Home Over D●C Organisatie Drenthe College
Pagina titel: 
Organisatie Drenthe College

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op Drenthe College en bewaakt de hoofdlijnen van het beleid zoals dat door het College van Bestuur wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Ook beslist de raad over de benoeming van de leden van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben vanwege hun kennis van het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties zitting in deze raad. Sommige leden zijn benoemd vanwege hun persoonlijke (onderwijs- of andere) deskundigheid.
Huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:
 
 
Lambert ZwiersRudi KleinhuisAstrid Odile de VisserJanneke HaddersRuud Klarus 

Lambert Zwiers

Voorzitter Raad van Toezicht

Dick de Waard 

Vicevoorzitter en lid Auditcommissie

Astrid-Odile de Visser

Lid Auditcommissie

Janneke Hadders

Lid Commissie onderwijskwaliteit

Ruud Klarus

Lid Commissie onderwijskwaliteit

Mark Boumans

Lid Remuneratiecommissie

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft leiding aan Drenthe College en is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid. Voorzitter van het College van Bestuur is de heer Albert Bruins Slot.
 

Albert Bruins Slot

Voorzitter CvB

     
                                                                      

Regiodirecteurs

Drenthe College is organisatorisch verdeeld in drie regio's (Emmen, Assen, Meppel) Elke regio is onderverdeeld in onderwijsteams. Onderwijsteams verzorgen het onderwijs voor een of meer opleidingen. De regiodirecteurs zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van de opleidingen binnen de desbetreffende afdelingen/teams.
 
                                            Marieke DoosjeJenske Lorijn

Aad Oosterhof a.i.

regio Meppel

Marieke Doosje 

regio Emmen

 

 Jenske Lorijn

regio Assen 

Renate Renkema

regio Emmen

Dienstenmanagers 

Onderwijs vraagt meer dan alleen onderwijsteams. Drenthe College kent naast de sectoren resp. onderwijsteams twee centrale ondersteunende diensten: Finance & Control (F&C) en Operations. F&C gaat over alles wat met financiën en salarisadministratie te maken heeft. Bij de dienst Operations zijn ondergebracht: Marketing&Communicatie, ICT, Centrale Deelnemersadministratie, Facilitaire Dienstverlening en Onderwijslogistiek. Deze diensten zijn gevestigd aan het Stadionplein in Emmen.
 
Wynand Platzer 

Wynand Platzer 

Finance & Control

 
 
 

Centraal Managementteam

 
Het College van Bestuur vormt samen met de sectormanagers en de dienstenmanagers het Centraal Managementteam. Het Centraal Managementteam bepaalt het beleid van Drenthe College. Uiteraard blijft het College van Bestuur eindverantwoordelijk.
 
Verder heeft Drenthe College de diensten HRM en Onderwijsbeleid. Deze zijn ondergebracht bij het College van Bestuur in Assen. Daar zijn ook gevestigd: het Projectenbureau dat voor Drenthe College strategische projecten uitvoert en het Bestuurssecretariaat dat bestuurswerkzaamheden uitvoert voor College van Bestuur en Raad van Toezicht.
Naast de centrale ondersteunende diensten heeft elke sector ook een onderwijsondersteunende dienst, waarin onder meer de administratie, de voorlichting en de planning en roostering zijn ondergebracht. 

 

Gouden Blok - Grote Afbeelding

Organisatie Drenthe College - De Ondernemingsraad (OR) en Studentenraad (SR)

De Ondernemingsraad (OR) en Studentenraad (SR)
Drenthe College vindt goede inspraak van en contact met medewerkers en studenten belangrijk.
 
Voor Drenthe College is dit geregeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB). Op basis van deze wet kent Drenthe College een Ondernemingsraad (OR) voor de inspraak en medezeggenschap van medewerkers. De OR bestaat uit 13 leden uit alle geledingen van Drenthe College. De OR bespreekt geregeld (om de vier tot zes weken) de gang van zaken binnen Drenthe College met de voorzitter van het College van Bestuur. De OR heeft een adviserende en controlerende taak ten aanzien van veel zaken die met de school te maken hebben.
Voor de studenten is er een Studentenraad (SR). Deze bestaat uit vijftien leden (de leden van de drie deelraden). De deelraden zijn regionaal georganiseerd in de locaties in Emmen, Assen en Meppel. De deelraden hebben periodiek overleg, minimaal om de tien weken, met de voor de regio verantwoordelijke sectormanager. Minimaal twee keer per jaar heeft de  voltallige Studentenraad overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. De raad heeft ook twee keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en een keer per jaar met de Raad van Toezicht
 

 

Notice: Undefined index: HTTPS in include_once() (line 282 of /var/www/html/sites/default/settings.php).

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier