Nieuwsoverzicht | 16 december 2020

Veelgestelde vragen coronavirus

Op deze pagina vind je informatie over het coronavirus en Drenthe College én beantwoorden we de veelgestelde vragen. Heb je vragen die specifiek voor jou en je opleiding gelden, neem dan contact op met je loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er). Voor algemene vragen over corona of de maatregelen kun je mailen naar corona@drenthecollege.nl.

Infographic coronamaatregelen

Brief aan studenten - december 2020

Algemeen

 • Al onze medewerkers zetten zich maximaal in om alles in goede banen te laten lopen. De regie ligt bij de Regiegroep Covid. Mare Riemersma is voorzitter van de Regiegroep; de Regiegroep vergadert wekelijks. Mochten de ontwikkelingen rondom het coronavirus daar aanleiding toe geven, kan de Regiegroep besluiten om het Corona CrisisTeam (CCT) weer te activeren om slagvaardig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.

  Communicatielijnen voor studenten
  Studenten worden vanuit hun opleiding op de hoogte gebracht hoe het online onderwijs in zijn werk gaat, hoe zij in hun digitale klaslokaal komen en wat het lesschema is. Als er – ondanks de instructies – vragen of problemen zijn, kan er contact worden opgenomen met de lob’er.

  Contact met de docenten verloopt via de mail en Teams, daar kun je ook je vragen stellen. We verzoeken jullie hiervoor niet de app te gebruiken.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:35
  Gewijzigd: 4-11-2020 11:56

 • Heb je een vraag over Drenthe College en het coronavirus? Stuur jouw vraag dan naar corona@drenthecollege.nl of bel naar 088 1884444.

  Rijksoverheid
  De Rijksoverheid heeft voor scholen de volgende pagina geopend: 'veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs'.

  GGD
  Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem contact op met de GGD.

  RIVM
  De meest recente algemene informatie, vragen en antwoorden over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.

  DUO
  Vragen over studiefinanciering, financiële problemen, studievertraging, lesgeld, studieschuld of je OV-kaart? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van DUO.

  Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je lob'er of Studentenadvies om je situatie te bespreken.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:37
  Gewijzigd: 15-12-2020 14:25

 • Drenthe College is deels weer geopend voor studenten. De komende tijd krijg je als student tenminste één dag per week les op school. Dat komt bovenop mogelijke praktijklessen die je al volgt op school of als je op school moet zijn voor examens. Mocht je de komende weken wel naar school gaan dan is dit een noodzakelijke reis. Ga je met het ov let dan goed op de regels die daar gelden. Kijk hier voor meer informatie.

  Geplaatst: 4-11-2020 12:42
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:31

 • De bekende maatregelen tegen het coronavirus:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis als je verhoging hebt of als je één van de symptomen van corona hebt.
  • Als je klachten hebt, laat je je testen.
  • Geen handen schudden.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
  • Was of desinfecteer je handen regelmatig.
  • Op school draag je een mondkapje.


  Uitgangspunt bij dit laatste is 'bewegen = mondkapje'. In de klas hoef je geen mondkapje te dragen, maar als je gaat lopen (ander lokaal, toilet, uitgang enz.) dan zet je je mondkapje op. Voor  praktijkonderwijs geldt dezelfde maatregel, maar als tijdens de les de 1,5 meter afstand niet haalbaar is, dan draag je in de klas ook een mondkapje.

  Weet je niet zeker of je je moet laten testen, bekijk  de corona beslisboom.

  Geplaatst: 13-3-2020 10:26
  Gewijzigd: 4-11-2020 12:04

 • Meld je vóór 1 mei aan voor een mbo-opleiding. Je weet dan zeker dat je het komende schooljaar kunt starten met de opleiding van jouw eerste keuze; mits je voldoet aan de mbo-toelatingseisen. Aanmelden kan ook na 1 mei. We proberen ook dan zoveel mogelijk studenten te plaatsen in de opleiding van hun eerste keuze! ​Maar je hebt dan geen 100% zekerheid ​dat dit lukt.

  Kennismakingsgesprek
  De meeste kennismakingsgesprekken vinden nu online plaats. Meestal is je tijdige inschrijving voldoende om te worden toegelaten. Als we toch vragen hebben of toelichting willen dan nemen we telefonisch contact met je op.

  Als je je aanmeldt voor een Entree-opleiding, dan nemen we voor het begin van de opleiding telefonisch contact met je op.

  Studiekeuzeadvies 
  Ons studiekeuzeadvies gaat voornamelijk online of telefonisch. Op deze pagina vind je veel informatie.

  Ook ons infoteam staat tijdens werkdagen klaar om al je vragen te beantwoorden. Je kan hen bereiken via verschillende kanalen: 


  Meelopen
  We weten dat meelopen voor veel toekomstige studenten erg belangrijk is voor het maken van een studiekeuze. Helaas zien we binnen de huidige maatregelen geen ruimte om fysieke meeloopmomenten aan te bieden. We hopen dat dit de komende maanden weer mogelijk wordt. Houd daarvoor bezoekmbo.nl (voor onze locaties Assen en Emmen) en meelopenmbo.nl (voor de locatie in Meppel) in de gaten.

  Geplaatst: 19-03-2020 11:00
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:36Studenten

 • Het online onderwijs was nodig, maar kende zijn beperkingen. Bijvoorbeeld: hoe houd je studenten gemotiveerd om te leren. Leren over wie je bent en wie je wilt zijn. We zijn dan ook blij dat we vanaf 1 maart ons fysieke onderwijs kunnen herstarten. We zijn weer gedeeltelijk open. Elke student krijgt vooralsnog één dag per week extra les op locatie, bovenop de lessen waarvoor de student al naar school kwam: praktijklessen, examinering of opvang van  jongeren in kwetsbare posities (zie hieronder meer). Via je docent of je LOB’er krijg je informatie over wat dit voor jouw betekent.

  • Examens mogen op locatie doorgaan en gaan dus gewoon volgens planning door,
  • Het praktijkonderwijs kan op locatie doorgaan. . In je rooster kan je zien om welke lessen het gaat,
  • Jongeren in een kwetsbare positie kunnen ook les op school krijgen. Voorlopig kiest Drenthe College ervoor om alle lessen van het Entree-onderwijs op school te laten plaatsvinden. Bij andere uitzonderingen wordt 1 op 1 contact opgenomen of je ziet het in het rooster.


  Online lessen
  Studenten blijven online lessen volgen door middel van 'leren op afstand'. Dit blijft zo tot en met periode 4; dus het eind van het schooljaar. De docenten hebben de afgelopen periode gebruikt om het lesgeven op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Studenten krijgen instructie van de betrokken vakdocent over de les. Dit gaat per mail zijn en er wordt volop met MS Teams of een ander online systeem gewerkt. 

  Geplaatst: 13-3-2020 10:30
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:40

 • Eén van de uitzonderingen op de regel van het online onderwijs is het volgen van praktijklessen. Dit zijn lessen die onontbeerlijk zijn voor verwerven van specifieke beroepsvaardigheden. Voorbeelden: voor HTV zijn sportlessen in het kader van weerbaarheidstraining toegestaan, omdat weerbaarheid één van de kernvaardigheden van een handhaver/toezichthouder is. Voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang zijn spellessen wél toegestaan, maar dramalessen niet. Laatstgenoemde vaardigheden zijn weliswaar belangrijk maar niet noodzakelijk. In de beslissing wat wel en wat geen specifieke beroepsvaardigheden zijn, is de inhoud van het kwalificatiedossier leidend. Bij twijfel wordt contact gezocht met het SBB of MBO Raad.

