Meer over Drenthe College...

Organisatie

Drenthe College staat midden in de maatschappij. Dat zie je terug in onze opleidingen: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, van sprinthavo en –vwo tot volwassenenonderwijs en inburgeringscursussen. Dat doen we vanuit drie regio’s: Assen, Emmen en Meppel. Samen met bedrijven en instellingen in de regio zien en benutten we kansen. Goed inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Het hoofd bieden aan de gevolgen van vergrijzing en krimp. Potentieel ontsluiten bij kwetsbare groepen in de samenleving. Onze organisatie richten we daarom in met een sterke focus op de regio. Zo zijn we een partner die weet wat er leeft én wat er nodig is in de regio's in Drenthe.

Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Drenthe College. De Raad adviseert het College van Bestuur en is ook sparringpartner. De Raad van Toezicht is daarnaast de werkgever van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben vanwege hun kennis van het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties zitting in deze raad. Sommige leden zijn benoemd vanwege hun persoonlijke (onderwijs- of andere) deskundigheid. De Visie van de Raad van Toezicht lees je hier. Deze visie is ook visueel beschikbaar. 

Op dit moment zitten in de Raad van Toezicht:

 • De heer Mas Boom 
 • De heer Dick de Waard 
 • Mevrouw Paulien Geerdink
 • De heer Jeroen Oversier
 • De heer Rutger van Zuidam


Contact opnemen met de Raad van toezicht kan via bestuurssecretaris@drenthecollege.nl.College van Bestuur en Raad van Toezicht

Mas Boom

Dick de Waard

Paulien Geerdink

Jeroen Oversier

Rutger van Zuidam

College van Bestuur


Het College van Bestuur geeft leiding aan Drenthe College en is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid. De leden van het College van Bestuur zijn:

 • Arwin Nimis - voorzitter College van Bestuur
 • Mare Riemersma - Diephuis - lid College van Bestuur
 • Cesar Trijselaar - A.i. bestuurssecretaris Drenthe College 
 • Nicole Meijeringh - bestuurssecretaris Drenthe College


Contact opnemen met het College van Bestuur kan via secretariaatCvB@drenthecollege.nl.

 

Arwin Nimis

Mare Riemersma

Regiodirecteuren


Drenthe College is verdeeld in drie regio's: Emmen, Assen, Meppel. Elke regio is onderverdeeld in onderwijsteams, deze verzorgen het onderwijs voor een of meer opleidingen. De regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van de opleidingen binnen de desbetreffende afdelingen/teams van hun regio.

 • Silvester Koehoorn - regiodirecteur Assen
 • Gerard Eilert en Mike Roozeboom - regiodirecteur Emmen 
 • Taco van Leeuwen - regiodirecteur Meppel

Dienstenmanagers


Drenthe College kent een aantal centrale ondersteunende diensten: Facilities, Finance & Control (FF&C), Onderwijs & ICT, HR en Marketing, PR & Voorlichting.

FF&C gaat over alles wat met gebouwen en faciliteiten én financiën en salarisadministratie te maken heeft. De dienst Onderwijsontwikkeling en ICT houdt zich bezig met beleidsontwikkeling binnen het onderwijsveld en specifiek daarbij de rol van ICT. De dienst HR ondersteunt en helpt de organisatie bij het nog verder verhogen van de betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Want wij geloven dat professionals het verschil maken. Het HR-team is verantwoordelijk voor het HR-beleid, advies en ondersteuning, de DC academie en HR analytics. Verder heeft Drenthe College de dienst Marketing, PR en voorlichting. Deze afdeling houdt zich bezig met de diverse vormen van contact tussen de externe doel- en relatiegroepen en Drenthe College.

 • Wynand Platzer - manager Facilities, Finance & Control
 • Alied van den Berg - manager HR 
 • Han Numan - manager Onderwijs, ICT en Marketing, PR en voorlichting