DC loves talent...

Topsportregeling

We vinden het belangrijk dat je zowel werkt aan je sport als aan je opleiding. Jij moet er, samen met ons, voor zorgen dat je naast of na je sportcarrière een beroep kunt uitoefenen.

Wat houdt de Topsportregeling in?
Topsport en onderwijs zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de sport- en schoolprestaties goed samen kunnen gaan. Maatwerk vanuit de school en planmatig werken en discipline van jouw kant zijn hiervoor vereist. Samen met je studieloopbaanbegeleider en de topsportcoördinator zet je een studietraject op. Daarin is het voor studenten mogelijk om de essentiële trainingen, stages en wedstrijden in binnen- en buitenland in te passen in het onderwijsprogramma.

Als je door Topsport Steunpunt Noord (TSN) als topsporter wordt aangemerkt, kun je gebruik maken van de topsportregeling van Drenthe College en van de medische, paramedische en voedingsadviezen via TSN. TSN is een onderdeel van NOC/NSF.

Wanneer kom je in aanmerking voor de topsportstatus?
Om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de topsportregeling, gebruiken we het beoordelingsinstrument van TSN.
Je studieloopbaanbegeleider en de topsportcoördinator op school ondersteunen je hierbij. Het is belangrijk dat je zo vroeg mogelijk (bij het kennismakingsgesprek op school) aangeeft dat je als topsporter aangemerkt wilt worden.

Wanneer je vragen hebt over deze regeling, kun je contact opnemen met Paul van der zee (p.vanderzee@drenthecollege.nl) of Hanneriek Sieben (h.sieben@drenthecollege.nl)

Toptalent op een ander gebied
Ook als je op cultureel gebied een toptalent bent dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een op maat gemaakte studieplanning. In dit geval kun je denken aan muzikaal, toneel of creatief of misschien politiek toptalent waardoor je tijdens schooltijden niet kunt deelnemen aan de geplande studieprogrammering. Er is geen goed te hanteren meetinstrument om te beoordelen of je in aanmerking kunt komen voor een aangepast studieprogramma.

Voorwaarde is dat je landelijk of internationaal opereert of optreedt. Om in aanmerking te komen voor een mogelijk aangepast studieprogramma, moet je je wens bij voorkeur bij het kennismakingsgesprek melden. Vervolgens zal je Loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er) je hierin verder coachen.