Nieuwsoverzicht | 18 juni 2021

Veelgestelde vragen coronavirus

Op deze pagina vind je informatie over het coronavirus en Drenthe College én beantwoorden we de veelgestelde vragen. Heb je vragen die specifiek voor jou en je opleiding gelden, neem dan contact op met je loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er). Voor algemene vragen over corona of de maatregelen kun je mailen naar corona@drenthecollege.nl.

Update corona start schooljaar 2021-2022

Mail juni 2021 

Algemeen

 • Al onze medewerkers zetten zich maximaal in om alles in goede banen te laten lopen. De regie ligt bij de Regiegroep Covid. Mare Riemersma is voorzitter van de Regiegroep; de Regiegroep vergadert wekelijks. Mochten de ontwikkelingen rondom het coronavirus daar aanleiding toe geven, kan de Regiegroep besluiten om het Corona CrisisTeam (CCT) weer te activeren om slagvaardig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.

  Communicatielijnen voor studenten
  Studenten worden op twee manieren geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen. Vanuit het Regieteam ontvangen studenten een mail op hun schoolmailadres. Via  hun opleiding worden studenten op de hoogte gebracht van mogelijke veranderingen in het onderwijs (meer of juist minder online).

  Als er vragen of problemen zijn, kan de student contact opnemen met de LOB'er. 

  Contact met de docenten verloopt via de mail en Teams, daar kun je ook je vragen stellen. We verzoeken jullie hiervoor niet de app te gebruiken.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:35
  Gewijzigd: 18-6-2021 08:35

 • Heb je een vraag over Drenthe College en het coronavirus? Stuur jouw vraag dan naar corona@drenthecollege.nl of bel naar 088 1884444.

  Rijksoverheid
  De Rijksoverheid heeft voor scholen de volgende pagina geopend: 'veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs'.

  GGD
  Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem contact op met de GGD.

  RIVM
  De meest recente algemene informatie, vragen en antwoorden over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.

  DUO
  Vragen over studiefinanciering, financiële problemen, studievertraging, lesgeld, studieschuld of je OV-kaart? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van DUO.

  Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je lob'er of Studentenadvies om je situatie te bespreken.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:37
  Gewijzigd: 15-12-2020 14:25

 • Drenthe College is deels weer geopend voor studenten. De komende tijd krijg je als student tenminste één dag per week les op school. Dat komt bovenop mogelijke praktijklessen die je al volgt op school of als je op school moet zijn voor examens. Mocht je de komende weken wel naar school gaan dan is dit een noodzakelijke reis. Ga je met het ov let dan goed op de regels die daar gelden. Kijk hier voor meer informatie.

  Geplaatst: 4-11-2020 12:42
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:31

 • De bekende maatregelen tegen het coronavirus:

  • Doe regelmatig een zelftest voordat je naar school gaat.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis als één van de symptomen van corona hebt.
  • Als je klachten hebt, laat je je testen; is de test positief dan ga je in quarantaine.
  • Geen handen schudden.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
  • Was of desinfecteer je handen regelmatig.
  • In school draag je een mondkapje.

  Uitgangspunt bij dit laatste is 'bewegen = mondkapje'. In de klas hoef je geen mondkapje te dragen, maar als je gaat lopen (ander lokaal, toilet, uitgang enz.) dan zet je je mondkapje op. Voor  praktijkonderwijs geldt dezelfde maatregel, maar als tijdens de les de 1,5 meter afstand niet haalbaar is, dan draag je in de klas ook een mondkapje.

  Weet je niet zeker of je je moet laten testen, bekijk  de corona beslisboom.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:26
  Gewijzigd: 18-6-2021 08:37Zelftesten

 • Sinds 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Fysiek onderwijs in het mbo is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid van de jongeren maar ook voor het voorkomen van verdere achterstanden. Het mbo kan veilig open met inachtneming van de bestaande maatregelen. De zelftesten komen hier als maatregel bovenop met als doel het aantal besmettingen in Nederland terug te dringen.

