Home Projecten IWP
Pagina titel: 
Innovatiewerkplaats Zorg & Techniek

"Zorg en Techniek samen laten werken aan bruikbare toepassingen voor een betere zorg."

 

Aanleiding

Technologie is niet meer weg te denken uit de sectoren zorg en welzijn van vandaag en morgen. (Sensor)technologie zal een steeds grotere rol gaan spelen in de zorg, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van bewegingssensoren, medicatie-aps en zorg op afstand. Kennis van technologie in de zorg is een onmisbaar onderdeel van het werk van moderne zorgprofessionals. 
 

Waarom een IWP?

Vanuit de ‘’Kopgroep Zorg en Innovatie’’ in de Gemeente Assen lag er de wens technologische innovaties bij zorginstellingen te initiëren en te begeleiden. Het slim toepassen van technologie wordt gezien als een mogelijke oplossing voor verschillende problemen in de zorg zoals:
 1. Toenemende druk op de zorginstellingen als gevolg van de vergrijzing
 2. Veranderende financiering van de zorg
 3. Behoefte aan meer zelfstandigheid en eigen regie bij zorgvragers. 
De ontwikkeling van geschikte technologie is niet eenvoudig. Aanbieders van technologie zijn vaak niet voldoende op de hoogte van knelpunten in de zorg en zorgverleners weten te weinig over mogelijkheden die technologie biedt. De Innovatiewerkplaats brengt deze twee werelden bij elkaar om samen te werken aan bruikbare oplossingen voor de praktijk van de zorg.
 

Brug naar de toekomst

Studenten vormen de brug tussen zorgpraktijk en technologie aanbieders: mbo-studenten zorg sporen knelpunten in het zorgproces op, hbo-studenten techniek  vertalen de knelpunten naar mogelijke technische oplossingen. De vragen en behoeftes vanuit de zorg staan centraal in de ontwikkeling van de technologie die de zorg van de toekomst beter moet maken.  

Quotes

IWP - Concrete voorbeelden

Titel: 
Concreet voorbeeld: Ehealth systeem
Tekst: 
De afgelopen vijf maanden heb ik een onderzoek uitgevoerd vanuit de Innovatie Werkplaats Zorg en (sensor)Technologie in opdracht van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Mijn opdracht was om te onderzoeken hoe het gebruik van een eHealth systeem, dat patiënten in staat stelt om zelf een aantal kleine taken te doen (zoals het doorgeven van pijnscores), mogelijkerwijs een bijdrage kan leveren aan de verlaging van werkdruk voor verpleegkundigen op de afdeling cardiologie. Zodat de verpleegkundigen meer persoonlijke tijd hebben voor de patiënten en de patiënten meer regie krijgen in hun herstel. Waar ik mij vooral op heb gefocust tijdens mijn onderzoek, is de inventarisatie waar zo’n systeem aan moet voldoen, voor patiënten maar ook voor verpleegkundigen. Ik heb aan de hand van diverse onderzoekmethoden in kaart gebracht wat de eisen en wensen zijn van beide groepen om zo’n systeem te gebruiken en hiervan een aantal concepten ontwikkeld. Ik vond het erg interessant om onderzoek te doen op de afdeling cardiologie in een ziekenhuis en om te leren over de opkomst van technologie in de zorg. Dit was een geheel nieuw onderwerp voor mij. Ik zie aan de hand van mijn onderzoek dat het gebruik van technologie meerwaarde heeft voor zowel patiënt als verpleegkundige. Wat me daarnaast opviel, was om te zien hoe begaan het personeel is met de patiënten. Het was duidelijk dat dit team passie heeft voor hun werk en ik vond het fijn om voor deze korte periode een deel uit te mogen maken van dit team. Het is belangrijk voor verpleegkundigen dat ze voldoende tijd hebben om patiënten te kunnen ondersteunen, zeker op de cardiologie afdeling. Verpleegkunde is en blijft mensenwerk. Ik vond het fijn dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van een systeem dat verpleegkundigen in staat stelt om meer persoonlijke tijd te hebben voor patiënten.
Naam: 
Rachid El Ouad
Beroep: 
student Human Technology aan de Hanzehogeschool Groningen
Afbeelding: 

IWP - Concreet voorbeeld: sensortechnologie

Titel: 
Concreet voorbeeld: toepassing van sensortechnologie binnen de psychogeriatrie
Tekst: 
In het kader van de Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie ben ik het afgelopen half jaar bezig geweest met mijn afstudeeronderzoek naar het gebruik van sensortoepassingen binnen de psychogeriatrie. Het bedrijf KxA Software Innovations heeft een bedsensor ontwikkeld en een prototype hiervan getest bij Interzorg. Wat zorginstellingen en verzorgenden op psychogeriatrie afdelingen graag zouden willen meten bij cliënten in en rondom het bed was nog niet eerder onderzocht. Mijn onderzoek was gericht op het achterhalen van de behoeften van verzorgenden en het geven van advies hoe de bedsensor hierbij kan aansluiten. Ik kwam er al snel achter dat de sensor veel interessante informatie kan verkrijgen, zoals het uit bed stappen of uit bed vallen van een persoon. Tijdens mijn onderzoek heb ik een concurrentie analyse en trend analyse uitgevoerd om vast te stellen op welke manier de bedsensor een voordeel kan bieden aan verzorgenden en cliënten. Wat het onderzoek zo interessant maakte, is de combinatie tussen het technische kennisgebied van de sensortechnologie en de gezondheidszorg. Ik heb in het tweede jaar van mijn opleiding een onderzoek uitgevoerd naar het verhogen van de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen. Ik had dus al wat kennis over de ouderenzorg, maar de psychogeriatrie was een nieuw onderzoeksonderwerp voor mij. Ik heb meerdere familieleden die werken als verzorgenden op psychogeriatrie afdelingen en hierdoor had ik al affiniteit met het onderwerp. Sensortechnologie was helemaal nieuw voor mij, maar doordat ik lessen bij de minor sensortechnologie mocht bijwonen, heb ik veel over het onderwerp kunnen leren. Wat mij het meest verast heeft tijdens het interviewen van verzorgenden en de rondleiding bij Interzorg is hoe goed verzorgenden de bewoners begrijpen en zich kunnen inleven in hun situatie. Mijn aanname in het begin van het onderzoek was dat sensortechnologie vast gebruikt moet worden om te achterhalen hoe bewoners zich voelen. Dit was absoluut niet zo; verzorgenden weten precies hoe ze met elke persoon om moeten gaan. Voor mij was dit verrassend en mooi om te zien.
Naam: 
Alex de Vries
Beroep: 
student Human Technology aan de Hanzehogeschool Groningen
Afbeelding: 

Gouden blok

IWP - Externe betrokkenen

Externe betrokkenen
 
Onderwijs
 • Drenthe College
 • Hanzehogeschool Groningen
 
Zorg/welzijnsinstellingen
 • Interzorg Noord-Nederland
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
 • Zorgzaak Drenthe
 
Overheid
 • Gemeente Assen 
 
Bedrijven
 • Embed
 • Avics
 • KWIC
 • KxA Solutions
 
Looptijd van het project: maart 2015 tot 31 december 2016
 

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier