okt | 27 oktober 2021

Nieuw kwalificatiedossier zakelijke dienstverlening

Vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 start het nieuwe kwalificatiedossier Business Services voor de zakelijke dienstverlening. Het dossier Business Services brengt een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie (medio 2021). In plaats van zes afzonderlijke dossiers met zestien verschillende kwalificaties zal het onderwijs vanaf september 2022 zijn gebaseerd op één dossier met zes profielen.

Waarom een nieuw dossier in de zakelijke dienstverlening?

Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor het takenpakket van mbo’ers in de zakelijke dienstverlening. Het nieuwe takenpakket vraagt van de mbo’ers andere competenties. Vakkennis verandert voortdurend als gevolg van de ontwikkelingen. Het vermogen om zich nieuwe kennis eigen te maken en toe te passen wordt daarmee belangrijker dan parate kennis. Het nieuwe takenpakket doet meer dan voorheen een beroep op de zogenaamde soft skills, zoals mondelinge en schriftelijke communicatie, flexibiliteit, analytische vaardigheden, adviesvaardigheden en creatief denken. Daarnaast zijn ook de digitale vaardigheden steeds belangrijker.

Opzet van het KD Business Services

In plaats van zes afzonderlijke dossiers met zestien verschillende kwalificaties zal het onderwijs vanaf september 2022 zijn gebaseerd op één dossier met zes profielen. Het dossier kent een gezamenlijk basisdeel voor alle zes de profielen
Dit basisdeel bevat per uitstroomprofiel aanvullende eisen

 • Niveau 2 en 3: (Allround) Assistant Business Services zijn breed van aard. Zij omvatten werkgebieden van meerdere specialistische profielen (zie hieronder).
 • Niveau 4 kent vier specialistische profielen:
  1. Office & Management Support Specialist
  2. Business Administration & Control Specialist
  3. Legal, Insurance & HR Services Specialist
  4. Marketing & Communication Specialist
 • Deze vier profielen corresponderen met de vier grote werkterreinen van mbo’ers in de zakelijke dienstverlening
 • Voor de kwalificatie Medewerker evenementenorganisatie is een nieuw, apart dossier gekomen.

De Engelse profielbenamingen in het KD Business Services zijn gekozen op basis van een vergelijking van in de markt gebruikelijke functienamen. Hiervoor is gekozen na feedback uit het bedrijfsleven. Het voordeel van deze opbouw is dat het nieuwe dossier zo ruimte biedt voor een brede start van de opleidingen. De nieuwe opbouw borgt een goede doorstroommogelijkheid van niveau 2/3 naar 4.