Home Over D●C Organisatie Drenthe College
Pagina titel: 
Organisatie Drenthe College

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op Drenthe College en bewaakt de hoofdlijnen van het beleid zoals dat door het College van Bestuur wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Ook beslist de raad over de benoeming van de leden van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben vanwege hun kennis van het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties zitting in deze raad. Sommige leden zijn benoemd vanwege hun persoonlijke (onderwijs- of andere) deskundigheid.
Huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:
 
 
Janneke Hadders         .

J. (Janneke) Hadders

Voorzitter Raad van Toezicht

G. (Gerry) Geitz

         M.C. (Mas) Boom

        R.E. (Rutger) van Zuidam

 

 

 

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft leiding aan Drenthe College en is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid. Voorzitter van het College van Bestuur is de heer Albert Bruins Slot. Sinds 1 mei 2018 is Mare Riemersma Lid College van Bestuur.
 

Albert Bruins Slot

Voorzitter CvB

Mare Riemersma-Diephuis

lid CvB

     
                                                                      

Regiodirecteuren

Drenthe College is organisatorisch verdeeld in drie regio's (Emmen, Assen, Meppel) Elke regio is onderverdeeld in onderwijsteams. Onderwijsteams verzorgen het onderwijs voor een of meer opleidingen. De regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van de opleidingen binnen de desbetreffende afdelingen/teams.
 
                                             Marieke Doosje Jenske Lorijn

Silvester Koehoorn

regio Meppel

Marieke Doosje 

regio Emmen

 

 Jenske Lorijn

regio Assen 

Renate Renkema

regio Emmen

Dienstenmanagers 

Onderwijs vraagt meer dan alleen onderwijsteams. Drenthe College kent naast de sectoren resp. onderwijsteams twee centrale ondersteunende diensten: Facilities, Finance & Control (F&C) en Operations. FF&C gaat over alles wat met gebouwen en faciliteiten én financiën en salarisadministratie te maken heeft. Bij de dienst Onderwijsontwikkeling en ICT zijn ondergebracht: Onderwijsontwikkeling en ICT. Deze diensten zijn grotendeels gevestigd aan het Stadionplein in Emmen; Onderwijsontwikkeling is ook gevestigd aan de Anne de Vriesstraat in Assen.
 
Wynand Platzer  

Wynand Platzer 

Finance & Control

 
 
 

Centraal Managementteam

 
Het College van Bestuur vormt samen met de regiodirecteuren en de dienstenmanagers het Centraal Managementteam. Het Centraal Managementteam bepaalt het beleid van Drenthe College. Uiteraard blijft het College van Bestuur eindverantwoordelijk.
 
Verder heeft Drenthe College de diensten HRM en Marketing en PR. Deze zijn ondergebracht bij het College van Bestuur in Assen. Daar is ook het Bestuurssecretariaat gevestigd; deze afdeling voert bestuurswerkzaamheden uit voor College van Bestuur en Raad van Toezicht.
Naast de centrale ondersteunende diensten heeft elke regio ook een onderwijsondersteunende dienst, waarin onder meer de administratie, de voorlichting en de planning en roostering zijn ondergebracht. 

 

Gouden Blok - Grote Afbeelding

Organisatie Drenthe College - De Ondernemingsraad (OR) en Studentenraad (SR)

De Ondernemingsraad (OR) en Studentenraad (SR)
Drenthe College vindt goede inspraak van en contact met medewerkers en studenten belangrijk.
 
Voor Drenthe College is dit geregeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB). Op basis van deze wet kent Drenthe College een Ondernemingsraad (OR) voor de inspraak en medezeggenschap van medewerkers. De OR bestaat uit 13 leden uit alle geledingen van Drenthe College. De OR bespreekt geregeld (om de vier tot zes weken) de gang van zaken binnen Drenthe College met de voorzitter van het College van Bestuur. De OR heeft een adviserende en controlerende taak ten aanzien van veel zaken die met de school te maken hebben.
Voor de studenten is er een Studentenraad (SR). Deze bestaat uit vijftien leden (de leden van de drie deelraden). De deelraden zijn regionaal georganiseerd in de locaties in Emmen, Assen en Meppel. De deelraden hebben periodiek overleg, minimaal om de tien weken, met de voor de regio verantwoordelijke sectormanager. Minimaal twee keer per jaar heeft de  voltallige Studentenraad overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. De raad heeft ook twee keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en een keer per jaar met de Raad van Toezicht
 

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier