okt | 27 oktober 2022

Sprinthavo zet in op studievaardigheden

De Sprinthavo biedt de gelegenheid om in één of twee jaar een havodiploma te halen. Dit vraagt veel van de studenten. De afgelopen jaren is gebleken dat vaak de inzet en motivatie er wel is, maar studievaardigheden ontbreken.

Docent Wietske Tip: “In mentorgesprekken hoorden wij regelmatig dingen als: “Ik heb het hoofdstuk wel drie keer doorgelezen" of "als ik het hoofdstuk samenvat, moet ik alles opschrijven." Op het vmbo of in de onderbouw havo, lukt het soms wel om daarmee een voldoende te halen, maar hoe frustrerend is het dan dat er in de sprint een dikke onvoldoende wordt gescoord. Juist als er veel geleerd moet worden - omdat er bij de Sprinthavo slechts drie toetsweken zijn - zijn studievaardigheden essentieel.”

Dit schooljaar wordt daarom in de eerste periode een blokuur studievaardigheden aan de studenten aangeboden. In deze verplichte uren komen de manieren aan bod om lesstof te leren, wordt er geoefend met verschillende methodes en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Ook wordt de mogelijkheid geboden om expertgroepjes te vormen rond de verschillende vakken, waarbij studenten elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

In het kader van een integrale aanpak, worden de studievaardigheden ook gekoppeld aan de lessen. Wietske: “Docenten hebben er het hele schooljaar aandacht voor tijdens de lessen, zodat studenten er ook in hun verdere studietijd hun vruchten van kunnen plukken.”

Lees hier meer over de opleiding sprinthavo.