Meer informatie...

Overige klachten

Voor alle overige klachten geldt de Algemene klachtenregeling Drenthe College. Deze regeling geeft studenten/deelnemers en medewerkers van Drenthe College en ook derden/externen de mogelijkheid een klacht te uiten. De regeling waarborgt de individuele belangen van de klager en van degene tegen wie de klacht gericht is. Het uitgangspunt van de regeling is dat klachten worden aangepakt/opgelost op de plek waar ze zijn ontstaan: binnen en door de betreffende regio of dienst. Als je als klager niet tevreden bent met het resultaat, dan kun je terecht bij de Onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat geheel uit mensen van buiten Drenthe College. De Algemene Klachtenregeling Drenthe College geldt niet voor klachten over Toetsing en Examinering, en Ongewenst gedrag: daarvoor bestaan andere regelingen. Meer informatie kun je vinden in: Algemene klachtenregeling Drenthe College

Waar kun je met je klacht naartoe?
Bespreek je klacht eerst met je docent, begeleider, opleidingsmanager of contactpersoon. Komen jullie er samen niet? Of ga je liever in gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kun je een beroep doen op de ombudsman van Drenthe College. De ombudsman geeft informatie over regelgeving, procedures, rechten en plichten. De ombudsman kan je ook wijzen op verdere stappen die je kan nemen, zoals bijvoorbeeld de klachtencommissie. Voor contact mail naar ombudsman@drenthecollege.nl