Home Zorg & Welzijn Welzijn niv. 3 & 4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker traject innova
Mijn Selectie +
Print pagina

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (traject innova)

Samenvatting opleiding:

BBL
Opleidingen in het mbo zijn op twee manieren te volgen. Dit worden 'leerwegen' genoemd:
- Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)
- Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je voor het grootste deel van de tijd naar school. Daarnaast vormt stage (beroepspraktijkvorming) een wezenlijk onderdeel van je opleiding.

BBL
Bij een BBL-opleiding heb je een baan van 18-20 uur per week, waar je het beroep dus voor een belangrijk deel in de praktijk leert. Daarnaast ga je één dag of een middag en een avond in de week voor de theorielessen naar school. Informeer bij je studieadviseur naar de precieze voorwaarden bij de opleiding van jouw keuze.
niveau 4, Assen Anne de Vriesstraat
Duur: 2-3 jaren
De opleiding
Traject InnoVa gestart is een BBL opleiding die beroeps- en competentiegericht is ontwikkeld in samenwerking met van Boeijen en Cosis.

Tijdens de opleiding werk je:
In de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, met specifieke doelgroepen (bijv. ouderen), binnen het pedagogisch werk, in de kinderopvang of binnen de jeugdzorg.

Je gaat 1 middag + avond naar school. De beroepsgerichte opleiding is een duale opleiding (school én praktijk leiden samen op). Een duaal traject bestaat uit een theoretisch/ praktisch deel op Drenthe College en een beroepsdeel binnen de praktijk.

Inhoud van de opleiding

In het programma van de opleiding werk je aan de competenties die je nodig hebt als beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld. In samenwerking met het werkveld is lesmateriaal voor het opleidingsprogramma ontwikkeld. Hiervoor hebben de docenten verbonden aan traject InnoVa interne trainingen binnen het werkveld gevolgd.

Bij voldoende aanmeldingen start deze opleiding ook in februari.

Bekijk hier de studiebijsluiter
Het beroep
Je bent werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg of maatschappelijke opvang. Daarnaast kan je werken in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Je werkt met cliënten van allerlei leeftijden met bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, (chronische) ziekten of psychiatrische stoornissen. Ook is het mogelijk om te werken met cliënten met een verslaving of met dak- en thuislozen. Het is dus een heel breed gebied waarin je inzetbaar bent. Een baan in de maatschappelijke zorg zal dan ook niet gauw gaan vervelen!
Ben je betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer? Dan past een baan in de maatschappelijke zorg bij jou! Je kunt vraaggericht ondersteuning bieden die past bij de mogelijkheden, wensen en behoeften van jouw cliënt en zijn familie. Als jij je werk goed doet krijgt jouw cliënt de juiste hulp om zoveel mogelijk zelf te (blijven) doen!

Als begeleider gehandicaptenzorg bied je zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen.
Je richt je op het hulp bieden bij het leren leven met de beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid. Je bent initiatiefrijk en creatief en kan goed omgaan met lastige situaties.
Als professional weet je goed om te gaan met gevoelens en emoties bij weerstand en tegenslag.

Alles over deze opleiding

Toelating

Algemene toelatingsvoorwaarden
Niveau 4, middenkader:
vmbo-diploma - gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische l Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4
mbo-diploma niveau 2 (bij ontbreken niveau 3) en niveau 3 of vergelijkbaar diploma.

Niveau 4, specialist:
diploma niveau 3 of 4 voor eenzelfde beroep of beroepencategorie.


Het behalen van een bepaald mbo-opleidingsniveau geeft automatisch recht op toelating tot het eerstvolgende niveau.
Extra toelatingsvoorwaarden
Studenten die kiezen voor de opleiding binnen zorg en welzijn hebben, voordat ze op stage gaan, een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Het is verplicht om Hepatitis injecties te halen. In samenwerking met de GGD worden de injecties op school gegeven (3 keer een injectie en 1 keer bloedafname). De kosten hiervan zijn voor rekening van de school mits je op 1 oktober van je eerste leerjaar ingeschreven staat voor deze opleiding.; Je bent toelaatbaar als je werkzaam bent in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, specifieke doelgroepen of pedagogisch werk.

Stage

Algemene stage
Stages zijn een belangrijk onderdeel van de bol-opleidingen bij Drenthe College.
Tijdens je stage ga je wat je op school leert, gebruiken in de praktijk.
Al vanaf het eerste jaar maak je zo kennis met je beroep.
Naast onze stageadressen bij bedrijven en instellingen in de regio, kun je bij sommige opleidingen ook praktijkervaring opdoen bij een van onze zogenoemde leerbedrijven binnen de school.
Dat zijn echte bedrijven met echte klanten waar je begeleid wordt door docenten.
Meer informatie over stages vind je op deze site bij de opleidingen.

Kosten en Onderwijsovereenkomst

Basis kosten
Kies je voor de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)?Kijk hier voor de exacte tarieven.
Bijkomende kosten bij deze opleiding
Laptop: Ja

Je bekijkt nu de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (traject innova)
Bekijk andere opleidingen in de wereld Welzijn niv. 3 & 4

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier