Niveau
Sprintvwo
Duur
1 - 2 jaar
Regio
Emmen

Sprintvwo Drenthe College

Wil je (alsnog) je vwo-diploma halen? Dat kan via sprintvwo. Met het sprintvwo haal jij het beste uit jezelf!

De opleiding is onderdeel van de vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Bij sprintvwo krijg je het volledige vakkenpakket aangeboden en je doet examen (schoolexamens en centraal schriftelijk eindexamen).

Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meer landelijk erkende certificaten, zodat je toch nog je diploma haalt, mocht je voor een aantal vakken zijn gezakt.

De zak-/slaagregeling is hetzelfde als in het voortgezet onderwijs. 

Dit ben jij:

 • Je kan goed zelfstandig werken
 • Je bent gemotiveerd
 • Je bent een doorzetter
 • Jij wil doorstromen naar de universiteit
Online in gesprek met DC!

Ben je op zoek naar een geschikte mbo-opleiding? Drenthe College helpt jou kiezen! We bieden jou de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een docent of studieadviseur via Microsoft Teams! Zij kunnen jou alles vertellen over DC en de opleiding die jou leuk lijkt.

Klik hier voor meer info en om je aan te melden

Zo werkt Sprintvwo

Je volgt een schoolweek volgens een continurooster met een vakdocent en jouw klasgenoten. Als je geen les hebt, werk je in een studielokaal aan je lesopdrachten met behulp van een leswijzer. 

Je begrijpt dat deze manier van werken een beroep doet op jouw zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet. 

Lees snel verder!

 • Bij sprintvwo kun je kiezen uit de profielen Cultuur-Maatschappij, Economie-Maatschappij, Natuur-Gezondheid en Natuur-Techniek. 


  Je doet een examenjaar van ongeveer 32 weken verdeeld over 4 periodes. De eerste drie periodes sluit je af met een toetsweek. Daarna ga je aan de slag met examentraining. In mei of juni doe je het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) in jouw vakken. 

  Je krijgt het volledige vakkenpakket. Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meerdere landelijk erkende certificaten, zodat je toch nog je diploma haalt.

   

  Vwo-diploma in bezit - Deficiënties wegwerken

  Heb je al een vwo-diploma en wil je deficiënties wegwerken? Dan gelden de volgende regels:

  • Het vak biologie kun je in één jaar volgen.
  • De vakken Duits, bedrijfseconomie, economie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B kennen een tweejarig traject:
   o Jaar 1: een havojaar waarin je zowel het voorbereidend jaar havo als het sprintjaar havo volgt;
   o Jaar 2: het vwosprintjaar.
  • Dit traject is verplicht.
  • LET OP: Je hebt niet automatisch recht op Jaar 2. Er gelden overgangsnormen (alle havovakken voldoende (een onafgeronde 7 of hoger) Haal je deze normen niet, dan kun je niet verder bij ons.
  • Voor de overige vakken bepalen we in een gesprek wat de (on)mogelijkheden zijn.

   

  Wisselen van profiel

  Wil je van profiel wisselen? Hou rekening met het volgende: bij sommige vakken geldt dat je het vak eerst op havo gevolgd moet hebben om ze daarna op vwo te kunnen doen. In dit geval gaat het dus om een tweejarig traject. In een intakegesprek bepalen we de (on)mogelijkheden.
  LET OP: Je hebt niet automatisch recht op JAAR 2. Er gelden overgangsnormen (alle havovakken voldoende (een onafgeronde 7 of hoger) Haal je deze normen niet, dan kun je niet verder bij ons.

 • Elke student heeft een mentor, die vrijwel elke week een gesprek heeft voor begeleiding, gericht op de voortgang van de studie.

  Misschien heb je daarnaast ook behoefte aan aanvullende begeleiding. Drenthe College heeft een uitgebreid netwerk van professionals binnen en buiten de school. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van hulpvragen op allerlei vlakken. Denk bijvoorbeeld aan financiële, persoonlijke of gezondheidsproblemen of een bepaalde vorm van Passend Onderwijs. Je staat er nooit alleen voor!

Ervaringsverhalen

Student Matthias over Sprinthavo

Student Jet over Sprinthavo

Student Nienke over Sprinthavo

Na de opleiding

Je hebt je diploma op zak! Ga je aan de slag of studeer je door? Check hieronder jouw mogelijkheden

 • Een vwo-opleiding is een algemene opleiding en geen beroepsopleiding. Je kan aan het werk, maar je hebt een minder goede voorbereiding op de arbeidsmarkt dan bij bijvoorbeeld een mbo-, hbo- of wo-diploma.

 • Je kan verder studeren aan het hbo of universiteit. 

Praktische zaken

Lees hier alles wat je moet weten over de praktische zaken van de opleiding.

 • Algemene toelatingsvoorwaarden

  Je kunt jezelf voor de Sprintvwo aanmelden als je op 1 oktober minimaal 18 jaar bent.

  Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan de middelbare school waar je staat ingeschreven jou aanmelden. Dit heet uitbesteding. Wil je voor deze regeling in aanmerking komen, dan heb je een positief advies nodig van je middelbare school. Daarvoor moet je zelf een gesprek aangaan met de decaan van je vorige (middelbare) school. Het is mogelijk dat wij contact zoeken met je oude school om informatie in te winnen over je kansen bij ons.

  Toelatingseisen als je al op vwo zit

  • Leerlingen met alleen vwo-3 zijn niet toelaatbaar tot sprintwo, alleen tot een tweejarig traject sprinthavo.
  • Als een leerling ergens is blijven steken in vwo-4 (dus geen eindrapport), dan kan de leerling alleen bij ons starten in een (tweejarig, te beoordelen door Drenthe College)  sprinthavotraject.
  • Als een leerling alleen vwo-4 met een eindrapport heeft maar niet over is naar vwo-5 dan beoordelen we of iemand sprintvwo in één jaar kan doen of sprintvwo in twee jaar moet doen of dat sprinthavo beter is, dit is afhankelijk van de cijfers en van de leerling zelf.
  • Een leerling met een overgangsbewijs naar vwo-5 is toelaatbaar tot sprintvwo.
  • Een leerling die in vwo-5 is blijven steken, is toelaatbaar tot sprintvwo.
  • Een leerling die gezakt is in vwo-6 is toelaatbaar tot sprintvwo.
  • Wij bieden geen gymnasium aan. Het is eventueel mogelijk om het cijfer Grieks en/of Latijn mee te nemen als je het vak hebt gehaald in gym-6, maar je krijgt bij ons een vwo-diploma.

   

  Toelatingseisen als je een havodiploma hebt


  Heb je een havodiploma, dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Het SE op havo moet een onafgeronde 7 zijn.
  • Het CE op moet havo een onafgeronde 7 zijn (in 2020 is geen CE afgenomen dus deze regel komt te vervallen als je toen in het eindexamenjaar zat).
  • Je moet een tweede vreemde taal (Duits of Frans) hebben op havo. Alleen bij de NG- en NT-profielen is het mogelijk om deze tweede vreemde taal te vervangen door een ander vak.
  • Voor de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde geldt: deze vakken op havo moet je gehaald hebben met een onafgeronde 7 op SE en op CE. Heb je (één van) deze vakken niet, dan moet je eerst een éénjarig traject (biologie) of een tweejarig traject (natuurkunde en scheikunde) sprinthavo voor dit vak volgen voordat je naar sprintvwo kunt.
 • Uitbestede leerlingen

  • Je betaalt geen schoolgeld
  • Voorgeschreven leermiddelen zijn gratis
  • Let op: je moet de kosten van de leermiddelen wel vooruit betalen als je deze leermiddelen bestelt bij Van Dijk

   

  Niet-uitbestede (rijksbekostigde) leerlingen

  • Het lesgeld voor voltijders bedraagt ongeveer € 1200,- (bedrag onder voorbehoud)
  • Het cursusgeld voor deeltijders bedraagt ongeveer € 25 per ingeroosterd lesuur. (vaklessen, studie-uren, PWS-uren) per jaar Rekenvoorbeeld: 10 uur op je rooster per week = € 250,- per jaar aan cursusgeld (bedragen onder voorbehoud)
  • Leermiddelen moet je zelf betalen

   

  Voltijd- of deeltijdinschrijving en tegemoetkoming scholieren

   

  Je bent voltijder of deeltijder in de volgende situaties:

  Je wordt uitbesteed door je vorige school:

  • Deeltijd: je volgt niet alle examenvakken;
  • Voltijd: je volgt alle examenvakken (exclusief de vakken van het combinatiecijfer).

   

  Je wordt niet uitbesteed (Rijksbekostigd):

  • Deeltijd: je bent afgewezen (gezakt) in een voorgaand schooljaar waarin je aan het volledige examenprogramma hebt deelgenomen en je volgt niet alle examenvakken op het vavo of je bent herprofileerder (deficiënties wegwerken) of je volgt een tweejarig traject;
  • Voltijd: je bent niet afgewezen (gezakt) in een voorgaand schooljaar en je gaat in alle vakken in het schooljaar op het vavo examen doen.

De opleiding in beeld