Onze persoonlijke aanpak in studentbegeleiding...

Mbo-niveaus

De opleidingen van Drenthe College gaan van het niveau van Entree tot en met niveau 4. Ga je een Entreeopleiding volgen dan kun je op twee manieren uitstromen: naar werk of naar mbo niveau 2. Met het diploma op niveau 2 behaal je je Startkwalificatie en kun je gaan werken. Met een opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar het hbo.

Je kunt bij DC ook sprinthavo en sprintvwo volgen. Je krijgt hier het volledige vakkenpakket aangeboden en je doet de reguliere examens (schoolexamens en centraal schriftelijk).
Je kunt ook studeren voor één of meerdere landelijk erkende (deel-)certificaten.