Disclaimer

en copyrights

Disclaimer

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, zijn eigendom van of in licentie bij Drenthe College, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Drenthe College met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Drenthe College verstrekt door middel van deze website louter informatie over opleidingen en haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Drenthe College aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.