  Geplaatst: 27-1-2021 14:21

 • De avondklok geldt ook voor mbo-studenten. Tijdens de avondklok is het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten te zijn. De avondklok geldt tot 15 maart 04.30 uur. De avondklok geldt ook voor mbo-studenten waarvoor onderwijsactiviteiten zijn gepland, met een aantal. Als je als student na 21.00 uur nog buiten moet zijn vanwege het reizen naar of van een examen, krijg je ontheffing. Dat geldt ook als je praktijkonderwijs volgt en als je voorbereidende lessen voor de examens of tentamens op het Vavo moet bijwonen. Ook dan krijg je ontheffing. In al deze gevallen moet je een ingevuld formulier ‘Eigen verklaring avondklok’. Het formulier eigen verklaring avondklok is hier te vinden.


  Geplaatst: 27-1-2021 14:15
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:42

 • Met aansprakelijkheid is het altijd zo dat de andere partij moet aantonen dat jij iets hebt gedaan of juist hebt nagelaten waardoor de schade kon ontstaan. Als het goed is krijg je op het stageadres instructies over wat je wel en niet mag doen. Daarnaast houd je je natuurlijk aan de algemeen geldende hygiënemaatregelen.

  Geplaatst: 13-3-2020 13:32
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:42

 • In principe vinden jouw lessen online plaats, maar in sommige gevallen is het nodig dat je wél op een locatie terecht kan. Het kabinet heeft besloten dat er in het mbo enkele uitzonderingen zijn op het online onderwijs. Het gaat om:

  • Het voorbereiden op en het uitvoeren van examens, zowel in mbo als vavo.
  • Het uitvoeren van assessments op school in plaats van een proeve van bekwaamheid, als deze bij een leerbedrijf niet uitgevoerd kan worden.
  • Het helpen van studenten die thuis geen faciliteiten hebben om gebruik te maken van online onderwijs en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school.


  Bij al deze uitzonderingen geldt dat we moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

  Geplaatst: 17-3-2020 17:24
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:52

 • Neem hierover contact op met jouw LOB'er. Hij of zij bespreekt met jou de mogelijkheden.

  Geplaatst: 17-3-2020 17:28

 • Wanneer jij een (kleine) studievertraging oploopt, veroorzaakt door het coronavirus, dan is er een mogelijkheid om volgend schooljaar wel met jouw vervolgopleiding op het hbo te starten.

  Het gaat om studenten die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september. Of studenten die in de afronding van beroepspraktijkvorming zitten en dat wel voor 1 januari 2021 kunnen doen. De hogeschool laat deze student toch toe. Na mbo-diplomering vindt dan een formele inschrijving plaats.

  Let op: als je het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal je alsnog van de hbo-opleiding af moeten.    

  Op Studiekeuze123 vind je meer informatie.

  Geplaatst: 20-3-2020 12:47
  Gewijzigd: 23-3-2020 12:47

 • Zit je in nood? Dan kun je overwegen* om te lenen via DUO. Binnen het studiejaar kan dat met volledige terugwerkende kracht. Dit moet je zelf aanvragen via Mijn DUO.

  Is dit niet voldoende of leen je al maximaal, onderzoek dan of er ondersteuning door familie of vrienden mogelijk is. Is dit niet mogelijk? Neem dan alsnog contact op met DUO, samen kunnen jullie kijken wat er wel mogelijk is.

  *Onderzoek eerst of het echt noodzakelijk is om te lenen. Voorkom dat je met een (hoge) studieschuld van school komt.

  Geplaatst: 23-3-2020 17:01

 • Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft bericht over een toename van spanningen in thuissituaties. Vanwege de landelijke coronamaatregelen is het voor zorgprofessionals moeilijker om de gebruikelijke hulp te kunnen bieden. Wanneer jij hier vragen over hebt of als er dingen spelen bij jouw thuis dan kun je terecht op onderstaande platforms:


  Ook bij Drenthe College kun je terecht bij onze zorgcoördinatoren.

  • Assen: Greetje Dikkers
  • Emmen: Netty Wouda
  • Meppel: Johanna Visser
 • Sinds het begin van de coronapandemie hebben we ervaren dat we niet op de gebruikelijke manier diploma’s kunnen uitreiken. We hebben heel veel  unieke manieren zien langskomen: de drive-thru, een coronaproof bijeenkomst in het FC Emmen stadion en een uitreiking op het TT-circuit. Met z’n allen proberen we er een feest van te maken! Uitgangspunt is dat het onderwijsteam van jouw opleiding bepaalt hoe de uitreiking plaatsvindt. Als je een diplomakandidaat bent en je wilt meer weten dan kun je het best contact opnemen met je lob’er.


  Geplaatst: 23-4-2020 16:21
  Gewijzigd: 15-12-2020 14:43Locaties 

 • Onze gebouwen zijn geopend volgens de reguliere openingstijden.

  Geplaatst: 19-3-2020 10:23
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:43

 • Om lesgeven op afstand mogelijk te maken, kan het van belang zijn om alle materialen thuis te hebben. Als je nog spullen in je kluisje hebt liggen en je wilt ze ophalen, neem dan contact op met jouw docent.

  De conciërges zien erop toe dat de school niet met groepen tegelijkertijd bezocht wordt. Houd je aan de instructies van de medewerkers van Drenthe College én draag een mondkapje.

  Blijf daarna niet te lang op school rondhangen en ga direct weer naar huis. Probeer contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden, houdt afstand en geef gehoor aan de landelijke maatregelen.

  Geplaatst: 16-3-2020 17:37
  Gewijzigd: 15-12-2020 14:34

 • We hebben bij Drenthe College twee soorten horeca: 

  • Kantines: Omdat de locaties weer beperkt open zijn, wordt ook de catering kleinschalig  opgeschaald. Naast koffie en thee voorziening worden op vijf locaties tussen 10 en 13 uur uitgiftepunten geopend. Het gaat hierbij om de locaties Cicero, Ambachtsweg, Van Schaikweg, Veldlaan en Ubbekingecamp. Er kan alleen afgehaald worden. De zitplaatsen in de kantines blijven gesloten.
  • Leerrestaurant: Leerrestaurants zijn de komende weken alleen geopend als ze nodig zijn voor de invulling van het praktijkonderwijs. Deze leerrestaurants mogen geen gasten van buiten ontvangen. Wel mogen studenten en personeel er eten (lopen: mondkapje op, zitten: mondkapje af). De anderhalve meter en andere eisen dienen te worden nagekomen en zijn medebepalend voor het maximum aantal studenten/medewerkers dat aanwezig kan zijn in het leerrestaurant. Gasten van buiten mogen wel eten en drinken afhalen; let op dit kan alleen op afspraak. Voor leerbanen bij leerbedrijven gelden de richtlijnen voor de branche.


  Geplaatst: 5-11-2020 11:11
  Gewijzigd: 5-3-2021 10:49

 • Gebouwen ingericht volgens RIVM-maatregelen (met GGD-check)

  De gebouwen waar examens en andere activiteiten zijn, zijn ingericht volgens de RIVM-maatregelen. Dat betekent dat is nagegaan hoeveel medewerkers en studenten in ruimtes mogen, welke toiletten gebruikt kunnen worden, welke in- en uitgangen ingezet worden, hoe we de schoonmaak hierop aanpassen etc. Daarbij hebben we GGD Drenthe gevraagd om actief met ons mee te kijken. Alle draaiboeken en plannen hebben we aan hen voorgelegd. Ze hebben dat in de meivakantie beoordeeld en ons daar complimenten voor gegeven. Zo zijn we dus niet alleen RIVM-proof maar ook GGD-proof. Een extra zekerheid voor jou, je ouders/verzorgers en onze medewerkers.

  Geplaatst: 11-5-2020 16:18

 • Tijdens de aangescherpte maatregelen (tot 18 januari 2021) gelden scherpere regels voor de groepsgrootte. Buiten mag je zelf met één andere persoon samenkomen; dus maximaal 2. Dat geldt ook op onze schoolterreinen. Ook binnen de gebouwen werkt Drenthe College zoveel mogelijk met kleine groepen om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden.

  Geplaatst: 5-11-2020 11:13
  Gewijzigd: 15-12-2020 14:37
Online lessen

 • Alle wijzigingen (wanneer wordt er fysiek les op school gegeven en wanneer online?) die leiden tot mogelijke roosterwijzigingen zie je verschijnen in Magister.

  Al vanaf het begin van de coronacrisis hebben docenten veel tijd besteed aan de overgang naar leren-op-afstand. Dit betekent dat les gegeven wordt met digitale middelen. Jullie hebben instructie ontvangen van de betrokken vakdocent over je les.

  Let op: als je niets hebt ontvangen, neem dan contact op met je lob'er!

  Geplaatst: 16-3-2020 16:43
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:45

 • We weten nu nog niet hoe lang de combinatie tussen fysieke lessen en online lessen gaat duren. Het kabinet bepaalt periodiek of en welke versoepelingen mogelijk zijn. Net als jullie wachten we die besluiten af.

  Drenthe College volgt altijd de maatregelen die door de regering worden genomen. Ziet de regering redenen om de maatregelen te verlengen dan volgt Drenthe College dat.

  Geplaatst: 16-12-2020 10:07
  Gewijzigd: 5-3-2021 08:46

 • Voor vavo geldt dat lessen aan examenstudenten op school mogen worden verzorgd. Natuurlijk binnen de gewone mbo coronaregels, dus met 1,5 meter afstand. Ook alle toetsen mogen op school worden afgenomen.

  Geplaatst: 16-12-2020 10:10

 • De centrale helpdesk van Drenthe College is bereikbaar voor vragen als je ergens niet uitkomt. Je kan contact opnemen via de tegel op intranet.

  Geplaatst: 17-3-2020 16:58
  Gewijzigd: 17-3-2020 17:34

 • Online lessen zorgen voor een ander gevoel van veiligheid. Hier een tip om veilig online te kunnen werken/leren:

  Kijk voordat je aan de les begint goed naar de omgeving die zichtbaar is. Je kan via MS Teams ook jouw achtergrond ‘blurren’. Kies in het gesprek bij ‘meer opties’ in de audio & video instellingen. Kies daarna voor Blur my Background / Blur mijn achtergrond. Maak met elkaar afspraken over het opslaan van de videobeelden en/of het delen van beelden (bijv. via sociale media). Zo weet je zeker dat er geen materiaal online verschijnt waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

  Geplaatst: 24-3-2020 16:35
  Gewijzigd: 5-11-2020 11:31
Stages en werk

 • Wij volgen de lijn die BPV-bedrijven en instellingen aanhouden en de richtlijnen van de overheid. Neem contact op met je lob’er wanneer je vragen hebt. 

  Wil je geen stage meer lopen omdat je niet veilig voelt of omdat je meer uren moet draaien dan dat wettelijk van jou verwacht wordt? Laat dit weten aan jouw stagebegeleider op school en op stage.

  Wil je weten hoeveel uur stage je mag lopen? Dat heeft JOB voor jou uitgezocht. 

  Word je gevraagd om in deze bijzondere tijd meer uren stage te lopen, dan kan dit natuurlijk. Zorg dat dit op je urenkaart staat en meld dit ook aan je lob’er per mail. Graag een opgave per week mailen aan je lob’er indien je meer uren stage hebt gelopen.

  Geplaatst: 4-11-2020 12:47

 • Je gaat niet naar school. Onderwijs volg je zoveel mogelijk op afstand (thuis). Lesmomenten gaan zoveel mogelijk door, maar niet fysiek. Je contactpersoon op school neemt hierover contact met je op.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:32
  Gewijzigd: 4-3-2020 12:50

 • Ben je een tweede, derde of vierdejaars BOL-student mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG of combi MZ/VZ? Dan mag je, als je dat zelf wilt, stage blijven lopen. Je krijgt bijbehorende begeleiding op afstand. Het onderwijs wordt voor zover mogelijk digitaal op afstand aangeboden. Er zullen geen fysieke stagebezoeken plaatsvinden. Je contactpersoon van school neemt hierover contact met je op.

  Let op: dit geldt ook als je een eerstejaars student met parttime stage bent.

  Geplaatst: 13-3-2020 14:35
  Gewijzigd: 17-3-2020 15:17

 • Veel studenten van zorgopleidingen hebben naast stage ook een bijbaantje in de zorg. In het kader van veiligheid is het belangrijk om eventuele bijbanen van studenten in acht te nemen. Het is aan de stage-instelling om bij een student aan te geven of hij/zij door kan gaan met de bijbaan of niet.

  Geplaatst: 16-3-2020 18:11
  Gewijzigd: 17-3-2020 16:47

 • Neem contact op met je praktijkbegeleider of lob'er van school. Soms kan de stage worden uitgesteld of krijg je vervangende opdrachten. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht.

  Geplaatst: 17-3-2020 16:56
  Gewijzigd: 19-3-2020 10:40

 • Stages en leerbanen zijn te vinden via www.stagemarkt.nl. Als het gevolg van het coronavirus is het mogelijk dat stages en banen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Kun je geen plaats vinden? Meld dat dan aan de SBB via deze link.

 • Jouw stage kan met een voldoende worden beoordeeld wanneer de vooraf afgesproken leerdoelen zijn behaald. Die toon je aan met de afgeronde leertaken en opdrachten. Het onderwijsteam en het leerbedrijf beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonder dat de uren geheel gemaakt worden.

  Indien er in de beoordeling bewijsmiddelen gebruikt kunnen worden uit een voorgaande BPV dan is hier vanuit het ministerie van OCW geen bezwaar tegen.

  Ga je dit jaar diplomeren en heb je een stage die je nu niet kan afronden? Dan besluit het opleidingsteam of jij ‘arbeidsmarktwaardig’ genoeg bent: Dit houdt in dat zij nagaan of jij inmiddels genoeg praktijkervaring hebt opgedaan om een diploma in ontvangst te mogen nemen.
  Kun jij nu niet op stage? Dan moet je mogelijk een vervangende opdracht doen. Vraag jouw docent om meer informatie. Hij of zij kan jou vertellen wat je moet doen.

  Geplaatst: 25-03-2020 15:10
  Gewijzigd: 23-4-2020 16:23

 • De mbo-raad heeft in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een servicedocument gemaakt dat een verruiming biedt met betrekking tot het meetellen van de uren voor de wet BIG. De mbo-raad is momenteel in afwachting van een antwoord op dit onderwerp. Zodra hier duidelijkheid is worden de scholen geïnformeerd.

  Geplaatst: 6-4-2020

 • Het zijn onzekere tijden. Tijdens je stage of werk bij een zorginstelling kun je te maken krijgen met het coronavirus. Misschien heb je wel al hele heftige situaties meegemaakt en wil je weten hoe je om kunt gaan met angst, onzekerheid of sterfgevallen. Het kan ook zijn dat je gedachtes hebt over het risico dat je anderen besmet. Hoe dan ook, blijf er niet mee rondlopen!

  Heb je behoefte aan hulp of een luisterend oor, neem contact op met je lob’er. Er wordt dan een telefonische afspraak gepland met een medewerker van StudentenAdvies, die in vertrouwen een gesprek met je voert.

