Oriënteren & Schakelen

Schakeltraject O&S

Het Schakeltraject O&S is bedoeld voor jongeren die vastlopen in het mbo óf moeite hebben met de overstap naar het mbo. Voor deze jongeren is het mbo nog één stap te ver. Deze stap gaan we daarom met elkaar maken; de jongere samen met een docent, coach en werkbegeleider. 

Op een centrale plek in Assen hebben we een mooie werkplek, klaslokaal en coachingsplek gecreëerd. Jongeren trainen hier hun werknemersvaardigheden en ze gaan aan de slag met zaken waar ze tegenaan lopen in het mbo. Dit kan van alles zijn: Nederlandse taal, stage die nog niet goedging, schrijfvaardigheden of belemmeringen in de thuissituatie. We gaan er met elkaar alles aan doen om de stap naar het mbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 • Het programma is voor iedereen hetzelfde. De jongeren vormen met elkaar een klas en ook groepsopdrachten voeren zij gezamenlijk uit. Natuurlijk heeft elke jongere andere ontwikkelpunten of vaardigheden te trainen, daar houden we rekening mee. 

  Werknemersvaardigheden zijn belangrijk in het mbo. Dit staat dan ook centraal in het traject, de jongeren worden hier goed op getraind. 

 • Docent
  De jongeren krijgen les van een docent van Drenthe College in generieke mbo-vakken. Denk hierbij aan Nederlands, rekenen en burgerschap. Stroomt een jongere uit op niveau 3 of 4, dan kan het zijn dat dat er meer vakken bijkomen. 

  De docent onderzoekt ook samen met de jongere wanneer én hoe de overstap naar het mbo gemaakt kan worden.

  Coach 
  Een coach werkt met de jongere aan zaken die nog niet lekker lopen. Hierbij is extra aandacht voor het welzijn van de jongere. Ook wordt de samenwerking gezocht met ouders/verzorgers en/of begeleiders. 

  Werkbegeleider 
  Samen met de werkbegeleider onderzoeken de jongeren wat sterke werknemersvaardigheden zijn. De werkbegeleider kan ook helpen bij het vinden van een stageplaats wanneer de jongere op het mbo zit. 

 • Heeft de jongere het programma na 3 maanden goed doorlopen, dan bepalen we met elkaar het vervolg. Is dit het mbo? Geweldig! Zo niet, dan kijken we samen hoe we het traject zo goed en leuk mogelijk kunnen verlengen tot het juiste instroommoment op het mbo. 

  • Instroommomenten traject: jongeren kunnen op elk moment instromen. We houden maximaal 15 studenten aan per klas. 
  • Dagen: er wordt van de jongeren verwacht dat ze alle werkdagen aanwezig zijn, 4 dagen van 09.00 - 12.00 uur en 1 dag van 09.00 - 16.00 uur. 
  • Locatie: iWerk, W.A. Scholtenstraat 22, 9403 AK Assen
 • Voordat een jongere kan deelnemen aan het Schakeltraject gaat er een kennismaking aan vooraf. RMC/LPA Noord- en Midden Drenthe, professionals van FACT en Teamadviseurs (TAS) van Drenthe College kunnen jongeren hiervoor aanmelden. 

  Neem voor het aanmelden vanuit RMC/LPA, FACT of TAS contact op met Iwerk via trajectos@iwerk.nl

 • Het Schakeltraject O&S is een samenwerking tussen Werkplein Drentsche Aa, RMC Noord- en Midden Drenthe, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 22-01, Vaart Welzijn en Drenthe College. 

  Het traject wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe. 

Vragen en extra informatie 

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Schakeltraject O&S? Stuur een e-mail naar trajectos@iwerk.nl