Home Over MBO Opbouw van de opleiding
Pagina titel: 
Opbouw van de opleiding

 

In je opleiding volg je een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en generieke vakken die bij je opleiding horen. Naast deze vakken heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf invullen. Deze manier van opleiden gaat in voor nieuwe eerstejaars studenten vanaf 1 augustus 2016.

Algemeen vormende vakken

Tijdens je opleiding op het Drenthe College volg je een aantal generieke vakken. Dit zijn Burgerschap, Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), Nederlands en Rekenen. Als je een niveau 4 opleiding volgt, volg je ook het vak Engels.

Engels, Nederlands en rekenen

Een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenen is erg belangrijk voor je beroepsuitoefening. Je legt hiervoor instellingsexamens en centrale examens af. Voor niveau 4 geldt dat ook voor Engels.

Burgerschap en LOB

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij krijg je kennis en inzicht over maatschappelijke ontwikkelingen. Zo leer je wat je allemaal moet weten en kunnen als burger in Nederland en in de wereld. LOB bestaat uit het werken aan loopbaancompetenties en persoonlijke begeleiding. Iedere student heeft een loopbaanbegeleider.

Keuzedelen

Je opleiding bestaat uit drie onderdelen: een basisdeel, soms gezamenlijk met andere opleidingen, een profieldeel, specifiek voor jouw opleiding, en een keuzedeel. Met dit keuzedeel kun je zelf je route kiezen richting voorbereiding op de arbeidsmarkt of voorbereiding op doorstroom naar een hoger niveau.

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier