Onze persoonlijke aanpak in studentbegeleiding...

Vakken en opbouw

Een mbo-opleiding bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemeen basisdeel
    Dit zijn de vakken Nederlands, rekenen en soms ook Engels. Je volgt ook lessen burgerschap, waarin de zogenaamde burgerschapsdimensies: politiek-juridisch, economische, maatschappelijk-sociale en de dimensie vitaal burgerschap aan bod komen. Tijdens de lessen Loopbaan, Oriƫntatie en Begeleiding (LOB) werk je aan je eigen loopbaancompetenties en krijg je persoonlijke begeleiding.
  • Profieldeel
    Het profieldeel bestaat uit vakken specifiek voor jouw opleiding die je zullen voorbereiden op je beroep.
  • Keuzedelen
    Je kan kiezen uit verschillende keuzedelen, bijvoorbeeld om je alvast voor te bereiden op een vervolgopleiding op een hoger niveau. Maar het is ook mogelijk om een keuzedeel te volgen waarmee jij je kan specialiseren in een onderdeel van je vak.