Basiscursus Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 • April 2024
 • 12 dagdelen

 • Meppel | Assen | Emmen

Basiscursus Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 • April 2024
 • 12 dagdelen

 • Meppel | Assen | Emmen

Over de cursus

Lees hier alles wat je moet weten over deze cursus.

 • De cursus

  Tijdens de cursus wordt de (brede) ontwikkeling van jonge kinderen en de rol van de beroepskracht als uitgangspunt genomen. Veel voorkomende (spel)activiteiten staan hierbij centraal. Je krijgt individuele begeleiding tijdens coachmomenten (vanuit de docent alsmede vanuit je eigen organisatie van de pedagogisch coach)

  • Duur: De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten van gemiddeld drie uur per keer.
  • Cursuslocatie: Nader te bepalen in Meppel.
  • Start: Bij voldoende deelnemers kan gestart worden. In overleg is het mogelijk om ook op een andere locatie en op een ander moment te starten.

  Ook een maatwerktraject behoort tot de mogelijkheden.

   

  Programma

  12 april

  bijeenkomst 1 introductie

  26 april

  bijeenkomst 2 Planning en organisatie 

  17 mei

  bijeenkomst 3 interactievaardigheden 

  07 juni

  bijeenkomst 4 sociaal-emotionele ontwikkeling - kan online 

  21 juni

  bijeenkomst 5 spel, leeromgeving en themahoeken 

  05 juli

  bijeenkomst 6 spraak- taalontwikkeling 

  05 juli

  bijeenkomst 7 werken met boeken 

  06 september

  bijeenkomst 8: motorische en zintuigelijke ontwikkeling 

  27 september 

  bijeenkomst 9 kunstzinnige oriëntatie  

  18 oktober 

  bijeenkomst 10 rekenprikkels - kan online 

  08 november

  bijeenkomst 11 ouderbetrokkenheid 

  29 november 

  bijeenkomst 12 resultaatgericht werken 

   

 • Cursusprogramma

  De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:                                  

  • Spel als de bron van leren en ontwikkeling zien;
  • Hanteren van de drie V’s: verkennen, verbinden en verrijken;
  • Kansen zien, benutten en creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling;
  • Inrichten van de speelleeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren;                                                               
  • Plannen van het management op een groep;
  • Reflecteren op je eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit te voeren (opbrengstgericht werken).                        

  Voor wie

  Werk jij als pedagogisch medewerker op de kinderopvang met peuters en heb je minimaal een relevante mbo-opleiding niveau 3? Dan is deze basiscursus iets voor jou!

  Bewijs van afsluiting

  Na het succesvol afronden van deze basiscursus en de vijf coachmomenten ontvang je een theoriecertificaat. Je voldoet hiermee aan de scholingseisen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie behorende bij de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Je kunt met het certificaat instromen in een verkort traject van Uk en Puk/Piramide, de zogenaamde kopopleiding.

  Tijdsinvestering

  12 dagdelen

 • Duur

 • Kosten

  De kosten voor de Basiscursus Voor- en Vroegschoolse Educatie bedragen €1.500,-. Deze kosten zijn inclusief cursusmateriaal.

  *Bovenstaande kosten zijn een indicatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • Cursuslocaties

 • Contact

 • Volg de basiscursus VVE

  Meer mogelijkheden voor jou...

  IKC/Brede School Coördinator Kinderopvang K1292

  Online

  VVE Bijscholing Pedagogisch Medewerker

  Meppel | Assen | Emmen

  Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

  Niveau 3 | Emmen | Assen | Meppel | BOL | BBL