Onze persoonlijke aanpak in studentbegeleiding...

Vakken en opbouw

Het mbo leidt je op voor drie dingen:

  • Het uitoefenen van een beroep
  • Deelname aan de maatschappij (o.a. door het vak Burgerschap)
  • Doorstromen naar een hoger onderwijsniveau

Een opleiding bestaat uit drie onderdelen: Een algemeen basisdeel, een profieldeel specifiek voor jouw opleiding en een keuzedeel. Je kiest of je je richt op jouw voorbereiding op de arbeidsmarkt of dat je door wil stromen naar een hoger niveau. Tijdens de opleiding volg je een groot aantal beroepsgerichte vakken én een aantal algemene vakken. Zo krijg je Nederlands, Engels en rekenen en doe je daar ook examen in. Om goed te functioneren in de maatschappij volg je het onderdeel Burgerschap. Je werkt aan vier zogenaamde burgerschapsdimensies: de politiek-juridisch, de economische, de maatschappelijk-sociale en de dimensie vitaal burgerschap. Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) werk je aan je eigen loopbaancompetenties en krijg je persoonlijke begeleiding.