  Door iedere student en medewerker de kans te geven om gratis zelftesten te gebruiken, kunnen besmettingen snel worden opgespoord. Studenten hebben vaak zelf geen last van een besmetting, maar kunnen deze dus wel ongemerkt overdragen op anderen. De inzet van deze preventieve zelftesten kan er toe leiden dat een besmetting (eerder) gesignaleerd wordt, waardoor voorkomen wordt dat het virus ongemerkt verder wordt verspreid. Dit kan een positief effect hebben op de epidemiologische situatie.

  Geplaatst: 28-5-2021 11:10

 • Deze testen komen beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van het mbo. Meer informatie vind je hier

  Geplaatst: 28-5-2021 11:13

 • Ja, het doen van de test is op vrijwillige basis. Het wordt niet door de instelling gecontroleerd. Het blijft daarom van belang dat de overige coronamaatregelen op school gehandhaafd blijven.

  Geplaatst: 28-5-2021 11:13

 • De zelftest vervangt niet de test van de GGD. We verzoeken iedereen die klachten krijgt die kunnen wijzen op het coronavirus om direct een afspraak te maken om zich te laten testen bij de GGD.

  Geplaatst: 28-5-2021 11:13Studenten

 • Het online onderwijs was nodig, maar kende zijn beperkingen. We zijn dan ook blij dat we grotendeels terug kunnen naar het fysieke onderwijs.

  Het virus gedraagt zich onvoorspelbaar. Op 13 augustus neemt de overheid een besluit over verdere versoepelingen. Maar als de situatie zich juist minder positief ontwikkelt kunnend e maatregelen ook weer aangescherpt worden.


  Geplaatst: 13-3-2020 10:30
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:40

 • Met aansprakelijkheid is het altijd zo dat de andere partij moet aantonen dat jij iets hebt gedaan of juist hebt nagelaten waardoor de schade kon ontstaan. Als het goed is krijg je op het stageadres instructies over wat je wel en niet mag doen. Daarnaast houd je je natuurlijk aan de algemeen geldende hygiënemaatregelen.

  Geplaatst: 13-3-2020 13:32
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:42

 • Zit je door corona in financiële problemen? Dan kun je overwegen* om te lenen via DUO. Binnen het studiejaar kan dat met volledige terugwerkende kracht. Dit moet je zelf aanvragen via Mijn DUO. Mocht het nodig zijn, dan kunnen zij je ook verder met advies helpen.

  *Onderzoek eerst of het echt noodzakelijk is om te lenen. Voorkom dat je met een (hoge) studieschuld van school komt.


  Geplaatst: 23-3-2020 17:01

 • Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft bericht over een toename van spanningen in thuissituaties. Vanwege de landelijke coronamaatregelen is het voor zorgprofessionals moeilijker om de gebruikelijke hulp te kunnen bieden. Wanneer jij hier vragen over hebt of als er dingen spelen bij jouw thuis dan kun je terecht op onderstaande platforms:


  Ook bij Drenthe College kun je terecht bij onze zorgcoördinatoren.

  • Assen: Greetje Dikkers
  • Emmen: Netty Wouda
  • Meppel: Jildau Brandt
 • Sinds het begin van de coronapandemie hebben we ervaren dat we niet op de gebruikelijke manier diploma’s kunnen uitreiken. We hebben heel veel  unieke manieren zien langskomen: de drive-thru, een coronaproof bijeenkomst in het FC Emmen stadion en een uitreiking op het TT-circuit. Met z’n allen proberen we er een feest van te maken! Uitgangspunt is dat het onderwijsteam van jouw opleiding bepaalt hoe de uitreiking plaatsvindt. Als je een diplomakandidaat bent en je wilt meer weten dan kun je het best contact opnemen met je lob’er.


  Geplaatst: 23-4-2020 16:21
  Gewijzigd: 15-12-2020 14:43Locaties 

 • Onze gebouwen zijn geopend volgens de reguliere openingstijden.

