Voor decanen & mentoren

Drenthe College biedt ruim 140 mbo-opleidingen aan. Als decaan of mentor vervul je voor jouw leerlingen een belangrijke rol in het keuzeproces voor een passende mbo-opleiding. Drenthe College biedt ondersteuning met verschillende voorlichtingsactiviteiten, zodat jouw leerling de juiste keuze kan maken.

Voor decanen & mentoren

Drenthe College biedt ruim 140 mbo-opleidingen aan. Als decaan of mentor vervul je voor jouw leerlingen een belangrijke rol in het keuzeproces voor een passende mbo-opleiding. Drenthe College biedt ondersteuning met verschillende voorlichtingsactiviteiten, zodat jouw leerling de juiste keuze kan maken.

 • Een mbo-opleiding kiezen is een hele stap. Daarom helpen we leerlingen graag bij het vinden van een passende opleiding. Op deze verzamelpagina staat veel informatie. Ook kunnen leerlingen in gesprek met een student en/of studentadviseur.

 • Een dag(deel) ervaren hoe het leven van een mbo-student is, sfeer proeven op locatie en kennismaken met docenten; een waardevolle ervaring voor jouw leerlingen! Een meeloopdag geeft ze een uniek kijkje in onze school en opleidingen.

  Aanmelden meeloopdag

   

 • Vier keer per jaar verschijnt D∙Caan, een nieuwsbrief speciaal voor decanen en mentoren van scholen uit het voortgezet onderwijs. In deze nieuwsbrief lees je het nieuws van afgelopen periode en delen we alles op het gebied van onze voorlichtingsactiviteiten.

   

  Abonneren op de nieuwsbrief? Mail naar voorlichting@drenthecollege.nl

 • Iedereen met een diploma van het voortgezet onderwijs kan een mbo-opleiding volgen. Studenten hebben het recht om automatisch te worden toegelaten tot de mbo-opleiding van hun keuze als ze voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen en zich aanmelden vóór 1 april 2024.

 • Proces/Begeleiding van leerlingen bij overstap naar Drenthe College
  De overstap van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding is best wel spannend voor veel leerlingen. Uiteraard willen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de overgang naar Drenthe College soepel en prettig verloopt. Jongeren moeten zich vooral welkom voelen op onze school en niet opzien tegen het kennismakingsgesprek en de daarbij horende activiteiten. Samenwerking tussen mbo en decaan is cruciaal in het (al dan niet via de mentoren) voorbereiden op de wijze van aanmelding en kennismaking op onze school. Daarom zetten wij graag hieronder het proces van aanmelding en inschrijving bij Drenthe College uiteen.

  Aanmelden bij Drenthe College
  Leerlingen kunnen zich aanmelden via de website van Drenthe College door te klikken op de button “direct aanmelden”. Deze button staat zowel op de homepage als op de pagina van de betreffende opleiding. Zodra leerlingen opleiding en locatie hebben gekozen komen zij terecht in het systeem van Centraal Aanmelden Mbo (CAMBO). Let op: leerlingen moeten hier inloggen met hun DigiD! De gegevens die bij de overheid bekend zijn worden vooraf ingevuld. Bij de vooropleiding wordt ook de naam van de decaan van de kandidaat gevraagd. Vervolgens ontvangt u als decaan een mail met het verzoek aanvullende informatie over de kandidaat te (laten) geven. We vragen u of de leerling nu extra begeleiding voor school krijgt en of u verwacht of extra begeleiding ook op Drenthe College gewenst is. Overigens moet de kandidaat tijdens de aanmelding aangeven of hij akkoord gaat met deze informatie-aanvraag aan de decaan. De kandidaat ontvangt automatisch een kopie van het ingevulde formulier.

  Kennismakingsactiviteit
  Zodra kandidaten zich hebben aangemeld worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of – bijeenkomst. Wanneer de leerlingen op dat moment verhinderd zijn, kunnen zij een beter passend moment kiezen op de persoonlijke kennismakingspagina die voor hen wordt aangemaakt.

  Het doel van dit gesprek of deze bijeenkomst is om onderling kennis te maken en om de vragen te beantwoorden die kandidaten nog over de opleiding hebben. Tegelijkertijd kunnen de kandidaten met de docent beoordelen of dit écht de opleiding is die bij hen past. Leerlingen gebruiken het kennismakingsgesprek vaak als onderdeel van hun keuzeproces.

  Loopbaandossier
  Op hun persoonlijke kennismakingspagina vragen wij de leerlingen hun loopbaandossier toe te voegen. Dit kan een word-bestand zijn, maar ook een PowerPoint of een afbeelding. Het gaat erom dat leerlingen laten zien wat ze over hun loopbaancompetenties hebben geleerd op basis van opgedane ervaringen. Zo wordt het kennismakingsgesprek steeds meer een loopbaangesprek dat aansluit bij de gesprekken die hierover in het vo zijn gevoerd.

  In de regio Zuidwest-Drenthe is (in het VSV-samenwerkingsverband) afgesproken dat alle vo-scholen gebruik maken van het Paspoort voor Succes. Het PvS is een samenvatting van het LOB-traject dat leerlingen in het vo doorlopen. De mentoren van het voortgezet onderwijs begeleiden hun leerlingen bij het invullen van het dossier. Mentoren vullen ook hun eigen bevindingen over de leerling in het dossier in. Meer informatie over het PvS vind je hier

  Eerdere jaren gaven wij leerlingen ook de mogelijkheid om een online vragenlijst – de Startmeter – in te vullen. Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen hun loopbaandossier gebruiken, geven wij die mogelijkheid niet meer. Soms geven leerlingen aan dat hun loopbaandossier nog niet compleet is. Ook in die gevallen willen we het dossier graag als gespreksleidraad gebruiken. Het zou fijn zijn wanneer u uw leerlingen daarop wijst!

  Plaatsing
  Leerlingen die zich vóór 2 april aanmelden en voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen worden direct voorlopig ingeschreven in de opleiding van hun eerste keuze. De inschrijving is definitief wanneer de leerling heeft deelgenomen aan het kennismakingsgesprek en het vereiste diploma heeft behaald.

  Leerlingen met beperking of chronische ziekte
  Een uitzondering op bovenstaande werkwijze geldt voor kandidaten met een beperking of chronische ziekte. Met de invoering van de wet Rechtsbescherming MBO-studenten op 1 augustus jl. is het verplicht om met deze kandidaten vóór inschrijving afspraken te maken over ondersteuning en/of aanpassingen. Het is ons streven om die afspraken (ook met ouder(s) wanneer de leerling jonger dan 16 jaar is) tijdens het kennismakingsgesprek te maken, zodat ook dan direct tot inschrijving kan worden overgegaan. Tijdens de aanmelding vragen we of er sprake is van beperking of chronische ziekte, zodat we direct het gesprek over de extra ondersteuningsmogelijkheden kunnen inplannen. Dat gesprek dient tevens als kennismakingsgesprek, om te voorkomen dat meerdere gesprekken nodig zijn.

  Opleidingen met extra toelatingsvoorwaarden
  De wet heeft een aantal opleidingen genoemd die extra toelatingsvoorwaarden mogen stellen. Bij Drenthe College zijn dat de opleidingen Mediavormgeving, Chauffeur Wegtransport, VeVa en Luchtvaartdienstverlener. De extra voorwaarden staan vermeld bij de betreffende opleidingsinformatie op onze website. De opleiding Sport & Bewegen van Drenthe College mag ook extra toelatingseisen stellen, maar ziet hier vanaf.

  Meer informatie?
  Voor vragen en opmerkingen over dit proces kunt u contact opnemen met Yvonne Bosma, beleidsmedewerker Drenthe College, y.bosma@drenthecollege.nl. 

Contact

Vragen en/of opmerkingen? Onderstaande contactpersonen staan jou graag te woord.

Regio Assen
Sonja Beverwijk
E. s.beverwijk-ribberink@drenthecollege.nl

Regio Emmen
Rajka Klingenberg
E. r.klingenberg@drenthecollege.nl

Regio Meppel
Christa Mijnheer
E. c.mijnheer@drenthecollege.nl

Algemeen
Infoteam Drenthe College
E. info@drenthecollege.nl
T. 088 188 4444

Studiekeuzehulp

Studiekeuzehulp

Op de hoogte blijven van de komende activiteiten bij Drenthe College? Laat je leerlingen alvast een profiel aanmaken én laat ze de gratis beroepskeuzetest maken. Verder staan er handige video's in welke helpen bij het maken van een studiekeuze. Bekijk snel onze studiekeuzetool.

Studiekeuzetool