nov | 25 november 2021

Orange the World 2021

Op 25 november start Orange the World: een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. In Assen kleuren gebouwen oranje en komen mensen, instellingen en bedrijven in actie om aandacht te vragen voor de campagne. Ook Drenthe College sluit zich aan bij Orange the World en zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen. 

In de periode van 25 november t/m 10 december besteed DC in Assen aandacht aan Orange the World. In de lessen burgerschap wordt het thema uitgebreid besproken. Ook vind je door de schoolgebouwen actieposters waarop onze eigen studenten en medewerkers staan geportretteerd. 

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen en eindigt op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen.Teken de #Medestander pledge

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. De pledge bestaat uit vijf punten:

1. Ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes

2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp

3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen

4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen

5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag

Bron: Orange the World

Ja, ik ben #Medestander