  Geplaatst: 19-3-2020 10:23
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:43

 • Gebouwen ingericht volgens RIVM-maatregelen (met GGD-check)

  De gebouwen waar examens en andere activiteiten zijn, zijn ingericht volgens de RIVM-maatregelen. Dat betekent dat is nagegaan hoeveel medewerkers en studenten in ruimtes mogen, welke toiletten gebruikt kunnen worden, welke in- en uitgangen ingezet worden, hoe we de schoonmaak hierop aanpassen etc. Daarbij hebben we GGD Drenthe gevraagd om actief met ons mee te kijken. Alle draaiboeken en plannen hebben we aan hen voorgelegd. Ze hebben dat in de meivakantie beoordeeld en ons daar complimenten voor gegeven. Zo zijn we dus niet alleen RIVM-proof maar ook GGD-proof. Een extra zekerheid voor jou, je ouders/verzorgers en onze medewerkers.

  Geplaatst: 11-5-2020 16:18

 • Tijdens de aangescherpte maatregelen (tot 18 januari 2021) gelden scherpere regels voor de groepsgrootte. Buiten mag je zelf met één andere persoon samenkomen; dus maximaal 2. Dat geldt ook op onze schoolterreinen. Ook binnen de gebouwen werkt Drenthe College zoveel mogelijk met kleine groepen om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden.

  Geplaatst: 5-11-2020 11:13
  Gewijzigd: 15-12-2020 14:37Online lessen

 • Alle wijzigingen (meer of minder fysiek les of online) die leiden tot mogelijke roosterwijzigingen zie je verschijnen in Magister. De mogelijke gevolgen van die wijzigingen voor jou en jouw lessen krijg je te horen via je lob'er!
  Geplaatst: 16-3-2020 16:43
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:45

 • We weten nu nog niet hoe lang de combinatie tussen fysieke lessen en online lessen gaat duren. Het kabinet bepaalt periodiek of en welke versoepelingen mogelijk zijn. Net als jullie wachten we die besluiten af.

  Drenthe College volgt altijd de maatregelen die door de regering worden genomen. Ziet de regering redenen om de maatregelen te verlengen dan volgt Drenthe College dat.

  Geplaatst: 16-12-2020 10:07
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:46

 • Voor vavo gelden dezelfde regels als voor het overige mbo-onderwijs.

  Geplaatst: 16-12-2020 10:10

 • De centrale helpdesk van Drenthe College is bereikbaar voor vragen als je ergens niet uitkomt. Je kan contact opnemen via de tegel op intranet.

  Geplaatst: 17-3-2020 16:58
  Gewijzigd: 17-3-2020 17:34

 • Online lessen zorgen voor een ander gevoel van veiligheid. Hier een tip om veilig online te kunnen werken/leren:

  Kijk voordat je aan de les begint goed naar de omgeving die zichtbaar is. Je kan via MS Teams ook jouw achtergrond ‘blurren’. Kies in het gesprek bij ‘meer opties’ in de audio & video instellingen. Kies daarna voor Blur my Background / Blur mijn achtergrond. Maak met elkaar afspraken over het opslaan van de videobeelden en/of het delen van beelden (bijv. via sociale media). Zo weet je zeker dat er geen materiaal online verschijnt waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

  Geplaatst: 24-3-2020 16:35
  Gewijzigd: 5-11-2020 11:31Stages en werk

 • Wij volgen de lijn die BPV-bedrijven en instellingen aanhouden en de richtlijnen van de overheid. Neem contact op met je lob’er wanneer je vragen hebt. 

  Wil je geen stage meer lopen omdat je niet veilig voelt of omdat je meer uren moet draaien dan dat wettelijk van jou verwacht wordt? Laat dit weten aan jouw stagebegeleider op school en op stage.

  Wil je weten hoeveel uur stage je mag lopen? Dat heeft JOB voor jou uitgezocht. 

  Word je gevraagd om in deze bijzondere tijd meer uren stage te lopen, dan kan dit natuurlijk. Zorg dat dit op je urenkaart staat en meld dit ook aan je lob’er per mail. Graag een opgave per week mailen aan je lob’er indien je meer uren stage hebt gelopen.

  Geplaatst: 4-11-2020 12:47

 • Je gaat niet naar school. Onderwijs volg je zoveel mogelijk op afstand (thuis). Lesmomenten gaan zoveel mogelijk door, maar niet fysiek. Je contactpersoon op school neemt hierover contact met je op.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:32
  Gewijzigd: 4-3-2020 12:50

 • Ben je een tweede, derde of vierdejaars BOL-student mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG of combi MZ/VZ? Dan mag je, als je dat zelf wilt, stage blijven lopen. Je krijgt bijbehorende begeleiding op afstand. Het onderwijs wordt voor zover mogelijk digitaal op afstand aangeboden. Er zullen geen fysieke stagebezoeken plaatsvinden. Je contactpersoon van school neemt hierover contact met je op.

  Let op: dit geldt ook als je een eerstejaars student met parttime stage bent.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:35
  Gewijzigd: 17-3-2020 15:17

 • Veel studenten van zorgopleidingen hebben naast stage ook een bijbaantje in de zorg. In het kader van veiligheid is het belangrijk om eventuele bijbanen van studenten in acht te nemen. Het is aan de stage-instelling om bij een student aan te geven of hij/zij door kan gaan met de bijbaan of niet.

  Geplaatst: 16-3-2020 18:11
  Gewijzigd: 17-3-2020 16:47

 • Neem contact op met je praktijkbegeleider of lob'er van school. Soms kan de stage worden uitgesteld of krijg je vervangende opdrachten. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht.

  Geplaatst: 17-3-2020 16:56
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:40

 • Stages en leerbanen zijn te vinden via www.stagemarkt.nl. Als het gevolg van het coronavirus is het mogelijk dat stages en banen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Kun je geen plaats vinden? Meld dat dan aan de SBB via deze link.

 • Jouw stage kan met een voldoende worden beoordeeld wanneer de vooraf afgesproken leerdoelen zijn behaald. Die toon je aan met de afgeronde leertaken en opdrachten. Het onderwijsteam en het leerbedrijf beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonder dat de uren geheel gemaakt worden.

  Indien er in de beoordeling bewijsmiddelen gebruikt kunnen worden uit een voorgaande BPV dan is hier vanuit het ministerie van OCW geen bezwaar tegen.

  Ga je dit jaar diplomeren en heb je een stage die je nu niet kan afronden? Dan besluit het opleidingsteam of jij ‘arbeidsmarktwaardig’ genoeg bent: Dit houdt in dat zij nagaan of jij inmiddels genoeg praktijkervaring hebt opgedaan om een diploma in ontvangst te mogen nemen.
  Kun jij nu niet op stage? Dan moet je mogelijk een vervangende opdracht doen. Vraag jouw docent om meer informatie. Hij of zij kan jou vertellen wat je moet doen.

  Geplaatst: 25-03-2020 15:10
  Gewijzigd: 23-4-2020 16:23

 • De mbo-raad heeft in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een servicedocument gemaakt dat een verruiming biedt met betrekking tot het meetellen van de uren voor de wet BIG. De mbo-raad is momenteel in afwachting van een antwoord op dit onderwerp. Zodra hier duidelijkheid is worden de scholen geïnformeerd.

  Geplaatst: 6-4-2020

 • Het zijn onzekere tijden. Tijdens je stage of werk bij een zorginstelling kun je te maken krijgen met het coronavirus. Misschien heb je wel al hele heftige situaties meegemaakt en wil je weten hoe je om kunt gaan met angst, onzekerheid of sterfgevallen. Het kan ook zijn dat je gedachtes hebt over het risico dat je anderen besmet. Hoe dan ook, blijf er niet mee rondlopen!

  Heb je behoefte aan hulp of een luisterend oor, neem contact op met je lob’er. Er wordt dan een telefonische afspraak gepland met een medewerker van StudentenAdvies, die in vertrouwen een gesprek met je voert.

