Nieuwsoverzicht | 02 september 2019

Verbetering doorstroom mbo ICT naar hbo Informatica

Vlak voor de zomervakantie vond een studieochtend plaats van het team ICT met het team Informatica van NHL/Stenden in Emmen. Het thema was verbetering van de doorstroom van het mbo naar het hbo. Na een kennismakingsronde volgde een arenagesprek met de hbo-studenten met een mbo achtergrond. De uitkomsten van dit arenagesprek dienden als input voor het formuleren van de gezamenlijke droom met betrekking tot de verbetering van de doorstroom. Ten slotte werden al plannen gesmeed voor het schooljaar 2019-2020.

Dit betekent dat in ieder geval door zowel de mbo- als de hbo-docenten gesprekken met studenten gevoerd worden in hun eerste studiejaar. De gesprekken moeten meer inzicht geven in wat er leeft bij de studenten t.a.v. de doorstroom en wat dit betekent voor de curricula, de lessen / projecten en de begeleiding van de studenten. Het mbo en hbo zullen het komende schooljaar samen optrekken om te werken aan de verbetering van de doorstroom. Het doel: minder uitval en minder switch naar andere opleidingen.