Responsible disclosure

 

 

Bij Drenthe College vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is. Als jij een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken
om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Let op!
Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om onze IT-systemen uitgebreid te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat je tijdens jouw onderzoek handeling uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Het feit dat Drenthe College geen aangifte tegen je zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

 

Niet in scope:

Drenthe College geeft geen beloning voor triviale kwetsbaarheden of bugs die niet misbruikt kunnen worden. Hieronder staan voorbeelden van bekende kwetsbaarheden en geaccepteerde risico’s, die buiten bovenstaande regeling vallen:

 • HTTP 404 codes/pagina’s of andere HTTP non-200 codes/pagina’s en content spoofing/text injecting op deze pagina's
 • Fingerprinting/versievermelding op publieke services
 • Publieke bestanden of directories met ongevoelige informatie (bijvoorbeeld robots.txt)
 • Clickjacking en problemen die alleen te exploiten zijn via clickjacking
 • Geen secure/HTTP-only flags op ongevoelige cookies
 • OPTIONS HTTP method ingeschakeld
 • Alles gerelateerd tot HTTP security headers, bijvoorbeeld:
  - Strict-Transport-Security
  - X-Frame-Options
  - X-XSS-Protection
  - X-Content-Type-Options
  - Content-Security-Policy
 • Issues met SSL-configuratie issues
  - SSL Forward secrecy uitgeschakeld
  - zwakke/onveilige cipher suites
 • Issues met SPF, DKIM of DMARC
 • Host header injection
 • Rapporteren van verouderde versies van enige software zonder een proof of concept van een werkende exploit
 • Informatieblootstelling in metadata

Wij vragen:

 • Je bevindingen te mailen naar servicedesk@drenthecollege.nl of rechtstreeks contact op te nemen met onze security officer. De security officer zal met je afspreken over hoe de gevonden informatie op een veilige manier gedeeld kan worden.
 • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen,
 • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, malware, applicaties van derden of andere aanvalstechnieken
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen jouw ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij kunnen je een beloning geven voor jouw onderzoek. We zijn daartoe echter niet verplicht. Je hebt dus niet zonder meer recht op een vergoeding. De vorm van deze beloning staat niet van tevoren vast en zal door ons per geval worden bepaald. Of we een beloning geven en in welke vorm, hangt af van de zorgvuldigheid van jouw onderzoek, de kwaliteit van de melding en ernst van het lek.
 • Wij houden jou op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker. Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.