Bijzondere Toelating

Wanneer je niet de juiste vooropleiding hebt

Wanneer je wilt starten met een opleiding, dan moet je volgens de wet een bepaalde vooropleiding hebben. Deze eisen vind je hier. Heb je niet de juiste vooropleiding (of heb je jouw diploma niet meer), dan kun je de mbo-opleiding niet volgen. Je bent dan 'niet wettelijk toelaatbaar' tot de opleiding. In dat geval kun je een verzoek indienen voor een toelatingsonderzoek. Deze mogelijkheid geldt voor personen vanaf 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar verwijzen we in eerste instantie terug naar het voortgezet onderwijs om daar jouw diploma te halen.

Hoe kun je je aanmelden voor een toelatingsonderzoek?

Meld je via de website van Drenthe College aan voor de opleiding van jouw keuze. Let op: hiervoor heb je jouw DigiD nodig! Vul bij 'Overige bijzonderheden' (op de pagina Begeleiding) in, dat jij je aanmeldt voor toelatingsonderzoek. 

Het toelatingsonderzoek ziet er zo uit:
 • Je krijgt van ons een mail met de vraag om een portfolio samen te stellen. In het kort betekent dit:

  • Vul het motivatieformulier in.
  • Laat een aanbevelingsbrief invullen door je decaan, mentor of andere begeleider.
  • Maak een kopie van de uitslagen van een toets rekenen, Nederlands en Engels (Engels alleen bij een aanmelding voor niveau 4) of een recente cijferlijst (maximaal 2 jaar oud).

  Bij de mail ontvang je een voorbeeld van een motivatieformulier en van een aanbevelingsbrief.

 • Stuur je portfolio binnen twee weken op. Als we binnen die tijd geen portfolio van je hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je afziet van de toelatingsprocedure en melden we je af voor de opleiding.

 • We nodigen je uit voor een gesprek. We bespreken wat de redenen zijn dat je het vereiste diploma niet hebt behaald. Ook bekijken we wat er voor jou voor nodig is om de gewenste opleiding met succes te kunnen doorlopen.

 • Op basis van het gesprek en je portfolio besluiten we of het zinvol is dat je deelneemt aan het vervolgonderzoek. Als dat niet zinvol is ondersteunen we jou bij het vinden van een opleiding die beter aansluit bij jouw mogelijkheden.

 • Als de conclusie is dat je wel kans maakt op een vrijstelling nodigen we je uit voor vervolgonderzoek.

  Je maakt toetsen voor Nederlands en Rekenen en een capaciteitentest. Als je naar een niveau 4 opleiding wilt, moet je ook een toets voor het vak Engels doen. Als je kunt aantonen dat het minder dan twee jaar geleden is dat je de voor de opleiding vereiste referentieniveaus voor de vakken Nederlands, Rekenen en Engels (voor een niveau 4 opleiding) hebt behaald, zijn de toetsen voor die vakken niet nodig. 

  Op basis van de onderzoeksresultaten beslist de Centrale Commissie voor Bijzondere Toelating of je in aanmerking komt voor een Verklaring van vrijstelling vooropleidingseis. Hou er rekening mee dat de hele procedure ongeveer vier weken gaat duren. 

 

Onderzoek voor één opleiding
Het toelatingsonderzoek is gericht op één opleiding. Wil je naar een andere opleiding, dan volgt weer een nieuw onderzoek. Het kan wel zijn dat informatie uit het eerste onderzoek bij het volgende onderzoek weer gebruikt kan worden.

Waarom deze procedure?
Alle mbo-scholen in het noorden hebben deze procedure. De noordelijke mbo-scholen (Firda, Aeres, Drenthe College, Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort en Terra) hebben samen deze toelatingsprocedure ontwikkeld. Daarmee willen we ervoor zorgen dat iedereen die niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseis, gelijk behandeld wordt door de noordelijke mbo’s.

De uitslag van het onderzoek van de ene mbo-school wordt dan ook overgenomen door alle andere genoemde mbo-scholen als je je daar voor dezelfde opleiding zou aanmelden. Je zorgt er dan zelf voor dat de nieuwe school de verklaring ontvangt van de school waar het onderzoek is uitgevoerd.

Je wordt niet toegelaten tot de opleiding. Wat nu?
Als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat je niet kan worden toegelaten tot de opleiding van jouw keuze, dan zoeken we samen met jou naar een andere mogelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld een vergelijkbare opleiding op een lager niveau zijn of een Entree-opleiding (niveau 1).