeregeld.


  Geplaatst: 19-3-2020 10:23

  Gewijzigd: 24-3-2020 16:21

 • Heb je een vraag over Drenthe College en het coronavirus? Stuur jouw vraag dan naar corona@drenthecollege.nl of bel naar 088 1884444.

  Instructies over de lessen ontvangen jullie van je vakdocent. Dit zal per mail zijn en er zal volop met MS Teams of een ander online systeem gewerkt worden. Contact met de docenten verloopt via de mail en Teams, daar kun je ook je vragen stellen. We willen jullie vragen de app hiervoor niet te gebruiken.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:37
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:28

 • Om lesgeven op afstand mogelijk te maken is het van belang om alle materialen thuis te hebben. Indien je nog spullen in je kluisje hebt liggen willen we je vragen om deze op te halen. De conciërges zullen erop te zien dat de school niet met groepen tegelijk bezocht wordt. Houd je aan de instructies van de medewerkers van Drenthe College.

  Blijf daarna niet te lang op school rondhangen en ga direct weer naar huis. Probeer contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden, houdt afstand en geef gehoor aan de landelijke maatregelen.

  Geplaatst: 16-3-2020 17:37
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:30

 • Er is geen catering meer aanwezig op locaties, met uitzondering van koffie en thee.

  Geplaatst: 18-3-2020 07:49

Belangrijke links: