Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen

 • Meer informatie
 • Startdatum
  Doorlopend bij voldoende aanmeldingen
  Duur

  12-14 weken

  Regio
  Assen

  Periodieke (her)registratie BIG nodig?

  Heb jij minimaal een diploma verpleegkundige op niveau 4 (mbo) of niveau 5 (hbo) en voldoe je momenteel niet aan de aantoonbaar gewerkte uren eis van 2080 praktijkuren in vijf jaar? Dan moet jij je opnieuw registreren. Daarvoor doe je BIG Herregistratie examen. Dat bestaat uit drie onderdelen: een theorie-examen, een praktijkexamen met een steekproef uit twaalf vaardigheden en een eindgesprek over klinisch redeneren. Je mag de laatste twee onderdelen pas doen als je geslaagd bent voor het theorie-examen. 

   

   

  Over de cursus

  Drenthe College heeft de afgelopen jaren al vele cursussen BIG Herregistratie verzorgd. Deelnemers zijn zeer tevreden over deze scholing en het examenslagingspercentage is hoog! 

  • Het examen BIG Herregistratie bestaat uit 3 onderdelen:

   • Een theorie-examen
   • Een praktijkexamen (een steekproef uit 12 vaardigheden)
   • Een eindgesprek over klinisch redeneren

    

   Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen en het eindgesprek, moet je het theorie-examen met een voldoende hebben afgesloten. We raden je aan om hier met je planning rekening mee te houden!

   Om alle examenonderdelen zo goed mogelijk voor te bereiden, hebben Drenthe College, Landstede en Deltion gezamenlijk een scholing BIG Herregistratie ontwikkeld. Deze cursus bestaat in totaal uit 9 scholingsbijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de eerste 2 lessen word je voorbereid op het theorie-examen. Deze lessen zijn niet verplicht om te volgen; je kunt er ook voor kiezen om de voorbereiding op het theorie-examen geheel zelfstandig te doen. Je volgt dan alleen de 7 bijeenkomsten die gericht zijn op oefenen van de verpleegtechnische vaardigheden en het klinisch redeneren-gesprek.

   Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen een bod:

   • Startbijeenkomst – voorbereiding theorie-examen (facultatief)
   • Voorbereiding theorie-examen (facultatief)
   • Wet BIG en andere regelgeving m.b.t. verpleegtechnische handelingen
   • Injecteren, intramusculair, subcutaan
   • Inbrengen subcutane canule (insuflon)
   • Medicatie toedienen via subcutane canule
   • Neus-maagsonde inbrengen
   • Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde met pomp/spuit (PEG, Button)
   • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen
   • Katheteriseren van de blaas bij mannen
   • Blaaskatheter eenmalig man, vrouw
   • Blaasspoelen (met spoelzakje via verblijfskatheter)
   • Suprapubisch katheter verzorgen
   • Inbrengen perifere canule
   • Vloeistoffen toedienen via centraal (perifeer) infuus
   • Medisch rekenen
   • Oefenen examengesprek: werkwijze beargumenteren, analyseren van resultaten van ingezette interventies (klinisch redeneren)   
  • Deze bijscholing is geschikt voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 (mbo) of niveau 5 (hbo) en die momenteel niet voldoen aan de aantoonbaar-gewerkte-uren-eis van 2080 praktijkuren in 5 jaar.
   • Voorbereiding theorie- en praktijkexamen en examengesprek (9 lessen) € 875,00
   • Voorbereiding praktijkexamen en examengesprek (7 lessen) € 725,00

    

   Dit bedrag is exclusief het abonnement op het onderwijsmagazijn van het Consortium (€ 30,-) en de kosten voor het landelijk examen. Deze dient u rechtstreeks aan het Consortium te voldoen. De kosten voor het volledig examen bedragen vooralsnog € 395,-. Meer informatie over het onderwijsmagazijn en de examens is te vinden op de website van het Consortium: https://www.herregistratiewetbig.nl


   De contacten over en de aanmelding voor het landelijk examen, betaling van dit examen en de terugkoppeling over het examen, verlopen rechtstreeks tussen deelnemer en het Examenbureau van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.  

   De licenties voor de casussen en de Vilans-protocollen worden bij aanvang van de praktijkgerichte cursus verstrekt. 

   Geef bij je aanmelding door of je ook de voorbereiding op het theorie-examen van 2 extra scholingsbijeenkomsten wilt volgen of alleen de 7 lessen ter voorbereiding op het praktijkexamen en het eindgesprek.

  Start nu deze cursus!

  Meer mogelijkheden voor jou...

  Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

  Assen | Emmen | Meppel

  Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS)

  Assen | Emmen | Meppel