Meer over Drenthe College...

Ondernemingsraad (OR) en Studentenraad (SR)

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van Drenthe College en bestaat uit 13 leden uit alle geledingen van Drenthe College. De OR bespreekt geregeld de gang van zaken binnen Drenthe College met het College van Bestuur.

 

Studentenraad