Meer informatie...

Ongewenst gedrag

Iedere uiting die door een ander vervelend of lastig wordt gevonden, kan ongewenst of intimiderend zijn. Het kan gaan om handtastelijkheden, dubbelzinnige uitnodigingen of
e-mails, toespelingen, ‘grappen’ of aanrakingen, discriminatie, teksten op social media, of zelfs aanranding of verkrachting. De gevolgen zijn voor iedereen verschillend, maar altijd heel ingrijpend.

Reglement inzake Ongewenst Gedrag
Dit reglement geldt voor studenten en medewerkers van Drenthe College, dus voor iedereen die op Drenthe College lessen volgt, er via school stage loopt, of er werkt. Hierin staat wat ongewenst gedrag is en wat je kunt doen, als je hiermee te maken krijgt. Belangrijk is dat een klacht altijd heel zorgvuldig en discreet behandeld wordt. Meer informatie kun je vinden in het Reglement Ongewenst Gedrag.

Vertrouwenspersonen
Drenthe College heeft in alle regio’s vertrouwenspersonen per onderwijslocatie aangesteld. Als je lastiggevallen wordt, op school of op je stageplaats, neem dan zo snel mogelijk contact op met je Loopbaanorientatiebegeleider (LOB'er) of met een vertrouwenspersoon.

Externe Klachtencommissie
Deze commissie is onafhankelijk; er zitten deskundigen in van buiten de school. Als je een klacht wilt indienen bij deze commissie dan moet dat altijd schriftelijk gedaan worden: de vertrouwenspersoon kan je daarbij helpen.