Header afbeeldingen

Home Over MBO Kosten
Pagina titel: 
Kosten

Het volgen van een opleiding of cursus kost geld. Hieronder leggen we uit met welke kosten je rekening moet houden, als je bij Drenthe College een opleiding volgt. 

Lesgeld / Cursusgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een opleiding of cursus volgt, moet je les-  of cursusgeld betalen. De bedragen worden bepaald door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het maakt verschil of je een voltijds- of een deeltijdopleiding volgt.

Voltijd MBO opleiding of sprint-Havo of –VWO (Vavo):

Je betaalt lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  • Het bedrag voor het schooljaar 2017/2018 is € 1.137,- .
  • Het bedrag voor het schooljaar 2018/2019 is € 1.155,- .

Deeltijdopleiding of –cursus:

Je betaalt cursusgeld aan Drenthe College. Dit geldt ook voor het volgen van een cursus Nederlands als Tweede Taal (NT2). Je wordt pas ingeschreven als het cursusgeld is betaald of als schriftelijk is aangegeven door wie en hoe het wordt betaald.

Het cursusgeld moet betaald worden aan Drenthe College.  De hoogte van het bedrag hangt af van het niveau van de opleiding en soort cursus.

Hoogte cursusgeld deeltijdopleiding:

  • Voor niveau 1 en 2:

 

schooljaar 2017/2018: ​€ 240,-

 

  • Voor niveau 3 en 4: 

 

schooljaar 2017/2018: € 582,-

 

  • Deeltijd-Vavo:

Je betaalt cursusgeld als je een deeltijd opleiding in het volwassenenonderwijs (minder dan 850 lesuren per jaar) volgt. En je bent 18 jaar of ouder. De hoogte hiervan wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. 

 

  • NT2-I: 
€ 317,-
  • NT2-II:  
€ 570,-

 

Informatie over lesgeld en cursusgeld vind je op de website van DUO.

Gouden blok

Kosten - Opleidingsgebonden schoolkosten

Opleidingsgebonden schoolkosten

Het grootste deel van de kosten wordt betaald door de school: theorie- en praktijklokalen, apparatuur, machines, software, kosten voor tentamens/examens en herkansingen. Ook verbruiksmaterialen zoals papier, hout, metaal  en de kosten van verplichte activiteiten (introductie, werkweken en excursies) worden betaald door Drenthe College.

De student moet ook een deel betalen:  de kosten van zaken die je moet hebben om de opleiding te kunnen volgen en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent: studieboeken of licenties voor studieprogramma’s, agenda, rekenmachine, gereedschap, laptop, werkkleding of –schoenen, kopieer- en printkosten. Deze zaken kun je vaak via Drenthe College kopen. Dat hoeft niet, je mag het ook zelf aanschaffen. 

 

Aanvullende Informatie

Kosten - Kosten voor extra, vrijwillig af te nemen faciliteiten

Kosten voor extra, vrijwillig af te nemen faciliteiten 

Drenthe College biedt faciliteiten aan, die niet echt nodig zijn om de opleiding te volgen. Je kan kiezen of je hiervan gebruik maakt. Het gaat bijvoorbeeld om: extra service bij de intake zoals een individueel assessment, softwarelicenties, kluisjes, extra excursies, feesten of maatschappelijke, culturele of sportactiviteiten. Als die extra activiteiten tijdens schooluren gebeuren en je doet er niet aan mee, dan krijg je vervangende lessen. Hierdoor voldoe je wel aan de uren norm. Informatie over de hoogte van de kosten of de manier van betalen: debiteuren@drenthecollege.nl of 088-1884667.


Betaling

Drenthe College stuurt je een factuur die je binnen 30 dagen moet betalen.  Als je niet betaalt, krijg je een betalingsherinnering en soms nog een tweede. Als de factuur ook daarna niet betaald is, start er een incassoprocedure. Je kunt ook een betalingsregeling afspreken. Daarvoor moet je contact opnemen met de financiële administratie (debiteuren@drenthecollege.nl of 088-1884667). 
 

Terugbetaling

Soms kun je (een deel van) de betaalde kosten terugkrijgen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je versneld je diploma haalt, overstapt naar een andere opleiding of bij ernstige ziekte of familieomstandigheden. Informatie hierover kan je vinden op de Studenten Startpagina DC
 

Studiefinanciering / Tegemoetkomingen

Als je jonger bent dan 18 jaar en je een voltijdsopleiding volgt, kunnen je ouders soms een ‘tegemoetkoming ouders’ krijgen.  Jij kunt zelf studiefinanciering aanvragen.  Informatie hierover kun je vinden op de website van DUO.

 

Gouden Blok - Grote Afbeelding

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier