Meer informatie...

Onderwijsovereenkomst en studentenstatuut

In de onderwijsovereenkomst spreken we onderling een aantal dingen af. Als je minderjarig bent, ondertekent ook een ouder of verzorger de overeenkomst. De onderwijsovereenkomst is een écht zakelijk contract; er staan de rechten en plichten in, voor jou en voor ons als onderwijsorganisatie. Als jij je handtekening hebt gezet, moeten wij ons allebei (jij als student en wij als school) aan de afspraken houden die erin staan. Er staat ook in wat er gebeurt als jij of wij ons niet aan die overeenkomst houden.

Lees de overeenkomst goed door, vraag ook je ouder of verzorgers om dat te doen. En dat kan best even lastig zijn, want de taal schrikt je misschien wat af. Dus als je vragen hebt, iets niet begrijpt of toelichting wilt, neem dan contact op met ons.

De onderwijsovereenkomst bestaat uit het opleidingsblad (waarop per student de opleidingsgegevens, bij een beroepsopleiding: naam van de opleiding, niveau, leerweg, locatie, begindatum, geplande einddatum etc., zijn vermeld) en de algemene voorwaarden. Hierin staan algemene rechten en plichten van studenten en van Drenthe College. Er is een versie voor een beroepsopleiding, een Entreeopleiding en een Vavo-opleiding.

Bij deze onderwijsovereenkomst hoort een studentenstatuut waarin de algemene voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst verder zijn uitgewerkt.

Ondertekening van de onderwijsovereenkomst door de student en de school betekent dat beide partijen zich houden aan de bepalingen in de algemene voorwaarden en die in het studentenstatuut.

Vanaf cohort 2022: