Alles over...

Nieuwbouw Emmen

Op onze huidige technieklocatie in Emmen (Van Schaikweg 98) wordt de komende jaren een nieuwe school gebouwd. Vanaf het studiejaar 2024-2025 wordt hier lesgegeven. Wij houden jou graag op de hoogte van alle vorderingen.

Meer informatie

 • In oktober 2019 heeft de Raad van Toezicht van Drenthe College het principebesluit genomen om in de regio Emmen een nieuwe school te bouwen. In dit pand komen bijna alle bestaande mbo-opleidingen in Emmen bij elkaar.

  De verdere besluitvorming gaat hierna in twee stappen plaatsvinden. In het najaar van 2020 wil het College van bestuur en de Raad van Toezicht het hoofdbesluit nemen en dan weer een jaar later (2021) het eindbesluit. Vanaf dat moment kan er daadwerkelijk gebouwd worden.

 • Op basis van de nodige vooronderzoeken en studies is gekozen om de nieuwe school te bouwen op de huidige locatie aan de Van Schaikweg 98 in Emmen. De benodigde ruimte voor nieuwbouw is hier beschikbaar. Dat betekent concreet dat het huidige, verouderde techniekgebouw verdwijnt en dat we met een schone lei kunnen beginnen. Op dat moment verlaten we ook de locaties Anna Paulownalaan, Ubbekingecamp, Emmalaan en Veldlaan. De locaties bij NHL Stenden (horeca en facilitair) en Atlantis (bouwopleidingen) blijven in gebruik. Over de locatie Stadionplein wordt later een besluit genomen.

  We willen gaan bouwen op de omvang van onze studenten populatie in 2030 (= krimp van 20% t.o.v. het huidige aantal studenten). Tot dat moment hebben we waarschijnlijk een ‘overlooplocatie’ nodig.

 • Met de nieuwbouwplan versterken we onze positie in de regio Emmen. Drenthe College zet zich duidelijk op de kaart en vele partijen willen nauw samenwerken. De vraag naar mbo geschoold personeel wordt steeds groter.

  De vraag voor het om- en bijscholen van vooral zorg- en technisch personeel stijgt en we spelen daarbij een belangrijke rol. De nieuwbouw geeft ons letterlijk en figuurlijk de ruimte om ons onderwijs op een innovatieve manier vorm te geven. Dat doen we ook door samen te werken met onze ‘buren’ aan de onderwijsboulevard, zowel met het voortgezet onderwijs als met het hbo van NHL Stenden.

 • De nieuwbouw biedt bij uitstek de mogelijkheid om na te denken over welke onderwijsconcepten we de komende jaren aanbieden. Er is een nieuwe onderwijsvisie ontwikkeld ‘De kracht van zeven’. Deze visie gaat richting geven aan de vorm en inhoud van het nieuwe schoolgebouw. We spreken hierbij over hybride onderwijs en daar zien wij kansen om het onderwijs te vernieuwen.

  Onderwijsvisie 'De kracht van zeven' (2020-2025)

  1. Iedereen is op ieder moment welkom.
  2. Wij leren de student verantwoordelijkheid te 
      nemen voor zijn eigen leerroute.
  3. Ons onderwijs is gepersonaliseerd.
  4. De docent is betekenisgever binnen de leerroute
      van de student.
  5. Wij integreren school en beroepspraktijk.
  6. Ontwikkelingen in de regio hebben een plek in ons
      onderwijs.
  7. Wij versterken de regio door het ontwikkelen van
      mensen en hun talenten.

 • Een school is een plek die mensen stimuleert en inspireert bij het delen en/of ontwikkelen van kennis. Met een hoofdrol voor het sociale aspect, want leren is in onze tijd een teamsport geworden. Leren kan en doe je niet alleen. Net zoals je dat ook op de werkvloer niet alleen doet.

  De ontwikkelingen binnen het onderwijs staan niet stil. Aan de manier waarop studenten leren, is de laatste jaren dan ook veel veranderd. Praktijk wordt steeds vaker gecombineerd met theorie en ook het bedrijfsleven en de branches krijgen een grotere rol binnen de muren van een school en ook daarbuiten.

  Dat vraagt om nieuwe leeromgevingen, want bij deze uitdagende manieren van lesgeven, voldoet een simpel klaslokaal al lang niet meer.

  Drenthe College heeft op dit moment veel ‘pilot projecten’ met nieuwe onderwijsvormen en nieuw ingerichte lesruimten. Hier doen we goede ervaringen mee op die we mee nemen in de toekomstige nieuwe school.


Onze wens

We willen een gebouw neerzetten dat nagenoeg energieneutraal is, voldoet aan de eisen van modern onderwijs en waar de klimaatbeheersing naar het gewenste niveau wordt gebracht. Het gebouw moet aantrekkelijk zijn voor studenten én medewerkers. Kortom, een gebouw dat past bij de eisen van deze tijd.

Een nieuwe school mogen bouwen komt niet zo vaak voor. Het is voor ons geen dagelijkse kost. Daarom laten we ons hierbij ook extern ondersteunen. Wij weten dat het veel extra energie van ons gaat vragen, maar het gaat ons ook veel energie opleveren! Wij hopen dat alle medewerkers en studenten hun bijdrage willen leveren aan dit prachtige project. We willen onze positie in de mbo-markt verder verstevigen en daar gaat een aantrekkelijk gebouw zeker bij helpen.

Emmen en DC verdienen een hoogwaardige en aansprekende onderwijslocatie!