Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring
Drenthe College vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met gegevens van bezoekers van onze website, studenten en medewerkers. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Hoe Drenhte College precies met persoonsgegevens omgaat en welke rechten je hebt, beschrijven we in ons privacy reglement. Dit reglement is met instemming van de Ondernemingsraad en de Studentenraad vastgesteld. Hieronder vind je een beknopte uitleg van wat ook in het privacyreglement staat. 

Voor vragen over privacy kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@drenthecollege.nl

Voor bezoekers website

Drenthe College maakt gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van onze website in de vorm van cookies en van gegevens die bezoekers eventueel invullen op een van de contactformulieren. Voor cookies zie de cookieverklaring hieronder.

Voor beheer, hosting, onderhoud en ontwikkeling van zijn website maakt Drenthe College gebruik van een externe partij. Wij hebben met deze partij duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

De gegevens van contactformulieren worden alleen gebruikt voor het afhandelen van het betreffende formulier. Deze gegevens worden intern opgeslagen en maximaal twee jaar bewaard.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de privacy@drenthecollege.nl

Voor studenten

Drenthe College maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van studenten als dat nodig is voor het opleiden en begeleiden van onze studenten, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacy reglement kun je precies lezen wat voor Drenthe College de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je je aanmeldt). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van Drenthe College gegevens over jou, bijvoorbeeld je cijfers en studievorderingen. Als dat nodig is om je goed te kunnen begeleiden, registreren we ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Jouw gegevens en studievoortgang worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem. Dit systeem is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Drenthe College.

Tijdens de lessen maakt Drenthe College gebruik van een aantal digitale leermaterialen en ondersteunende systemen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. Wij hebben met de leveranciers van deze leermaterialen en systemen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Kloppen je gegevens niet? Dan kun je een verzoek indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet (meer) relevant zijn voor Drenthe College, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met privacy@drenthecollege.nl

Voor medewerkers

Drenthe College maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van medewerkers als dat nodig is voor het uitoefenen van zijn taken en verplichtingen als werkgever. In het privacy reglement kun je precies lezen wat voor Drenthe College de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je in dienst treedt). Daarnaast registreert je leidinggevende, en in sommige gevallen ondersteunend personeel van Drenthe College, gegevens over jou (bijvoorbeeld je ontwikkeling of functiegegevens).

Jouw gegevens worden opgeslagen in het digitale personeelsadministratiesysteem en het digitale archief. Deze systemen zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de noodzakelijke medewerkers van Drenthe College.

Binnen je werk voor Drenthe College maak je gebruik van verschillende digitale systemen. Hiervoor is het nodig dat we een beperkte set met persoonsgegevens uitwisselen met de leveranciers, om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Als je gegevens niet kloppen, dan kun je veel gegevens zelf aanpassen. Lukt het niet, dan kun je een verzoek indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor Drenthe College, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de privacy@drenthecollege.nl

Voor alumni

Privacyverklaring Alumni

Drenthe College is trots op haar studenten. Daarom blijven we graag betrokken, ook als je niet meer bij ons studeert. Daarvoor gebruikt Drenthe College persoonsgegevens van onze alumni. Dat doen we voor twee doelen:

  • Om in contact te blijven met alumni in het kader van een leven lang ontwikkelen. We geven onze alumni graag de kans om zich te blijven ontwikkelen.
  • Om alumni te kunnen benaderen voor onderzoek. Drenthe College wil graag weten hoe alumni zich ontwikkelen na hun studie bij Drenthe College. Doen zij een vervolgopleiding? Zijn zij aan het werk? Vinden zij werk in de sector waarin zij afgestudeerd zijn? Met deze informatie kan Drenthe College het onderwijs verbeteren.

Om bovenstaande doelen te bereiken, heeft Drenthe College een aantal persoonsgegevens nodig:

  • Naam en e-mailadres

We gebruiken alleen gegevens die noodzakelijk bovenstaande doelen te bereiken. Als je geen toestemming geeft om je gegevens te gebruiken, kun je geen gebruik maken van onze aanbiedingen. Drenthe College kan je zonder jouw toestemming na je afstuderen benaderen voor alumnionderzoek. Indien de gegevens onjuist zijn kun je een verzoek indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet (meer) relevant zijn voor Drenthe College, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Dit kan heel eenvoudig door contact op te nemen met privacy@drenthecollege.nl Daarnaast heb je het recht om je gegevens in te zien, aan te vullen of te laten corrigeren en overgedragen te krijgen. Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, zie ons privacyreglement. 

We kunnen bij het uitvoeren van onze aanbiedingen voor alumni, gebruik maken van derde partijen. Drenthe College verstrekt deze derden alleen de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun diensten. Daarnaast maken we duidelijke afspraken over de omgang met jou gegevens.

Heb je vragen of opmerkingen over de manier waarop Drenthe College met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je altijd contact opnemen onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@drenthecollege.nl. Heb je een klacht over de omgang met je persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je vragen klachten altijd eerst bij Drenthe College te melden, we lossen het graag samen met jou op!

Cookieverklaring
De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren, om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers bij te houden. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics, Hotjar, retargeting en sociale netwerken.

Google Analytics
Drenthe College registreert gegevens over het gebruik van deze website en met deze gegevens kan Drenthe College de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Deze website verzamelt alleen informatie voor interne doelstellingen. De informatie wordt niet gedeeld met of verkocht aan derden.

Hotjar
Drenthe College maakt gebruik van Hotjar-cookies. Hiermee worden bezoekers anoniem gevolgd op de website met als doel de werking van de website en gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar en worden niet opgeslagen. Cookies van Hotjar verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. 

Retargeting
Drenthe College maakt gebruik van retargeting-cookies. Met deze cookies leggen Google en Facebook anoniem vast dat de website van Drenthe College is bezocht. Via retargeting kunnen advertenties van Drenthe College getoond worden op websites van derden. 

Nieuwsbrief
Drenthe College heeft verschillende nieuwsbrieven waarvoor je je kunt inschrijven. Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief geeft je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Drenthe College jou op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden voor een nieuwsbrief.

Veranderingen
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.