  Geplaatst: 23-4-2020 15:58

 • Uit onderzoek van verschillende vakbonden blijkt dat een werkgever een BBL-student niet zonder gegronde reden mag ontslaan. Als BBL-student zijn jouw rechten gelijk aan die van andere werknemers met een contract met vaste uren. Een contract mag daarom ook niet zomaar ontbonden worden. Wanneer je akkoord gaat met het ontbinden van jouw contract heb je ook geen recht op uitkering. Ga daarom in overleg met jouw werkgever om een gepaste oplossing te vinden. Denk aan:

  • - Het inzetten de plus- en min-urenregeling of werktijdverkorting.
  • - Ingezet worden voor andere werkzaamheden buiten jouw vak, zoals een verbouwing of extra grote schoonmaakbeurt. De werkzaamheden moeten wel op de werkplek plaatsvinden.
  • - Je bent er niet toe verplicht, maar je kan wel overwegen om vakantiedagen op te nemen. Je vakantiedagen hebben het doel om voor vakantie te gebruiken, dus overweeg zelf in hoeverre je deze dagen wil gebruiken.

  Geplaatst: 23-03-2020 16:42
Internationalisering

 • Onder risicogebieden verstaat Drenthe College de gebieden en landen die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gevolg van het coronavirus (COVID-19) zijn aangewezen met de code Geel, Oranje of Rood. Zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/.

  Landen en gebieden die als gevolg van andere veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld de kans op terroristische aanslagen) met een kleurcodering zijn aangewezen, vallen hier niet onder.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04

 • Studenten en medewerkers die terugkeren uit een risicogebied dienen de richtlijnen op te volgen van het RIVM. De richtlijnen kunnen wijzigen. De richtlijnen zijn gepubliceerd op www.rivm.nl.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04
  Gewijzigd: 4-11-2020 15:48

 • Voorlopig gaan we ervan uit dat buitenlandse stages tot half maart 2021 zijn opgeschort. Dat geldt ook voor (korter durende) bezoeken namens DC van en naar het buitenland. Alleen de activiteiten die gepland zijn voor Papenburg (Duitsland) gaan door. Studenten die niet naar het buitenland kunnen, moeten via de BPV-coördinator van hun opleiding een plek in Nederland zien te krijgen (in zoverre mogelijk). Voor studenten die in 2020 starten met hun opleiding en een internationale stage willen/wilden volgen, is informatie te krijgen bij de stagecoördinator.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:02
  Gewijzigd: 15-11-2020 14:42

 • De lessen van het keuzedeel Internationalisering II (Werken in het buitenland) gaan door en worden online aangeboden. Het is niet bekend wanneer buitenlandstages weer kunnen plaatsvinden; we hopen op medio 2021. De voorbereiding voor buitenlandse stages gaan gewoon door. Tijdens het keuzedeel worden ook alternatieve projecten aangeboden, zodat er aan interculturele competenties kan worden gewerkt.

  Geplaatst: 17-3-2020 19:04
  Gewijzigd: 4-11-2020 15:45

 • Voor studenten die een internationale stage willen volgen, organiseert team Internationalisering iedere periode een voorlichting. Geef je hier op. 

  We hopen dat we in het nieuwe jaar meer mogelijkheden hebben om studenten een internationale ervaring op te laten doen in het buitenland. De ibpv-coördinatoren toetsen iedere aanvraag voor een buitenlandstage individueel aan een checklist. Als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, kan de student naar het buitenland. De checklist is verkrijgbaar via de ibpv-coördinatoren. Er zijn in de klas ook veel mogelijkheden tot internationalisering@home. Bijvoorbeeld via Etwinning. Ook hier kan je je ibpv-coördinator of je lob’er voor benaderen. Zij hebben ook tijdens corona veel contact met partnerscholen en starten met hen diverse online projecten op, die hopelijk, in de toekomst, uitmonden in een uitwisseling. Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail naar internationalisering@drenthecollege.nl.Belangrijke links: