Header afbeeldingen

Home Over MBO BOL / BBL
Pagina titel: 
BOL / BBL

BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) 

 
Een BOL-opleiding betekent volledig dagonderwijs. Dat dagonderwijs bestaat voor een deel uit lessen of praktijkopdrachten op en onder toezicht van de school; dat heet ‘Begeleide OnderwijsTijd’ (BOT). 
Het andere deel bestaat uit stage of BeroepsPraktijkVorming (BPV) en wordt uitgevoerd buiten de school in erkende leerbedrijven. 
Ieder schooljaar bestaat uit 1.000 klokuren BOT en BPV. De minimum normen voor BOT en BPV vind je in onderstaand schema. De ‘overige uren’ worden per opleiding anders ingevuld: soms wordt er meer BPV gevraagd, soms meer theorielessen. Het totaal blijft altijd 1.000 klokuren. 
 
Voor BOL gelden de volgende normen: 
  • Entreeopleiding: 1.000 klokuren, waarvan in ieder geval 600 begeleide onderwijsuren.
  • 1-jarige basisberoepsopleiding en specialistenopleiding: 1.000 klokuren, waarvan in ieder geval 700 begeleide onderwijsuren en 250 klokuren BPV.
  • 2-jarige basisberoepsopleiding en 2-jarige vakopleiding: totaal 2.000 klokuren, waarvan 1.250 begeleide onderwijsuren (en hiervan in het 1e leerjaar 700 klokuren) en 450 klokuren BPV.
  • 3-jarige vakopleiding en de middenkaderopleiding: totaal 3.000 klokuren. Hiervan zijn in ieder geval 1.800 begeleide onderwijsuren (in het 1e leerjaar 700) en 900 klokuren BPV.
  • 4-jarige opleidingen: 4.000 klokuren, verdeeld in minstens 2.350 begeleide onderwijsuren (in het 1e leerjaar 700) en 1.350 klokuren BPV.
 

BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) 

 
Een BBL-opleiding is een combinatie van leren en werken. Je leert het beroep voor een belangrijk deel in de praktijk. Je hebt een baan van minstens 20 uur per week en daarnaast ga je iedere week 1 dag of een middag en avond naar school. Dit is dus geen volledig dagonderwijs, waardoor je geen recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten. Je kan ook beginnen aan een BBL-opleiding als je werkt of al een tijd van school af bent. 
 
De normen voor de BBL zijn: 
  • Een onderwijsprogramma van 850 klokuren per leerjaar. Hiervan zijn minstens 200 klokuren begeleide onderwijstijd en 610 klokuren BPV.
 
 

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier