Nieuwsoverzicht | 31 oktober 2019

TechWorks in DC Tech

Op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november vindt TechWorks plaats in DC Tech van Drenthe College. Tijdens TechWorks worden ruim 700 basisschoolleerlingen uit de gemeente Emmen verwelkomt door pabostudenten van NHL Stenden. Onder leiding van techniekstudenten van Drenthe College gaan de pabostudenten samen met de basisschoolleerlingen en leerlingen van het Esdal College, Hondsrug College en Carmelcollege aan de slag met een techniekopdracht. Aan het eind van het dagdeel krijgen de leerlingen een goodybag mee naar huis met een stempelkaart waarmee ze tijdens de Open Bedrijvendag bij bedrijven op bezoek kunnen.

De organisatie ligt in handen van de gemeente Emmen, NHL Stenden, VPB Emmen en Drenthe College. De deelnemende bedrijven aan de Open Bedrijvendag zijn terug te vinden op: www.obdd.nl