VAVO Sprinthavo Assen/Emmen

 • Sprinthavo
 • 1 jaar
 • Emmen | Assen

Alsnog je havodiploma en het beste uit jezelf halen? Dat kan bij onze VAVO Sprinthavo!


Lees meer

VAVO Sprinthavo Assen/Emmen

 • Sprinthavo
 • 1 jaar
 • Emmen | Assen

Alsnog je havodiploma en het beste uit jezelf halen? Dat kan bij onze VAVO Sprinthavo!


Lees meer

Alles over deze opleiding

 • Introductie

  Alsnog je havodiploma en het beste uit jezelf halen? Dat kan bij onze VAVO Sprinthavo!

 • Je volgt alleen examenvakken. Voor elk vak krijg je een studiewijzer. Daarin staat per week welke stof er wordt behandeld en welke opdrachten moeten worden gemaakt. Hier werk je in de les en thuis aan. Ook is er gelegenheid om in het studielokaal op school huiswerk te maken.

  Je begrijpt dat deze manier van werken een beroep doet op jouw zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet. 

  Lees snel verder!

 • In het kort

  Wil je (alsnog) je havodiploma halen? Dat kan via VAVO Sprinthavo. Hier haal jij het beste uit jezelf! Bij VAVO Sprinthavo krijg je havovakken aangeboden en doe je examen (schoolexamens en centraal schriftelijk eindexamen). Let op: 19 juli 2024 is de uiterlijke aanmelddatum voor Sprinthavo.

  Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meer landelijk erkende certificaten. Zo kun je alsnog je havodiploma halen mocht je voor een aantal vakken zijn gezakt. De zak-/slaagregeling is hetzelfde als in het voortgezet onderwijs.

  Je volgt alleen examenvakken. Voor elk vak krijg je een studiewijzer. Daarin staat per week welke stof er wordt behandeld en welke opdrachten moeten worden gemaakt. Hier werk je in de les en thuis aan. Ook is er gelegenheid om in het studielokaal op school huiswerk te maken.

  Je begrijpt dat deze manier van werken een beroep doet op jouw zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet.

  • Werkwijze

   Bij VAVO Sprinthavo in Assen en Emmen bieden we een eenjarig traject (sprintjaar) en tweejarig traject (voorbereidend jaar) aan. Het hangt van jouw situatie af welk traject je kunt volgen. 

   Sprintjaar (eenjarig traject)
   Het eenjarig traject volg je wanneer je gezakt bent voor het eindexamen havo óf wanneer je havo-4 met voldoende resultaat hebt doorlopen en je dit niet wilt vervolgen op het voortgezet onderwijs. Het sprintjaar is een examenjaar van ongeveer 32 weken, verdeeld over 4 periodes. De eerste drie periodes sluit je af met een toetsweek. Daarna ga je aan de slag met examentraining. In mei of juni doe je het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) in jouw vakken. 

   Je krijgt het volledige vakkenpakket, maar het is ook mogelijk om te studeren voor één of meerdere landelijk erkende certificaten. Zo kun je alsnog je havodiploma halen, mocht je voor een aantal vakken zijn gezakt.

   Voorbereidend jaar (tweejarig traject)
   Het tweejarig traject volg je wanneer je van het vmbo komt óf wanneer je havo-4 niet hebt doorlopen met voldoende eindresultaat.

   • Je volgt vakken op havo-4 en op havo-5 niveau.
   • De havo-5 vakken worden in het eerste jaar met een examen afgesloten.
   • Heb je havo-4 vakken niet afgesloten? Dan werk je deze door in het eerste jaar. In het tweede jaar doe je examen in het vak.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profielen en vakken

   Binnen VAVO havo kun je kiezen uit de profielen Cultuur-Maatschappij, Economie-Maatschappij, Natuur-Gezondheid en Natuur-Techniek. De volgende vakken kennen een tweejarig traject: Duits, bedrijfseconomie, economie, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B. De overige vakken doe je in één jaar. Tijdens de intake bepalen we welke vakken dat zijn.

   Wisselen van profiel
   Wil je van profiel wisselen? Hou er rekening mee dat je bij sommige vakken het vak eerst in het voorbereidend jaar gevolgd moet hebben om ze daarna in het sprintjaar te kunnen doen. In een kennismakingsgesprek bepalen we de (on)mogelijkheden.

   Havodiploma in bezit - Deficiënties wegwerken

   Heb je al een havodiploma en wil je deficiënties wegwerken? Dan gelden de volgende regels:

   • Het vak biologie kun je in één jaar volgen.
   • De vakken bedrijfseconomie, economie, Duits, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B kennen een tweejarig traject: een voorbereidend jaar (stof havo 4) en daarna het daadwerkelijke sprintjaar. Dit traject is verplicht. Je mag geen voorbereidend jaar en sprintjaar combineren. Bovendien moet je het vak in het voorbereidend jaar met een voldoende (minimaal 5,5) afsluiten om toegang te hebben tot jaar 2.
   • Voor de overige vakken bepalen we in een gesprek wat de (on)mogelijkheden zijn.

    

    

  • Onze begeleiding

   Elke student heeft een mentor, die vrijwel elke week een gesprek heeft voor begeleiding, gericht op de voortgang van de studie. Misschien heb je daarnaast ook behoefte aan aanvullende begeleiding. Drenthe College heeft een uitgebreid netwerk van professionals binnen en buiten de school. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van hulpvragen op allerlei vlakken. Denk bijvoorbeeld aan financiële, persoonlijke of gezondheidsproblemen of een bepaalde vorm van Passend Onderwijs. Je staat er nooit alleen voor!

  • Verder studeren

   Je kan verder studeren aan het hbo. 

  • Toelatingseisen

   Sprintjaar (eenjarig traject)
   Je bent 18 jaar of ouder (vraag naar de mogelijkheden indien je 16 of 17 bent) én voldoet aan een van onderstaande voorwaarden: 

   • Je bent gezakt voor het havo-examen.
   • Je hebt een overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5.
   • Je hebt een overgangsbewijs van vwo 4 naar vwo 5.


   Voldoe je niet aan deze eisen, dan kom je in het tweejarig traject Voorbereidend jaar.         

   Voorbereidend jaar (tweejarig traject)
   Je bent 18 jaar of ouder (vraag naar de mogelijkheden indien je 16 of 17 bent) én voldoet aan een van onderstaande voorwaarden: 

   • Je bent in principe toelaatbaar met een TL-diploma. De kans is klein dat je wordt aangenomen met een gemiddelde van 6,5 of lager. Dit gemiddelde geldt zowel voor je schoolexamencijfers als eindexamencijfers. De school bepaalt of je voldoet aan deze eis.
   • Je hebt een aantal jaren havo of een vergelijkbare vooropleiding gedaan (bijvoorbeeld mbo).
   • Je hebt een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
   • Je hebt een overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4.


   De opbouw van het voorbereidend jaar (tweejarig traject) is als volgt:

   • Jaar 1 | Voorbereidend jaar: lesstof havo 4 + (een deel van) de sprintvakken.
   • Jaar 2 | Sprintjaar: vakken uit het voorbereidend jaar in de sprintvariant en (het restant van) de overige vakken + het profielwerkstuk.


   Je hebt niet automatisch recht op jaar 2. Er gelden overgangsnormen: alle vakken uit het voorbereidende jaar zijn voldoende (5,5 of hoger) en je hebt maximaal één 5 op de sprintvakken. Haal je deze normen niet, dan kun je niet verder bij ons.

  • Lesgeld

   Of je lesgeld betaalt voor VAVO is afhankelijk van jouw situatie: ben je een uitbestede of niet-uitbestede leerling?

   Uitbestede leerlingen

   • Je betaalt geen schoolgeld.
   • Voorgeschreven leermiddelen zijn gratis. Let op: je moet de kosten van de leermiddelen wel vooruit betalen als je deze leermiddelen bestelt bij Van Dijk

    
   Niet-uitbestede (rijksbekostigde) leerlingen

   • Je betaalt lesgeld. Bekijk op de website van Rijksoverheid de kosten voor voltijd en deeltijd VAVO. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of je de VAVO in voltijd of deeltijd volgt.
   • Leermiddelen moet je zelf betalen.

    Onder leermiddelen verstaan we boeken, een grafische rekenmachine en licenties (digitaal materiaal). Voor de aanschaf of huur van boeken via Van Dijk, kun je rekenen op een bedrag van tussen de €300,- en - €650,- (afhankelijk van de profiel- vakkeuze). Voor de aanschaf van een grafische rekenmachine betaal je ongeveer €120,-.


   Studiefinanciering, reisproduct en tegemoetkoming scholieren

   • Leerlingen van het VAVO hebben geen recht op studiefinanciering
   • Leerlingen van het VAVO kunnen wel een tegemoetkoming scholieren krijgen, kijk op de website van DUO voor meer informatie
   • Leerlingen van het VAVO hebben geen recht op een OV-jaarkaart
   • Leerlingen van het VAVO kunnen onder bepaalde voorwaarden wel een reiskostenvergoeding bij hun eigen vavoschool aanvragen. Pas als je reisafstand tot je vavoschool meer is dan 10 km, dan kun je die aanvraag doen.

  Nieuws en Verhalen

  VAVO Sprinthavo en Sprintvwo

  Over Sprinthavo

  "Als je graag snel je havodiploma wilt halen, zonder extra afleidingen, is de Sprinthavo de plek voor jou." - Koen

  Over Sprinthavo

  "Heb je moeite om je diploma te halen en meer aandacht van docenten nodig, dan is de Sprinthavo de plek waar je moet zijn." - Myrte de Haan

  Over VAVO Sprinthavo

  "Op een middelbare school zit ik niet meer op mijn plek. Bovendien heb ik nu tijd om opnieuw na te denken over mijn toekomst.” - Ilse

  De opleiding in beeld

  Volg jij binnenkort de studie Sprinthavo?

  Meer mogelijkheden voor jou...

  VAVO Sprinthavo Meppel

  Sprinthavo | Meppel | BOL

  VAVO Sprintvwo

  Sprintvwo | Emmen | BOL