Meer informatie...

Klachtenregeling examinering

Drenthe College probeert je een veilige en prettige leeromgeving te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. Toch kun je een klacht hebben. Hieronder zie je welke klachtenregelingen daarvoor bestaan.

  • Toetsing en examinering


Algemene afspraken over examineren staan in het Examenreglement:


Denk je dat een bepaald besluit niet volgens de afspraken is genomen, dan kun je het volgende doen, in deze volgorde:

  • Informatie vragen, je hebt recht op inzage van je toets;
  • Het probleem oplossen met degene die het besluit heeft genomen;
  • Een bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie van jouw branche;
  • Een beroepsschrift indienen bij de Commissie van Beroep voor de Examens.

Je kunt dus steeds een stapje verder gaan als je vindt dat een besluit niet rechtvaardig is.


Een bezwaarschrift of een beroepsschrift moet je op tijd indienen: er geldt een termijn. Dit staat in het Examenreglement. De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit mensen van buiten Drenthe College die onafhankelijk kunnen oordelen. Zo wordt je vraag of klacht zo eerlijk mogelijk behandeld. Meer informatie kun je vinden in: Reglement Commissie van Beroep voor de Examens.