Meer over Drenthe College...

Ondernemingsraad (OR) en Studentenraad (SR)

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van Drenthe College en bestaat uit 13 leden uit alle geledingen van Drenthe College. De OR bespreekt geregeld de gang van zaken binnen Drenthe College met het College van Bestuur.

De Studentenraad (SR) bestaat uit vijftien leden; zij behartigen de belangen van alle studenten van Drenthe College. De SR draagt zo haar steentje bij aan het creëren van een leeromgeving waarin studenten écht uitgedaagd worden om te groeien en zich te ontwikkelen om zo te bouwen aan een waardevolle toekomst. De studenten overleggen met het College van Bestuur, met de OR en de Raad van Toezicht. De leden van de SR zijn afkomstig uit de drie deelraden. De deelraden zijn regionaal georganiseerd in de locaties in Emmen, Assen en Meppel. Zij hebben periodiek overleg met de regiodirecteur.