Toelatingsvoorwaarden

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden per niveau?

 
 

Niveau 1: 

  • de leerling voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4; 
  • de leerling is op 1 augustus minimaal 16 jaar. 

Niveau 2: 

  • vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar diploma;

Niveau 3: 

  • vmbo-diploma - gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg;
  • Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4;
  • mbo-diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma.  

Niveau 4, middenkader: 

  • vmbo-diploma - gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg;
  • Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4;
  • mbo-diploma niveau 2 (bij ontbreken niveau 3) en niveau 3 of vergelijkbaar diploma. 

Niveau 4, specialist:

  • diploma niveau 3 of 4 voor eenzelfde beroep of beroepencategorie.
 
 
Het behalen van een bepaald mbo-opleidingsniveau geeft automatisch recht op toelating tot het eerstvolgende niveau.
 
 
 
De opleidingen die Drenthe College biedt kunnen vaak op verschillende niveaus gevolgd worden. Je kunt je inschrijven bij de opleiding waarvoor je belangstelling hebt en waarvoor je de goede vooropleiding hebt. Als je belangstelling hebt voor een bepaalde beroepsrichting, maar je weet nog niet precies voor welk beroep je wilt worden opgeleid of je weet niet zeker of je vooropleiding wel de juiste is, dan kun je contact opnemen met Drenthe College. Samen wordt bekeken welke opleidingsrichting en welke leerweg voor jou het meest geschikt is en op welk opleidingsniveau het best gestart kan worden.
 
Met het diploma van niveau 4 kun je verder in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het HBO is niveau 5. Soms echter moet je extra lessen volgen om de overstap naar het hbo (niveau 5) beter te kunnen maken. In het Drenthe College kan je het keuzedeel ‘Doorstroom naar het HBO’ volgen, zodat je goed wordt voorvereid op de overstap. Binnen enkele welzijnsopleidingen is een speciale leerweg die voorbereidt op het HBO, de zogenaamde Thbo. 
 
Ben je van plan om na je middelbare beroepsopleiding verder te gaan met een hogere beroepsopleiding, neem dan vroegtijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider. Houd ook de website van de hbo-instellingen goed in de gaten. Sommige vervolgopleidingen kennen een beperkte instroom, de z.g. Numerus Fixus. Ook is er bij enkele vervolgopleidingen sprake van een vervroegde aanmelddatum!