Studeren

Wat kost dat eigenlijk?

Welke mbo-opleiding of leerweg je ook kiest, het kost altijd geld. Je betaalt kosten om toegang te krijgen tot de lessen en examens. Daarnaast krijg je ook te maken met aanvullende schoolkosten voor boeken en andere leermiddelen. Op de specifieke opleidingspagina's lees je per opleiding met welke extra kosten je rekening moeten houden. Op deze pagina vind je een overzicht van de algemene kosten én de mogelijkheden voor financiële middelen. Ook met weinig geld kun je gewoon studeren én ben je welkom bij Drenthe College.

Soorten kosten

 • Ga je een voltijd mbo-opleiding (BOL) volgen? Dan betaal je lesgeld aan DUO. Kies je voor een deeltijd mbo-opleiding (BBL)? Dan betaal jij of je werkgever cursusgeld rechtstreeks aan Drenthe College.

  De Rijksoverheid stelt jaarlijks de hoogte van het les- en cursusgeld vast. De actuele kosten vind je hier.

  Belangrijk! Wijziging facturering en betalingswijze bij DC
  Vanaf komend studiejaar 2023-2024 verandert de betalingswijze die we bij Drenthe College gebruiken. Dit betekent voor jou dat alle facturen en betalingen vanaf komend studiejaar digitaal worden verzonden en uitgevoerd via het programma Wis Collect. Facturen en betaallinks worden met jou gedeeld via de mail met daarin een link naar Wis Collect. Je ontvangt deze mail vanuit het mailadres debiteuren@drenthecollege.nl. Houd daarom altijd je studentenmail goed in de gaten.

  Om wat voor betalingen gaat het?
  In principe gaat het om extra kosten die je maakt tijdens de opleiding, waarvoor je moet betalen. Denk hierbij aan kosten voor excursies, kosten voor specifieke examens of bijvoorbeeld de huur van je kluisje. Je hoeft niet voor meer dingen te betalen dan voorheen, alleen de betalingswijze verandert. Lesgeld betaal je aan DUO. Dat bedoelen we hier dus niet.

  BBL-studenten ouder dan 18 jaar
  Ben jij komend studiejaar ingeschreven als BBL-student bij Drenthe College en ben je op 1 augustus 2023 18 jaar of ouder? Dan ben je wettelijk verplicht om zelf je cursusgeld te betalen. Tot op heden kreeg je een brief thuisgestuurd met een cursusgeldkaart waarop jij aangaf of je zelf het cursusgeld betaalde, of je werkgever dit voor jou deed en of je in termijnen wilde betalen of niet. Dit is nu gedigitaliseerd. Na 1 oktober ontvang jij een mail met daarin een link naar de omgeving van Wis Collect voor het betalen van het cursusgeld. Hierbij krijg je de mogelijkheid tot machtigen van jouw werkgever of instantie voor het betalen van het cursusgeld en de keuze om te betalen in termijnen. Door te klikken op deze link, kom je in jouw eigen omgeving in Wis Collect waar jij je facturen in kunt zien en een iDeal-betaallink vindt. Wil jij je werkgever nu alvast machtigen? Dat kan via dit formulier.

  Let op: je blijft altijd zelf wettelijk aansprakelijk voor het betalen van het cursusgeld. Mocht je werkgever of instantie toch niet betalen, dan moet je zelf betalen.

 • Bij elke opleiding heb je materialen nodig. Denk aan boeken, laptop, licenties en werkkleding. Deze kosten betaal je zelf. Voor sommige opleidingen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt. Deze vraag je aan bij de gemeente en zijn ook voor eigen rekening.

  Naast deze kosten is er een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld excursies. Doe je mee aan de activiteit? Dan betaal je de gerekende kosten. Deelname is vrijwillig.

  Terugkoopregeling
  We gaan ervan uit dat de leermiddelen die Drenthe College op de leermiddelenlijst zet, nodig zijn voor het goed volgen van lessen en daarvoor ook gebruikt worden. Ben je van mening dat de aangeschafte leermiddelen niet in de les of voor de voorbereiding op tentamens gebruikt zijn, dan kun je per klas een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de terugkoopregeling. Je vult per klas het formulier Terugkoopregeling in en levert het formulier in bij je LOB'er. De opleidingsmanager van jouw opleiding beslist over eventuele terugkoop.

  Regeling schoolkosten:

  Regeling Schoolkosten Drenthe College 2023 2024

 • Ben je jonger dan 18 jaar dan kun je het studentenreisproduct aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je doet een BOL-opleiding. Als je een BBL-opleiding volgt, heb je geen recht op het studentenreisproduct.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning of kom je uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan eerst het nationaliteitenschema in.
 • Als je (bijna) 18 bent en een BOL-opleiding op het mbo volgt, kun je studiefinanciering met studentenreisproduct aanvragen. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je op de website van DUO. Gebruik de DUO Rekenhulp om te zien hoeveel studiefinanciering je als mbo'er (18 jaar en ouder) kunt krijgen.

  Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je wel een studentenreisproduct aanvragen. Bij een BBL- of deeltijdopleiding krijg je geen studiefinanciering of een OV-reisproduct.

 

 

VAVO Sprinthavo en Sprintvwo

 • Of je lesgeld betaalt voor VAVO is afhankelijk van jouw situatie: ben je een uitbestede of niet-uitbestede leerling?

  Uitbestede leerlingen

  • Je betaalt geen schoolgeld.
  • Voorgeschreven leermiddelen zijn gratis. Let op: je moet de kosten van de leermiddelen wel vooruit betalen als je deze leermiddelen bestelt bij Van Dijk.

   Niet-uitbestede (rijksbekostigde) leerlingen

  • Je betaalt lesgeld. Bekijk op de website van Rijksoverheid de kosten voor voltijd en deeltijd VAVO. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of je de VAVO in voltijd of deeltijd volgt.
  • Leermiddelen moet je zelf betalen. Onder leermiddelen verstaan we boeken, een grafische rekenmachine en licenties (digitaal materiaal). Voor de aanschaf of huur van boeken via Van Dijk, kun je rekenen op een bedrag van tussen de €300,- en - €650,- (afhankelijk van de profiel- vakkeuze). Voor de aanschaf van een grafische rekenmachine betaal je ongeveer €120,-.
  • Leerlingen van het VAVO hebben geen recht op studiefinanciering.
  • Leerlingen van het VAVO kunnen wel een tegemoetkoming scholieren krijgen, kijk op de website van DUO voor meer informatie.
  • Leerlingen van het VAVO hebben geen recht op een OV-jaarkaart.
  • Leerlingen van het VAVO kunnen onder bepaalde voorwaarden wel een reiskostenvergoeding bij hun eigen vavoschool aanvragen. Pas als je reisafstand tot je vavoschool meer is dan 10 km, dan kun je die aanvraag doen.

Mbo-studentenfonds

 • Het ministerie van Onderwijs heeft het Mbo-studentenfonds ingevoerd. Hiermee worden ouder(s)/verzorger(s) die moeite hebben met het bekostigen van de beroepsopleiding van hun minderjarig kind ondersteund. Met het fonds wil de minister voorkomen dat leerplichtige jongeren om financiële redenen worden uitgesloten van een vervolgopleiding.

  Voor wie?
  Het fonds is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Hun kind is minderjarig en jonger dan 18 jaar bij aanvang van de opleiding op 1 augustus.
  • Hun kind is ingeschreven bij een BOL-opleiding
  • De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) laat het niet toe om de kosten voor verplichte leermiddelen te dragen. De inkomenstoets moet door Stichting Leergeld zijn gedaan.


  Ouders die in aanmerking komen voor een ondersteuning vanuit het fonds kunnen, na toestemming van Drenthe College, leermiddelen bestellen via mbo-webshop. Ook een eventuele rekening ‘schoolkosten Drenthe College’ valt binnen de kaders van het fonds.

  Bijdragen vanuit het fonds kunnen alleen worden gebruikt voor leermiddelen die voor studenten van Drenthe College noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het afleggen van het examen. Dit zijn bijvoorbeeld boeken en licenties.

 • Voor een aantal leermiddelen die via Drenthe College geleend worden, dient een bruikleenovereenkomst afgesloten te worden. Dit geldt specifiek voor de laptop. Deze moet bij tussentijds stoppen van de opleiding ingeleverd worden bij de opleidingsmanager van de opleiding.

 • Wil je gebruik maken van de mogelijkheden van het studentenfonds én voldoe je aan alle voorwaarden? Dien dan een aanvraag in. De procedure verloopt als volgt:

  1. Meld je aan via Stichting Leergeld.
  2. Stichting Leergeld doet een inkomenscheck.
  3. Stichting Leergeld informeert Drenthe College dat je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds.
  4. Je krijgt een mail van studentenfonds@drenthecollege.nl met een link waarmee leermiddelen besteld kunnen worden bij de MBO-Webshop of bij een andere leverancier. In deze mail kun je ook gevraagd worden een bruikleenovereenkomst te tekenen en te retourneren;
  5. Als er al kosten zijn gemaakt voor verplichte leermiddelen, stuur dan een mail naar studentenfonds@drenthecollege.nl met daarbij in ieder geval:
  • Naam ouders
  • Volledig adres
  • Telefoonnummer
  • Voor- en achternaam van kind
  • Naam en locatie van de opleiding
  • Kopie van de aankoopbonnen
  • Betaalbewijs
  • IBAN-nummer ouder(s)/verzorgers en de tenaamstelling
 • Helaas is Stichting Leergeld niet in alle gemeenten actief is. In de provincie Drenthe geldt dat voor de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Westerveld en de Wolden.

  Voor inwoners van de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden wordt de aanvraag verwerkt door Stichting Leergeld Emmen (e-mail: info@leergeldemmen.nl). Voor inwoners van de gemeenten Midden-Drenthe wordt de aanvraag verwerkt door de Stichting Leergeld Noord-Drenthe (e-mail: assen@leergeldnoorddrenthe.nl).

  Voor inwoners van de gemeenten Westerveld en De Wolden geldt de onderstaande procedure:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Vraag een inkomensverklaring aan bij je uitkeringsinstantie of werkgever.
  • Mail het aanvraagformulier en de inkomensverklaring naar studentenfonds@drenthecollege.nl. Als er al leermiddelen zijn gekocht, voeg dan ook een kopie van de bon/factuur en betaalbewijs toe bij het aanvraagformulier. Ook als je een rekening ‘schoolkosten Drenthe College’ hebt ontvangen, mag deze toegevoegd worden.
  • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je van Drenthe College een mail waarmee de leermiddelen besteld kunnen worden.


  Let op
  : pas als het aanvraagformulier, inkomensverklaring en (indien van toepassing) kopieën van de betaalde facturen en betalingsbewijzen zijn gemaild naar het juiste e-mailadres, kan Drenthe College de aanvraag in behandeling nemen.

 • Ben je student, ouder dan 18 jaar en kun je je studiekosten niet opbrengen? Neem dan contact op met de gemeente waarin je woont om de mogelijkheden te bespreken. Voor vragen kun je terecht bij jouw loopbaanbegeleider of bij de maatschappelijk werker die aan je school verbonden is.

 

 

Teruggave cursusgeld