Header afbeeldingen

Pagina titel: 
Intake

Intakeprocedure: aangemeld bij Drenthe College; wat zijn de vervolgstappen?

Je hebt je aangemeld voor een opleiding bij het Drenthe College. Wat kan je dan van ons verwachten? 

Binnen een week na de ontvangst van je aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging. Bij aanmelding na 1 februari ontvang je direct een uitnodiging voor een  intakegesprek. Het maakt niet uit of je je digitaal hebt aangemeld of een papieren aanmeldingsformulier hebt toegestuurd. Bij de uitnodiging voor het intakegesprek ontvang je de instructie voor het invullen van een digitale test (de NOA Startmeter). De Startmeter meet interesse, motivatie, competenties en persoonlijkheid. De test vraagt daarnaast naar je persoonlijke situatie: zijn er bijzondere omstandigheden waar de school rekening moet houden, verwacht je extra begeleiding nodig te hebben? Je ontvangt de testresultaten direct in je e-mail. De testresultaten worden met je besproken in het intakegesprek. Sommige opleidingen hebben een groepsintake. Dan bespreek je de testresultaten meestal tijdens de eerste lesweken.

Sommige opleidingen organiseren ook nog een informatieavond of een speciale intakedag, dit staat dan aangegeven in de uitnodiging die je ontvangt.

 

Aanmelden vóór 1 april

Intakegesprekken starten bij Drenthe College vanaf 1 februari. Iedereen die zich vóór 1 april aanmeldt, wordt geplaatst op de opleiding van zijn keuze op een locatie van Drenthe College. Hoewel we dat wel proberen, kan het gebeuren dat je niet op de locatie van je keuze wordt geplaatst.

 

Voor een aantal opleidingen geldt numerus fixus. Dat betekent dat er een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Voor schooljaar 2016-2017 geldt dat voor de opleidingen motorfietstechniek in Assen, kapper in Emmen, beveiliging en HTV in Assen. Voor deze opleidingen vinden intakegesprekken en inschrijving plaats op volgorde van aanmelding. In het geval van numerus fixus telt 1 februari als startdatum voor de volgorde van aanmelding (aanmeldingen vóór die datum gaan dus niet voor). Wanneer op 1 februari al meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen voor een opleiding zijn, volgt loting.

 

Tijdens het intakegesprek kun je natuurlijk tot de conclusie komen dat de opleiding van je keuze toch minder goed bij je past dan je had verwacht. In dat geval begeleiden we je goed in het maken van een andere keuze.

 

Aanvullende Informatie

Intake-aanvullende informatie

 Het intakegesprek

Het doel van het intakegesprek is om jou te leren kennen en om inzicht te krijgen in jouw sterke punten en punten die misschien nog wat extra aandacht verdienen.  Daarnaast willen we met jou bespreken of de gekozen opleiding inderdaad de juiste opleiding voor jou is en op welke manier we je het beste bij je opleiding kunnen begeleiden. Uiteindelijk is het doel dat je met succes de opleiding zal volgen die het beste bij jou past.

De uitkomst van het intakegesprek wordt direct met jou besproken. Het kan zijn dat je direct wordt toegelaten tot de opleiding (mits je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen), het kan ook zijn dat een tweede gesprek volgt om afspraken te maken over (extra) begeleiding of omdat er twijfel is of de gekozen opleiding wel goed bij je past.

 

Soms komt het voor dat Drenthe College besluit dat je niet wordt geplaatst op onze school. Samen met jou bekijken we dan welke school wel kan voldoen aan jouw opleidings- en/of ondersteuningsbehoefte. Je ontvangt dan van ons een brief dat je niet geplaatst bent en op grond waarvan dat het geval is.

 
Rechtsbescherming 

Het is mogelijk dat je het niet eens bent met een plaatsingsbeslissing van het Drenthe College. In dat geval kan je de opleidingsmanager van de door jou gekozen opleiding en vervolgens de sectormanager om heroverweging vragen. Dit verzoek tot heroverweging dien je schriftelijk in met daarbij jouw motivatie waarom je om heroverweging vraagt. Eventueel kan je daarna de binnen Drenthe College geldende  klachtenregeling  doorlopen. Indien gewenst, is het ook mogelijk de beslissing van Drenthe College ter toetsing voor te leggen aan de rechter of het College voor de Rechten van de Mens.

 

Gouden blok

Intake- vooropleidingseisen

Vooropleidingseisen
Binnen Drenthe College maken we onderscheid tussen toelatingseisen en plaatsingscriteria. Drenthe College houdt zich aan de volgende wettelijke toelatingseisen:

 

 

Vooropleidingseisen

Entrée

geen vooropleidingseisen.

 

Niveau 2

vmbo- diploma basisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar diploma.

 

Niveau 3

vmbo- diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of  theoretische leerweg, havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4, mbo- diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma.

 

Niveau 4, middenkader

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg, havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4, mbo-   diploma niveau 2 of 3 of vergelijkbaar diploma.

 

Niveau 4, specialist

diploma niveau 3 of 4 voor eenzelfde beroep of beroepencategorie.

 

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier