Niveaus & Toelatingsvoorwaarden

Binnen het mbo kennen we vier niveaus: 1, 2, 3 en 4. Wanneer je wilt starten met een mbo-opleiding moet je voldoen aan bepaalde toelatingsvoorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per niveau. Op deze pagina lees je welke voorwaarden/vooropleiding gelden voor ieder niveau.

Niveau 1 (Entree)

Je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je kunt geen mbo-opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4, omdat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van die opleidingen.
 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.Niveau 3

Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande documenten:

 • Vmbo-diploma Gemengde, Kaderberoepsgerichte of Theoretische leerweg
 • Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4
 • Mbo-diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma

Niveau 2

Je bent in het bezit van onderstaand document:

 • Vmbo-diploma Basisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar diploma

 Niveau 4

Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande documenten:

 • Vmbo-diploma Gemengde, Kaderberoepsgerichte of Theoretische leerweg
 • Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4
 • Mbo-diploma niveau 2, niveau 3 of vergelijkbaar diploma
Werken en leren (BBL)
Bij de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) combineer je werken en leren. Naast je baan heb je één of meerdere dagdelen in de week school. Om een BBL-opleiding te volgen ben je 16 jaar of ouder en werk je minimaal 16 - 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat zelf op zoek naar een baan. Erkende leerbedrijven kun je vinden via leerbanenmarkt.nl.

Met 15 jaar ben je nog leerplichtig, maar kan je wel starten met een BBL-opleiding als je voldoet aan de volgende eisen:

 • Je hebt toestemming van de leerplicht.
 • Je hebt een BBL-werkplek (arbeidsovereenkomst.
 • Overleg met de desbetreffende opleiding. Wanneer je een BBL-werkplek hebt én toestemming van de opleiding, zal de leerplicht wellicht sneller toestemmen. Dit hangt ook af van hoe gemotiveerd en serieus je bent.

Doorstroom hbo
Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het kan dan handig zijn om extra lessen te volgen om de overstap naar het hbo makkelijker te maken. Het keuzedeel 'Doorstroom naar het hbo' is een goede voorbereiding. Een aantal welzijnsopleidingen in Assen bieden een speciale leerweg aan die voorbereidt op het hbo. Je herkent deze opleidingen aan de term THBO. 
 
Ben je van plan om na je mbo-opleiding verder te studeren aan het hbo, neem dan vroegtijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider. Houd ook de website van de hbo-instellingen in de gaten. Sommige vervolgopleidingen kennen een beperkte instroom, de zogenaamde Numerus Fixus. Ook is bij enkele vervolgopleidingen sprake van een vervroegde aanmelddatum!