Studeren

Wat kost dat eigenlijk?

Welke studie of leerweg je ook kiest, het kost altijd geld. Je betaalt kosten om toegang te krijgen tot de lessen en examens. Daarnaast krijg je ook te maken met aanvullende schoolkosten voor boeken en andere leermiddelen. Op de pagina van jouw opleiding naar keuze zie je op welke extra kosten je moet rekenen. Op deze pagina vind je een overzicht van de algemene middelen én de mogelijkheden voor financiële middelen. Ook met weinig geld kun je gewoon studeren én ben je welkom bij Drenthe College.

Op welke kosten moet ik rekenen?

 • Ga je een voltijd mbo-studie volgen? Dan betaal je lesgeld.
  Ga je een deeltijd mbo-studie volgen? Dan betaal je cursusgeld

 • De Rijksoverheid stelt jaarlijks de hoogte van het les- en cursusgeld vast. De actuele kosten vind je hier.

  Lesgeld (BOL-opleiding) betaal je aan DUO, cursusgeld (BBL-opleiding) betaal jij of je werkgever rechtstreeks aan Drenthe College.

 • Bij elke opleiding heb je materialen nodig. Denk aan boeken, een laptop, licenties en werkkleding. Deze kosten betaal je zelf. Het is mogelijk dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt. Deze vraag je aan bij de gemeente en zijn ook voor eigen rekening.

  Naast deze kosten is er een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld excursies. Doe je mee aan de activiteit? Dan betaal je de gerekende kosten. Deelname is vrijwillig.


 • Je kunt als mbo’er jonger dan 18 jaar het studentenreisproduct aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • je doet een voltijd bol-opleiding. Als je een deeltijd- of bbl-opleiding volgt, heb je geen recht op het studentenreisproduct.
  • je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning of kom je uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan eerst het nationaliteitenschema in.

Regeling voorziening leermiddelen 16/17-jarigen

 • Het ministerie van Onderwijs heeft de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen ingevoerd, waarmee ouder(s)/verzorger(s) die moeite hebben met het bekostigen van de beroepsopleiding voor hun minderjarig kind worden ondersteund. Met de regeling wil de minister voorkomen dat leerplichtige jongeren om financiële redenen worden uitgesloten van een vervolgopleiding. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen gelegd.

 • De regeling voorziening leermiddelen 16/17-jarigen is voor ouder(s)/verzorger(s) die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Hun kind is minderjarig en geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding op 1 augustus.
  • Hun kind is ingeschreven bij een BOL-opleiding (Beroepsopleidende Leerweg)
  • De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) laat het niet toe om de kosten voor verplichte leermiddelen te dragen. De inkomenstoets moet door Stichting Leergeld zijn gedaan.
 • Als u in aanmerking komt voor de regeling kunt u, na toestemming van Drenthe College, leermiddelen bestellen via Slim webshop. Ook een eventuele rekening ‘schoolkosten Drenthe College’ valt onder de regeling.

  De regeling geldt alleen voor leermiddelen waarover uw kind als student van Drenthe College moet beschikken voor het volgen van de opleiding en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken en licenties.

 • Voor een aantal van de leermiddelen die uw kind via Drenthe College leent, sluit u een bruikleenovereenkomst af. Dit geldt specifiek voor de laptop. Deze moet bij tussentijds stoppen van de opleiding ingeleverd worden bij de opleidingsmanager van de opleiding.

 • Als u gebruik wil maken van de regeling financiële tegemoetkoming leermiddelen 16/17-jarigen, en u voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen.

  De procedure verloopt als volgt:

  1. U meldt zich aan bij https://www.leergeld.nl
  2. Stichting Leergeld doet een inkomenscheck
  3. Stichting Leergeld laat Drenthe College weten dat u in aanmerking komt voor de regeling;
  4. U krijgt een mail van studentenfonds@drenthecollege.nl met een link waarmee u leermiddelen kunt bestellen bij de MBO-Webshop of bij een andere leverancier. In deze mail kan u ook gevraagd om een bruikleenovereenkomst te tekenen en te retourneren;
  5. Als u al kosten hebt gemaakt voor verplichte leermiddelen stuurt u een mail naar studentenfonds@drenthecollege.nl met daarbij in ieder geval:
  • Naam ouders
  • Volledig adres
  • Telefoonnummer
  • Voor- en achternaam van uw kind
  • Naam en locatie van de opleiding
  • Kopie van de aankoopbonnen
  • Betaalbewijs
  • IBAN-nummer ouder(s)/verzorgers en de tenaamstelling
 • Helaas is er een aantal gemeenten waar de Stichting Leergeld niet actief is. In de provincie Drenthe zijn dat Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Westerveld en de Wolden.

  Voor inwoners van de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden wordt de aanvraag verwerkt door de Stichting Leergeld Emmen.  E-mail  info@leergeldemmen.nl

  Voor inwoners van de gemeenten Midden-Drenthe wordt de aanvraag verwerkt door de Stichting Leergeld Noord-Drenthe. E-mail assen@leergeldnoorddrenthe.nl

  Voor inwoners van deze gemeenten Westerveld en De Wolden geldt de onderstaande procedure:

  1. U vult het aanvraagformulier in
  2. U vraagt een inkomensverklaring aan bij uw uitkeringsinstantie of werkgever
  3. U mailt het aanvraagformulier en de inkomensverklaring naar studentenfonds@drenthecollege.nl

  Als de leermiddelen al zijn gekocht, voegt u ook een kopie/scan van de bon of factuur en een betaalbewijs toe bij het aanvraagformulier.

  1. Indien u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming krijgt u van de afdeling financiën van DC een mail waarmee u de leermiddelen kunt bestellen.

  Als u een rekening ‘schoolkosten Drenthe College’ hebt ontvangen, voegt u ook deze toe bij het aanvraagformulier.

  1. Pas als het aanvraagformulier, de inkomensverklaring en indien van toepassing de kopieën van de betaalde facturen en betalingsbewijzen zijn gemaild naar de juiste e-mailadres, kan Drenthe College uw aanvraag in behandeling nemen.
 • Vul hier het Aanvraagformulier Tegemoetkoming Leermiddelen in. Het formulier en de bijlagen kan per e-mail naar studentenfonds@drenthecollege.nl

 • Ben je ouder dan 18 jaar, kom je niet in aanmerking voor de regeling 16/17-jarigen en kun je je studiekosten niet opbrengen? Neem dan contact op met de gemeente waarin je woont om de mogelijkheden te bespreken. Heb je hierbij hulp nodig dan kun je die vragen aan

  • je studieloopbaanbegeleider
  • of bij de maatschappelijk werker (de 'school als wijker') die aan je school verbonden is.

Bijna 18? Vraag studiefinanciering aan

 • Als je 18 jaar wordt en je volgt een BOL-opleiding op het mbo, dan kun je studiefinanciering met studentenreisproduct aanvragen. Hoe dit in zijn werk gaat, vind je op de website van DUO | Studiefinanciering.

  Gebruik de DUO | Rekenhulp Berekenen studiefinanciering om te zien hoeveel studiefinanciering je als mbo'er (18 jaar en ouder) kunt krijgen.

   

  Ben je 16? Dan kun je wel een studentenreisproduct aanvragen. Bij een BBL- of deeltijdopleiding krijg je geen studiefinanciering of een OV-reisproduct.