  Geplaatst: 23-4-2020 15:58

 • Uit onderzoek van verschillende vakbonden blijkt dat een werkgever een BBL-student niet zonder gegronde reden mag ontslaan. Als BBL-student zijn jouw rechten gelijk aan die van andere werknemers met een contract met vaste uren. Een contract mag daarom ook niet zomaar ontbonden worden. Wanneer je akkoord gaat met het ontbinden van jouw contract heb je ook geen recht op uitkering. Ga daarom in overleg met jouw werkgever om een gepaste oplossing te vinden. Denk aan:

  • - Het inzetten de plus- en min-urenregeling of werktijdverkorting.
  • - Ingezet worden voor andere werkzaamheden buiten jouw vak, zoals een verbouwing of extra grote schoonmaakbeurt. De werkzaamheden moeten wel op de werkplek plaatsvinden.
  • - Je bent er niet toe verplicht, maar je kan wel overwegen om vakantiedagen op te nemen. Je vakantiedagen hebben het doel om voor vakantie te gebruiken, dus overweeg zelf in hoeverre je deze dagen wil gebruiken.

  Geplaatst: 23-03-2020 16:42Internationalisering

 • Onder risicogebieden verstaat Drenthe College de gebieden en landen die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gevolg van het coronavirus (COVID-19) zijn aangewezen met de code Geel, Oranje of Rood. Zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/.

  Landen en gebieden die als gevolg van andere veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld de kans op terroristische aanslagen) met een kleurcodering zijn aangewezen, vallen hier niet onder.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04

 • Studenten en medewerkers die terugkeren uit een risicogebied dienen de richtlijnen op te volgen van het RIVM. De richtlijnen kunnen wijzigen. De richtlijnen zijn gepubliceerd op www.rivm.nl.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04
  Gewijzigd: 4-11-2020 15:48

 • Voorlopig gaan we ervan uit dat buitenlandse stages tot half maart 2021 zijn opgeschort. Dat geldt ook voor (korter durende) bezoeken namens DC van en naar het buitenland. Alleen de activiteiten die gepland zijn voor Papenburg (Duitsland) gaan door. Studenten die niet naar het buitenland kunnen, moeten via de BPV-coördinator van hun opleiding een plek in Nederland zien te krijgen (in zoverre mogelijk). Voor studenten die in 2020 starten met hun opleiding en een internationale stage willen/wilden volgen, is informatie te krijgen bij de stagecoördinator.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:02
  Gewijzigd: 15-11-2020 14:42

 • De lessen van het keuzedeel Internationalisering II (Werken in het buitenland) gaan door en worden online aangeboden. Het is niet bekend wanneer buitenlandstages weer kunnen plaatsvinden; we hopen op medio 2021. De voorbereiding voor buitenlandse stages gaan gewoon door. Tijdens het keuzedeel worden ook alternatieve projecten aangeboden, zodat er aan interculturele competenties kan worden gewerkt.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04
  Gewijzigd: 4-11-2020 15:45

 • Voor studenten die een internationale stage willen volgen, organiseert team Internationalisering iedere periode een voorlichting. Geef je hier op. 

  We hopen dat we in het nieuwe jaar meer mogelijkheden hebben om studenten een internationale ervaring op te laten doen in het buitenland. De ibpv-coördinatoren toetsen iedere aanvraag voor een buitenlandstage individueel aan een checklist. Als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, kan de student naar het buitenland. De checklist is verkrijgbaar via de ibpv-coördinatoren. Er zijn in de klas ook veel mogelijkheden tot internationalisering@home. Bijvoorbeeld via Etwinning. Ook hier kan je je ibpv-coördinator of je lob’er voor benaderen. Zij hebben ook tijdens corona veel contact met partnerscholen en starten met hen diverse online projecten op, die hopelijk, in de toekomst, uitmonden in een uitwisseling. Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail naar internationalisering@drenthecollege.nl.Belangrijke links: