Regiocampus

in MeppelDe Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Studenten en professionals van bedrijven en instellingen uit alle sectoren, waaronder Drenthe College Meppel, werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen draagt de Regiocampus bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Ontwikkeling en innovatie
De Regiocampus investeert in vernieuwing. Door het bundelen van competenties en kennis wil Regiocampus het innovatief vermogen van de regio verhogen en het onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Ondernemerspunt
Het Ondernemerspunt van de Regiocampus is dé plek waar onze studenten van onder andere Business College aan échte opdrachten vanuit het bedrijfsleven werken. Denk bijvoorbeeld aan: marktonderzoek, communicatie, organisatie van evenementen en innovaties. Zo wordt de binding van jong talent met de regio versterkt en de aansluiting op de arbeidsmarkt vergroot. Er wordt volop samengewerkt met verschillende opleidingen en scholen. Naast Drenthe College nemen ook Terra, RSG Stad & Esch, Deltion College, hogeschool Viaa en Windesheim deel aan het Ondernemerspunt.  

Heeft uw organisatie een project? Neem dan contact op met Rianne Staal, projectleider Ondernemerspunt via 06 26 50 3007 of ondernemerspunt@regiocampus.nl.

Gildeleren bij Zorggroep Noorderboog
Twaalf studenten Helpende Zorg en Welzijn van onze locatie in Meppel krijgen in  leerjaar 2 de mogelijkheid om te kiezen voor het Regiocampus Gilde bij Zorggroep Noorderboog. Je volgt twee dagdelen onderwijs binnen de muren van de locatie ‘De Schiphorst’ en loopt drie dagen stage. Leren in de praktijk! De locatie ‘De Schiphorst’ in Meppel is een verpleeghuis met een leerafdeling waar gespecialiseerde zorg wordt geboden aan mensen met dementie. Gildeleren is een samenwerking tussen Drenthe College Meppel, Deltion College en Zorggroep Noorderboog. Lees hier meer

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Ronald Linde via r.linde@drenthecollege.nl.  

Praktijkleerroute bij Zorggroep Noorderboog
De praktijkleerroute bij Zorggroep Noorderboog is een bbl-traject voor volwassenen die zich willen laten omscholen tot verzorgende-ig. Ook mensen met een zorgachtergrond zijn van harte welkom.

Je gaat aan het werk bij een woonzorgcentrum of verpleeghuis van Noorderboog in Steenwijk of Meppel en krijgt wekelijks één dag school. Het onderwijs vindt plaats in de praktijk. ’s Ochtends is er coaching en begeleiding bij de instelling en ’s middags kom je met de andere studenten samen om in groepsverband aan een opdracht te werken of een casus te bespreken. Ook worden er gastlessen verzorgd. Studenten die de praktijkleerroute volgen zijn doeners. Ze waarderen het dat zij vanaf het begin van hun opleiding praktijkervaring opdoen, veel contact hebben met cliënten en dat de afstand tussen praktijk en onderwijs klein is.

De onderwijsdag is in handen van twee praktijkopleiders van Noorderboog en docenten van Drenthe College en Deltion College. De praktijkleerroute start meerdere keren per jaar en duurt zo’n 2 jaar. Je hebt zelf de regie over je leertempo en de snelheid waarmee de opleiding wordt afgerond. De eerste zes weken van deze route staan in het teken van meekijken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jessica Visser-Lohle via j.visser-lohle@drenthecollege.nl.  

Samenwerking
De Regiocampus wordt gevormd door: Drenthe College, Terra, Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, gemeente Meppel, gemeente Steenwijkerland, gemeente Westerveld, RSG Stad & Esch, ZorgZaak, Rabobank en Welzijn MensenWerk.