Sprintvwo

 • Sprintvwo
 • 1 jaar
 • Emmen

Alsnog je vwo-diploma én het beste uit jezelf halen? Dat kan bij onze VAVO Sprintvwo!


Lees meer

Sprintvwo

 • Sprintvwo
 • 1 jaar
 • Emmen

Alsnog je vwo-diploma én het beste uit jezelf halen? Dat kan bij onze VAVO Sprintvwo!


Lees meer

Alles over deze opleiding

 • Introductie

  Alsnog je vwo-diploma én het beste uit jezelf halen? Dat kan bij onze VAVO Sprintvwo!

 • Je volgt een schoolweek en krijg samen met klasgenoten les van een vakdocent. Als je geen les hebt, werk je in een studielokaal aan je lesopdrachten met behulp van een leswijzer. 

  Je begrijpt dat deze manier van werken een beroep doet op jouw zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet. 

  Lees snel verder!

 • In het kort

  Wil je (alsnog) je vwo-diploma halen? Dat kan via sprintvwo. Met het sprintvwo haal jij het beste uit jezelf! Let op: 12 juli 2024 is de uiterlijke aanmelddatum voor Sprintvwo.

  De opleiding is onderdeel van vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Bij sprintvwo krijg je het volledige vakkenpakket aangeboden en je doet examen (schoolexamens en centraal schriftelijk eindexamen). Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meer landelijk erkende certificaten, zodat je toch nog je diploma haalt, mocht je voor een aantal vakken zijn gezakt. De zak-/slaagregeling is hetzelfde als in het voortgezet onderwijs.

  Je volgt een schoolweek en krijg samen met klasgenoten les van een vakdocent. Als je geen les hebt, werk je in een studielokaal aan je lesopdrachten met behulp van een leswijzer.

  Je begrijpt dat deze manier van werken een beroep doet op jouw zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet.

  • Werkwijze

   Bij sprintvwo kun je kiezen uit de profielen Cultuur-Maatschappij, Economie-Maatschappij, Natuur-Gezondheid en Natuur-Techniek. Je doet een examenjaar van ongeveer 32 weken verdeeld over 4 periodes. De eerste drie periodes sluit je af met een toetsweek. Daarna ga je aan de slag met examentraining. In mei of juni doe je het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) in jouw vakken. 

   Je krijgt het volledige vakkenpakket. Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meerdere landelijk erkende certificaten, zodat je toch nog je diploma haalt.

   Vwo-diploma in bezit - Deficiënties wegwerken
   Heb je al een vwo-diploma en wil je deficiënties wegwerken? Dan gelden de volgende regels:

   • Het vak biologie kun je in één jaar volgen.
   • De vakken Duits, bedrijfseconomie, economie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B kennen een tweejarig traject:
    o Jaar 1: een havojaar waarin je zowel het voorbereidend jaar havo als het sprintjaar havo volgt;
    o Jaar 2: het vwosprintjaar.
   • Dit traject is verplicht.
   • LET OP: Je hebt niet automatisch recht op Jaar 2. Er gelden overgangsnormen (alle havovakken voldoende (een onafgeronde 7 of hoger) Haal je deze normen niet, dan kun je niet verder bij ons.
   • Voor de overige vakken bepalen we in een gesprek wat de (on)mogelijkheden zijn.

    

   Wisselen van profiel
   Wil je van profiel wisselen? Hou rekening met het volgende: bij sommige vakken geldt dat je het vak eerst op havo gevolgd moet hebben om ze daarna op vwo te kunnen doen. In dit geval gaat het dus om een tweejarig traject. In een intakegesprek bepalen we de (on)mogelijkheden.

   LET OP: Je hebt niet automatisch recht op JAAR 2. Er gelden overgangsnormen (alle havovakken voldoende (een onafgeronde 7 of hoger) Haal je deze normen niet, dan kun je niet verder bij ons.

  • Onze begeleiding

   Elke student heeft een mentor, die vrijwel elke week een gesprek heeft voor begeleiding, gericht op de voortgang van de studie.

   Misschien heb je daarnaast ook behoefte aan aanvullende begeleiding. Drenthe College heeft een uitgebreid netwerk van professionals binnen en buiten de school. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van hulpvragen op allerlei vlakken. Denk bijvoorbeeld aan financiële, persoonlijke of gezondheidsproblemen of een bepaalde vorm van Passend Onderwijs. Je staat er nooit alleen voor!

  • Leslocaties

  • Aan het werk

   Een vwo-opleiding is een algemene opleiding en geen beroepsopleiding. Je kan aan het werk, maar je hebt een minder goede voorbereiding op de arbeidsmarkt dan bij bijvoorbeeld een mbo-, hbo- of wo-diploma.

  • Verder studeren

   Je kan verder studeren aan het hbo of universiteit. 

  • Toelatingseisen

   Algemene toelatingsvoorwaarden

   Je kunt jezelf voor de Sprintvwo aanmelden als je op 1 augustus (van het jaar waarin je de opleiding start) minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan de middelbare school waar je staat ingeschreven jou aanmelden. Dit heet uitbesteding. Wil je voor deze regeling in aanmerking komen, dan heb je een positief advies nodig van je middelbare school. Daarvoor moet je zelf een gesprek aangaan met de decaan van je vorige (middelbare) school. Het is mogelijk dat wij contact zoeken met je oude school om informatie in te winnen over je kansen bij ons.

