Home Privacyreglement studentgegevens
Pagina titel: 
Privacyreglement studentgegevens

Na instemming van respectievelijk de Centrale studentenraad en de Ondernemingsraad is het verouderde Privacyreglement voor Drenthe College vervangen door twee reglementen: het  Privacyreglement Studentgegevens en het Privacyreglement Medewerkersgegevens.

 

Beide documenten sluiten aan bij de huidige en toekomstige wetgeving, o.a. de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) respectievelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing vanaf 25 mei 2018, en de ontwikkelingen o.a. op het gebied van de Social media. Bovendien zijn ze leesbaarder dan het oude Privacyreglement dat zowel voor studenten als medewerkers gold.

 

Het Privacyreglement Studentgegevens beschrijft o.a.:

  • De reikwijdte van het reglement;
  • De verwerking van persoonsgegevens: grondslag, doeleinden van verwerking en doelbinding; categorieën van persoonsgegevens;
  • De verstrekking van persoonsgegevens: aan personen of organen binnen Drenthe College respectievelijk personen of bedrijven/instellingen buiten Drenthe College;
  • Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens: bewaartermijnen; toegang tot en geheimhouding  van persoonsgegevens; beveiliging;
  • Rechten van betrokkenen: recht op informatie en inzage; recht op verbetering, aanvulling,  verwijdering en/of afscherming; recht van verzet; behandeling van verzoeken door Drenthe College
  • Slotbepalingen: o.a. klachtenprocedure.

 

Het gaat bij het reglement om een verantwoording naar studenten en ouders. De kern hiervan is dat Drenthe College zich aan de regels houdt en dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en alleen voor zover dat verenigbaar is met de genoemde doeleinden. 

 

Klik hier voor het Privacyreglement Studentgegevens.

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier