Commissie Bijzondere Toelating

Wanneer je niet de juiste vooropleiding hebt

Je bent wettelijk niet toelaatbaar tot een mbo-opleiding wanneer je geen of niet het juiste vmbo-diploma hebt én 18 jaar of ouder bent. In zo’n geval kan een verzoek ingediend worden voor een toelatingsonderzoek om alsnog toegelaten worden. Deze mogelijkheid geldt in principe voor aspirant-studenten vanaf 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar word je in eerste instantie terugverwezen naar het vmbo.

Het toelatingsonderzoek kan ertoe leiden dat je een vrijstelling krijgt van de wettelijke vooropleidingseis voor de opleiding die je wilt volgen. Hieronder wordt beschreven wat een toelatingsonderzoek inhoudt.

 • Met dit onderzoek gaan we na of je het niveau aan kunt, of je de stof beheerst die je al moet kennen en of je de capaciteiten en vaardigheden hebt die voor deze opleiding vereist zijn. De inhoud van het onderzoek hangt af van de opleiding die je wilt gaan doen. Verder wordt gekeken naar je opgebouwde levens- en werkervaring. Het onderzoek bestaat uit twee fasen: een oriëntatiefase en een onderzoeksfase.

  1.1.  De oriëntatiefase

  Tijdens de oriëntatiefase wordt onderzocht of het voor jou zinvol is om aan het vervolgonderzoek deel te nemen. Als de conclusie is dat je kans maakt op een vrijstelling van de wettelijke vooropleidingseis mag je deelnemen aan dat vervolgonderzoek. Hieronder schetsen we kort het verloop van de oriëntatiefase.

  • Schriftelijk informatie

  Na aanmelding ontvang je schriftelijk nadere informatie over het verloop van het onderzoek. 

  • Startgesprek

  Kort na de aanmelding word je uitgenodigd voor een startgesprek bij het ‘Startpunt voor bijzondere toelating’. Tijdens dat startgesprek word je verder geïnformeerd over het onderzoek. We bespreken je onderwijsloopbaan tot nu toe. Ook maken we concrete afspraken over het samenstellen en inleveren van een persoonlijke map met bewijsstukken die aantonen dat je geschikt bent voor de opleiding van jouw keuze. Die persoonlijke map met bewijsstukken noemen we het toelatingsportfolio. Onder andere moet je daar je motivatie voor de opleiding  en aanbevelingsbrieven, van bijvoorbeeld je vorige school of huidige werkgever, in opnemen. Dit in te vullen motivatieformulier en een aanbevelingsbrief ontvang je tegelijk met de nadere informatie over het verloop van het onderzoek.


  Inleveren toelatingsportfolio

  Tijdens het startgesprek wordt afgesproken op welk moment jij het toelatingsportfolio moet inleveren.

  • Wel of niet deelnemen aan vervolgonderzoek

  Op basis van het startgesprek en het toelatingsportfolio wordt besloten of het zinvol is dat je deelneemt aan het vervolgonderzoek. Als er geen kans is dat je voor een vrijstelling van de wettelijke vooropleidingseis in aanmerking komt, word je uitgenodigd voor een vervolggesprek waarin dat wordt uitgelegd en word je ondersteuning aangeboden bij het vinden van een opleiding die beter aansluit bij jouw mogelijkheden.

  Als de conclusie is dat je wel kans maakt op een vrijstelling word je uitgenodigd voor dat vervolgonderzoek.

 • Tijdens deze fase wordt door middel van toetsen voor Nederlands en Rekenen en een capaciteits-en persoonlijkheidstest onderzocht of je het voor de opleiding noodzakelijke niveau hebt bereikt en of je de capaciteiten en vaardigheden daarvoor hebt. Als je naar een niveau vier opleiding wilt, moet je ook een toets voor het vak Engels doen. Als je kunt aantonen dat het minder dan twee jaar geleden is dat je de voor de opleiding vereiste referentieniveaus voor de vakken Nederlands, Rekenen en Engels (voor een niveau vier opleiding), hebt behaald, zijn de toetsen voor die vakken niet nodig. 

  Op basis van de onderzoeksresultaten beslist de Centrale Commissie voor Bijzondere Toelating of je in aanmerking komt voor een Verklaring van vrijstelling vooropleidingseis. Hou er rekening mee dat de hele procedure ongeveer vier weken gaat duren. 

 • Het toelatingsonderzoek is gericht op één opleiding. Wil je naar een andere opleiding dan waar we het onderzoek voor hebben gedaan, dan volgt weer een nieuw onderzoek. Het kan dan wel zijn dat informatie uit het eerste onderzoek bij het volgende onderzoek weer kan worden gebruikt.

 • Alle ROC ‘s in het noorden hebben deze procedure
  De noordelijke ROC ’s (Friesland College, Nordwin College, Drenthe College, Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort en AOC Terra) hebben samen deze toelatingsprocedure ontwikkeld. Daarmee willen deze scholen ervoor zorgen dat iedereen die niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseis, gelijk behandeld wordt door de noordelijke mbo’s.
   
  De uitslag van het onderzoek van de ene mbo-school wordt dan ook overgenomen door alle andere genoemde mbo-scholen als je je daar voor dezelfde opleiding zou aanmelden. Je zorgt er dan zelf voor dat de nieuwe school de verklaring ontvangt van de school waar het onderzoek is uitgevoerd.
Hoe kun je je aanmelden voor een toelatingsonderzoek?
Alles wat je moet doen om in aanmerking te komen voor het toelatingsonderzoek is het invullen van het aanmeldingsformulier en op verzenden klikken
 
Het verzoek om deel te mogen nemen aan het toelatingsonderzoek doe je door het aanmeldingsformulier toelatingsonderzoek in te vullen.
Door op verzenden te klikken start je de procedure  voor het toelatingsonderzoek.