   Toelatingseisen als je al op vwo zit

   • Als een leerling is blijven steken in vwo-4 (dus geen eindrapport), dan kan de leerling alleen bij ons starten in de (tweejarig, te beoordelen door Drenthe College) sprinthavo.
   • Een leerling met een overgangsbewijs naar vwo-5 kan worden toegelaten tot de sprintvwo, tijdens de intake beoordeelt Drenthe College de haalbaarheid.
   • Een leerling met een overgangsbewijs naar vwo-6 is toelaatbaar tot de sprintvwo.
   • Een leerling die gezakt is in vwo-6 is toelaatbaar tot sprintvwo.

    

   Wij bieden geen gymnasium aan. Het is mogelijk om het cijfer Grieks en/of Latijn mee te nemen als je het vak hebt gehaald in gym-6, maar je krijgt bij ons een vwo-diploma.

   Toelatingseisen als je een havodiploma hebt

   Heb je een havodiploma, dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

   • Het SE op havo moet een onafgeronde 7,0 zijn en;
   • Het CE op moet havo een onafgeronde 7,0 zijn (in 2020 is geen CE’s afgenomen dus deze regel komt te vervallen als je toen in het eindexamenjaar zat).
   • Je moet een tweede vreemde taal (Duits of Frans) hebben op havo. Alleen bij de NG- en NT-profielen is het mogelijk om deze tweede vreemde taal te vervangen door een ander vak.
   • Voor de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde geldt: deze vakken op havo moet je gehaald hebben met een onafgeronde 7,0 op SE en op CE. Heb je (één van) deze vakken niet, dan wordt je ook ingeschreven voor de havo en bekijken we de voortgang na elke toetsperiode.

    

   De vavo behoudt zich het recht om toekomstige leerlingen, ondanks bovenstaande voorwaarden toch af te wijzen. Dit kan op basis van haalbaarheid, gebrek aan motivatie of andere redenen zijn.

  • Lesgeld

   Of je lesgeld betaalt voor VAVO is afhankelijk van jouw situatie: ben je een uitbestede of niet-uitbestede leerling?

   Uitbestede leerlingen

   • Je betaalt geen schoolgeld.
   • Voorgeschreven leermiddelen zijn gratis. Let op: je moet de kosten van de leermiddelen wel vooruit betalen als je deze leermiddelen bestelt bij Van Dijk

    
   Niet-uitbestede (rijksbekostigde) leerlingen

   • Je betaalt lesgeld. Bekijk op de website van Rijksoverheid de kosten voor voltijd en deeltijd VAVO. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of je de VAVO in voltijd of deeltijd volgt.
   • Leermiddelen moet je zelf betalen.

    Onder leermiddelen verstaan we boeken, een grafische rekenmachine en licenties (digitaal materiaal). Voor de aanschaf of huur van boeken via Van Dijk, kun je rekenen op een bedrag van tussen de €300,- en - €650,- (afhankelijk van de profiel- vakkeuze). Voor de aanschaf van een grafische rekenmachine betaal je ongeveer €120,-.


   Studiefinanciering, reisproduct en tegemoetkoming scholieren

   • Leerlingen van het VAVO hebben geen recht op studiefinanciering
   • Leerlingen van het VAVO kunnen wel een tegemoetkoming scholieren krijgen, kijk op de website van DUO voor meer informatie
   • Leerlingen van het VAVO hebben geen recht op een OV-jaarkaart
   • Leerlingen van het VAVO kunnen onder bepaalde voorwaarden wel een reiskostenvergoeding bij hun eigen vavoschool aanvragen. Pas als je reisafstand tot je vavoschool meer is dan 10 km, dan kun je die aanvraag doen.

    

   Je bent voltijder of deeltijder in de volgende situaties:

   Je wordt uitbesteed door je vorige school:

   • Deeltijd: je volgt niet alle examenvakken;
   • Voltijd: je volgt alle examenvakken (exclusief de vakken van het combinatiecijfer).

    

   Je wordt niet uitbesteed (Rijksbekostigd):

   • Deeltijd: je bent afgewezen (gezakt) in een voorgaand schooljaar waarin je aan het volledige examenprogramma hebt deelgenomen en je volgt niet alle examenvakken op het vavo of je bent herprofileerder (deficiënties wegwerken) of je volgt een tweejarig traject;
   • Voltijd: je bent niet afgewezen (gezakt) in een voorgaand schooljaar en je gaat in alle vakken in het schooljaar op het vavo examen doen.

  Nieuws en verhalen

  VAVO Sprinthavo en Sprintvwo

  De opleiding in beeld

  Meer mogelijkheden voor jou...

  VAVO Sprinthavo Assen/Emmen

  Sprinthavo | Emmen | Assen | BOL

  VAVO Sprinthavo Meppel

  Sprinthavo | Meppel | BOL