Niveau
Sprinthavo
Duur
1 - 2 jaar
Regio
Emmen | Assen | Meppel

Sprinthavo Drenthe College

Wil je (alsnog) je havo-diploma halen? Dat kan via  sprinthavo. Met sprinthavo haal jij het beste uit jezelf!

De opleiding is onderdeel van de vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)Bij  sprinthavo krijg je het volledige vakkenpakket aangeboden en je doet examen (schoolexamens en centraal schriftelijk eindexamen).

Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meer landelijk erkende certificaten, zodat je alsnog je diploma haalt, mocht je voor een aantal vakken zijn gezakt.

De zak-/slaagregeling is hetzelfde als in het voortgezet onderwijs. 

 

Dit ben jij:

 • Je kan goed zelfstandig werken
 • Je bent gemotiveerd
 • Je bent een doorzetter
 • Jij wil doorstromen naar het hbo

Zo werkt Sprinthavo

Je volgt alleen examenvakken. Voor elk vak krijg je een studiewijzer. Daarin staat per week welke stof er wordt behandeld en welke opdrachten moeten worden gemaakt. Hier werk je in de les en thuis aan. Ook is er gelegenheid op school in het studielokaal huiswerk te maken

Je begrijpt dat deze manier van werken een beroep doet op jouw zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet. 

Lees snel verder!

 • Bij Sprinthavo kun je kiezen uit de profielen Cultuur-Maatschappij, Economie-Maatschappij, Natuur-Gezondheid en Natuur-Techniek. 

  Eenjarig havotraject:

  Je doet een examenjaar van ongeveer 32 weken verdeeld over 4 periodes. De eerste drie periodes sluit je af met een toetsweek. Daarna ga je aan de slag met examentraining. In mei of juni doe je het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) in jouw vakken. Het eenjarig traject volg je wanneer je gezakt bent voor het eindexamen havo of tenminste havo-4 met voldoende resultaat hebt doorlopen.

  Je krijgt het volledige vakkenpakket. Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meerdere landelijk erkende certificaten, zodat je toch nog je diploma haalt.

  Tweejarig havotraject:

  Het tweejarig havotraject volg je wanneer je uit het vmbo komt of je hebt havo-4 nog niet volledig doorlopen met voldoende eindresultaat.

  • Je volgt vakken op havo-4 en op havo-5 niveau
  • De havo-5 vakken worden in het eerste jaar met een examen afgesloten
  • Heb je havo-4 vakken niet afgesloten? Dan werk je deze door in het eerste jaar. In het tweede jaar doe je examen in het vak.

   

  Havodiploma in bezit - Deficiënties wegwerken

  Heb je al een havodiploma en wil je deficiënties wegwerken? Dan gelden de volgende regels:

  • Het vak biologie kun je in één jaar volgen.
  • De vakken bedrijfseconomie, economie, Duits, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B kennen een tweejarig traject: een voorbereidend jaar (stof havo 4) en daarna het daadwerkelijke sprintjaar. Dit traject is verplicht. Je mag geen voorbereidend jaar en sprintjaar combineren. Bovendien moet je het vak in het voorbereidend jaar met een voldoende (minimaal 5,5) afsluiten om toegang te hebben tot jaar 2.
  • Voor de overige vakken bepalen we in een gesprek wat de (on)mogelijkheden zijn.

   

  Wisselen van profiel

  Wil je van profiel wisselen? Hou rekening met het volgende: bij sommige vakken geldt dat je het vak eerst in het voorbereidend jaar gevolgd moet hebben om ze daarna op sprinthavo te kunnen doen. In een intakegesprek bepalen we de (on)mogelijkheden.

 • Elke student heeft een mentor, die vrijwel elke week een gesprek heeft voor begeleiding, gericht op de voortgang van de studie.

  Misschien heb je daarnaast ook behoefte aan aanvullende begeleiding. Drenthe College heeft een uitgebreid netwerk van professionals binnen en buiten de school. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van hulpvragen op allerlei vlakken. Denk bijvoorbeeld aan financiële, persoonlijke of gezondheidsproblemen of een bepaalde vorm van Passend Onderwijs. Je staat er nooit alleen voor!

Na de opleiding

Je hebt je diploma op zak! Ga je aan de slag of studeer je door? Check hieronder jouw mogelijkheden.

Praktische zaken

Lees hier alles wat je moet weten over de praktische zaken van de opleiding.

 • Algemene toelatingseisen 

  Je kunt jezelf voor de Sprinthavo aanmelden als je op 1 oktober minimaal 18 jaar bent.

  Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan de middelbare school waar je staat ingeschreven jou aanmelden. Dit heet uitbesteding. Wil je voor deze regeling in aanmerking komen, dan heb je een positief advies nodig van je middelbare school. Daarvoor moet je zelf een gesprek aangaan met de decaan van je vorige (middelbare) school. Het is mogelijk dat wij contact zoeken met je oude school om informatie in te winnen over je kansen bij ons.

  Daarnaast moet je aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  Toelatingseisen éénjarig traject

  Er is een éénjarig traject voor gezakte havoleerlingen (die dus al examen havo hebben gedaan). In de intake wordt bepaald welke vakken je over gaat doen.
  Als je havo hebt gedaan en havo klas vier geheel hebt doorlopen (er is dus een eindrapport), dan kun je toelaatbaar zijn. Als je geen eindrapport hebt, ben je niet zomaar toelaatbaar. We beoordelen je cijfers en we schatten in hoe haalbaar een éénjarig traject bij ons is. We kunnen je verplichten om een tweejarig traject te volgen.

  Toelatingseisen tweejarig traject

  Er is een tweejarig traject voor TL-leerlingen, havo 4 leerlingen en vwo leerlingen met een overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4. In dit geval gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent toelaatbaar als je een TL-diploma met gemiddeld een 6,8 voor schoolexamencijfers en een 6,8 voor eindexamencijfers hebt. Zit je hieronder, dan is de kans klein dat je wordt aangenomen. De school bepaalt of je voldoet aan deze eis.
  • Als je havo klas 4 geheel hebt doorlopen en je hebt geen eindrapport of onvoldoende resultaten, dan word je in het tweejarig traject geplaatst.
  • Als je vwo hebt gedaan en een overgangsbewijs hebt van vwo 3 naar vwo 4, dan ben je toelaatbaar tot het tweejarig traject sprinthavo (niet tot sprintvwo).
  • De vakken Duits, bedrijfseconomie, economie, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B kennen een tweejarig traject. De overige vakken doe je in één jaar. Tijdens de intake bepalen we welke vakken dat zijn.

   

  De opbouw van het tweejarig traject is als volgt:

  • jaar 1: het voorbereidend jaar havo (stof havo 4) + (een deel van) de sprintvakken
  • jaar 2: het havosprintjaar waarin je de vakken uit jaar 1 volgt in de sprintvariant en (het restant van) de overige vakken + het PWS doet.

  LET OP: Je hebt niet automatisch recht op jaar 2. Er gelden overgangsnormen (alle voorbereidend jaarvakken voldoende (5,5 of hoger) en maximaal één 5 op de sprintvakken). Haal je deze normen niet, dan kun je niet verder bij ons.

   

 • Uitbestede leerlingen

  • Je betaalt geen schoolgeld
  • Voorgeschreven leermiddelen zijn gratis
  • Let op: je moet de kosten van de leermiddelen wel vooruit betalen als je deze leermiddelen bestelt bij Van Dijk

   

  Niet-uitbestede (rijksbekostigde) leerlingen

  • Het lesgeld voor voltijd studenten bedraagt ongeveer €1250,- (bedrag onder voorbehoud)
  • Het cursusgeld voor deeltijd onderwijs bedraagt ongeveer € 26,- per ingeroosterd lesuur (vaklessen, studie-uren, PWS-uren) per jaar. Rekenvoorbeeld: 10 uur op je rooster per week = € 260,- per jaar aan cursusgeld (bedragen onder voorbehoud)
  • Leermiddelen moet je zelf betalen


  Voltijd- of deeltijdinschrijving en tegemoetkoming scholieren

   

  Je bent voltijd- of deeltijdstudent in de volgende situaties:

  Je wordt uitbesteed door je vorige school:

  • Deeltijd: je volgt niet alle examenvakken;
  • Voltijd: ongeacht het aantal vakken.

   

  Je wordt niet uitbesteed (Rijksbekostigd):

  • Voltijd: alle examenvakken binnen een profiel worden gedaan (excl. de vakken van het combinatiecijfer)
  • Deeltijd: alle ander gevallen
Nieuws en Verhalen
Sprinthavo

Over Sprinthavo

"Heb je moeite om je diploma te halen en meer aandacht van docenten nodig, dan is de Sprinthavo de plek waar je moet zijn." - Myrte de Haan

Student Matthias over Sprinthavo

Student Jet over Sprinthavo

Student Nienke over Sprinthavo

Student Martijn over Sprinthavo

De opleiding in beeld

Unknown type to render: Folder

Dankzij deze opleiding ben ik goed voorbereid voor mijn toekomstige studie. Het is meer dan alleen examen doen!