Header afbeeldingen

Home Over D●C Klachtenregeling
Pagina titel: 
Klachtenregeling

Drenthe College probeert je een veilige en prettige leeromgeving te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. Toch kun je een klacht hebben. Hieronder zie je welke klachtenregelingen daarvoor bestaan.

Toetsing en examinering

In het opleidingsplan van je beroepsopleiding staan de afspraken over je opleiding en de examens. Het opleidingsplan kun je vinden in Magister. Algemene afspraken over examineren binnen Drenthe College staan in het  Examenreglement.
 
Het kan zijn dat volgens jou een bepaald besluit niet volgens de afspraken is genomen. Dan kun je het volgende doen, in deze volgorde:
  • Informatie vragen, je hebt recht op inzage van je toets; 
  • Het probleem oplossen met degene die het besluit heeft genomen; 
  • Een bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie van jouw sector; 
  • Een beroepsschrift indienen bij de Commissie van Beroep voor de Examens. 
 
Je kunt dus steeds een stapje verder gaan als je vindt dat een besluit niet rechtvaardig is. 
Een bezwaarschrift of een beroepsschrift moet je op tijd indienen: er geldt een termijn. Dit staat ook in het Examenreglement. De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit mensen van buiten Drenthe College die onafhankelijk kunnen oordelen. Drenthe College verwacht dat je vraag of klacht hierdoor zo eerlijk mogelijk wordt behandeld. 
Meer informatie kun je vinden in: Reglement Commissie van Beroep voor de Examens.
 

Privacy

In het Privacyreglement staat welke persoonsgegevens van studenten/deelnemers en medewerkers  Drenthe College mag vragen en hoe Drenthe College met die gegevens om moet gaan. Als je daar vragen of klachten over hebt, lees je in het reglement wat je kunt doen. 
 
Meer informatie kun je vinden in: Privacyreglement Studentgegevens Drenthe College 2017.
 

 

Gouden Blok - Grote Afbeelding

Klachten - Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag
Iedere uiting die door een ander vervelend of lastig wordt gevonden, kan ongewenst of intimiderend zijn.
Het kan gaan om handtastelijkheden, maar ook om reacties van mensen op of naar elkaar. Dubbelzinnige uitnodigingen of e-mails, toespelingen, ‘grappen’ of aanrakingen, pesterijen, schelden, discriminatie, teksten op social media, of zelfs aanranding of verkrachting: ongewenst gedrag kan op allerlei manieren gebeuren. De gevolgen kunnen voor iedereen verschillend zijn.  
 
Reglement inzake Ongewenst Gedrag:
Dit reglement geldt voor studenten en medewerkers van Drenthe College, dus voor iedereen die op Drenthe College lessen volgt of via school stage loopt, of  werkt. Hierin staat wat ongewenst gedrag is en wat je kunt doen, als je hiermee te maken krijgt.  Belangrijk is dat een klacht altijd heel zorgvuldig en discreet behandeld wordt. 
 
Vertrouwenspersonen:
Drenthe College heeft voor alle sectoren vertrouwenspersonen aangesteld. Hun namen staan in de studiegids of klik hier voor een overzicht. Als je lastiggevallen wordt, op school of op je stageplaats, neem dan zo snel mogelijk contact op met je mentor of met een vertrouwenspersoon. 
 
Externe Klachtencommissie:
Hierin zitten deskundigen van buiten de school, dus de commissie is onafhankelijk. Een klacht moet bij de commissie altijd schriftelijk worden ingediend: de vertrouwenspersoon kan je daarbij helpen.  
 
Meer informatie kun je vinden in:
 

 

Aanvullende Informatie

Klachten - overige klachten

Titel: 
Overige klachten

Voor alle overige klachten geldt de Algemene klachtenregeling Drenthe College. Deze regeling geeft studenten/deelnemers en medewerkers van Drenthe College en ook derden/externen de mogelijkheid een klacht te uiten. De regeling waarborgt de individuele belangen van de klager en van degene tegen wie de klacht gericht is. Het uitgangspunt van de regeling is dat klachten worden aangepakt/opgelost op de plek waar ze zijn ontstaan: binnen en door de betreffende sector of dienst. Als de klager niet tevreden is met het resultaat, kan hij  terecht bij de Onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat geheel uit mensen van buiten Drenthe College. De Algemene Klachtenregeling Drenthe College geldt niet voor klachten over Toetsing en Examinering, en Ongewenst gedrag: daarvoor bestaan andere regelingen. Meer informatie kun je vinden in: Algemene klachtenregeling Drenthe College.

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier