Header afbeeldingen

Home Over D●C Bedrijven
Pagina titel: 
Bedrijven
Mbo-studenten volgen zeker 40 procent van hun opleiding als stagiair in een bedrijf om zodoende  praktijkervaring op te doen.
Drenthe College werkt daarom graag samen met bedrijven en instellingen. Door samen te werken is het mogelijk om tussen student en bedrijf een goede match te vinden. Ook kunnen zo voldoende studenten opgeleid worden met de juiste vaardigheden en skills. Met andere woorden, zonder voldoende en goede stageplekken kan Drenthe College geen leerlingen opleiden. De beroepspraktijkvorming (BPV)  ook wel stage genoemd, is een onmisbaar onderdeel van elke opleiding. In de praktijk leren studenten de theorie uit de opleiding in de praktijk toe te passen. Daar leren ze eigentijdse, real-life problemen op te lossen, maar ook leren ze zelfstandig te werken. Zo komen ze er ook achter welke kennis en vaardigheden ze nog moeten leren.
 

Verschillende soorten stages 

Er is een grote diversiteit aan stages nodig voor de betreffende studenten. Een stage kan zijn voor een student uit leerjaar 1, waarbij kennismaken met het vakgebied en de basis van het vakgebied centraal staan. Naarmate de student verder in zijn opleiding gevorderd is, zal ook meer van hem of haar verwacht mogen worden tijdens zijn stage. 
Daarnaast worden in het mbo worden ook nog eens drie niveaus onderscheiden. Van met name praktisch gerichte opleidingen (niveau 2) tot en met niveau 4 (gericht op middenkader). Dit alles vraagt om een grote, uiteenlopende vraag naar stageplekken. 
Stageplekken moeten wel voldoen aan een aantal minimum eisen. In Nederland mogen mbo-studenten alleen stage lopen bij zogenaamde erkende leerbedrijven. Als dit niet het geval is, dan zal de stage als ‘niet geldig’ worden beschouwd. 
 

BOL en BBL

Er zijn binnen het mbo twee zogenaamde leerroutes:
 1. BeroepsOpleidende Leerweg (BOL). Bij deze  leerweg doet een student vanuit school praktijkervaring op tijdens stages.
 2. BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL). De leerweg die voor het bedrijfsleven relevant en bekend is, is de beroepsbegeleidende leerweg. Daarbinnen heeft de student een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast is hij/zij is minstens één dag per week op school. Als werkgever geeft u in dergelijke gevallen toestemming voor een dergelijke opleiding. 
 
De stagecomponent in de beroepsopleiding:
 • Opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL): de student brengt rond de 40 procent van de opleiding door in een leerbedrijf.
 • Opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): de student heeft een ‘leerwerkbaan’ en brengt ongeveer 80 procent van de opleiding door in een leerbedrijf.

Zwart blok

Bedrijven - Begeleiding

Titel: 
Begeleiding
Omschrijving: 
Tijdens de stage hebben de studenten recht op een goede begeleiding in de vorm van:
 • Ondersteuning
 • Beoordeling van hun functioneren
 • Contact met school
 
Daarnaast geven de meeste stagebedrijven hun stagiairs een -onverplichte- stagevergoeding.
Het begeleiden van stagiairs kost tijd en inspanning. Het levert voor bedrijven en instellingen ook voordelen op:
 • u leert uw potentiële medewerkers van morgen kennen;
 • u levert een bijdrage aan een belangrijk onderdeel van de opleiding;
 • stagiairs brengen nieuwe inzichten en verfrissende ideeën mee.
 

Aanvullende Informatie

Bedrijven - Erkend leerbedrijf

Titel: 
Erkend leerbedrijf

Voordat een bedrijf als stagebieder aan de slag kan, heeft het  een officiële erkenning nodig. Deze wordt  verzorgd door één van de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In principe is het voor ieder bedrijf of stichting in Nederland mogelijk om een erkend leerbedrijf te worden als tenminste aan de volgende twee voorwaarden kan worden voldaan:

 • Het bedrijf is in staat om studenten op te leiden.
 • Het bedrijf is bereid om studenten op te leiden.

Naast deze twee belangrijkste voorwaarden dient een bedrijf aan meer specifieke voorwaarden te voldoen die verschillen per branche. Wanneer u een erkend leerbedrijf wilt worden, kunt u dat aanvragen bij het kenniscentrum van uw branche. U kunt zich aanmelden bij de kenniscentra door direct telefonisch contact op te nemen of door het aanmeldformulier te gebruiken wat u kunt vinden op de websites van de kenniscentra.  Nadat u zich heeft aangemeld zal een adviseur van het betreffende kenniscentrum contact met u opnemen voor een bezoek aan uw bedrijf. Hij of zij bespreekt dan met u voor welke functies en opleiding erkenningen worden verleend. Klik hier voor de 17 verschillende kenniscentra in Nederland. Dit geldt nog tot 1 augustus 2015; Daarna kunt u contact opnemen met de Stichting Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB).

Heeft u al een erkenning als leerbedrijf en heeft u de laatste tijd geen stagiaires begeleid, maar ziet u daartoe nu wel weer mogelijkheden, vul dan onderstaand antwoordformulier in. Drenthe College neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de stage-mogelijkheden in kaart te brengen. Bellen kan natuurlijk ook: 088-1884444.

Subsidie praktijkleren

Sinds 1 januari 2014 is de subsidieregeling Praktijkleren van kracht. Hieronder vindt u daarvan een samenvatting. Lees verder

 

 

 

 

Webform

Aanmelden stage

Maak van onderstaand formulier gebruik om een stage aan te melden of als u vragen heeft over stages.

Geef hier aan of uw organisatie beschikt over een erkenning van een kenniscentrum
In welke periode heeft u plaats voor een stagiaire?
Omschrijving stagewerkzaamheden
CAPTCHA
Ik ben geen robot.

Gouden Blok - Grote Afbeelding

Bedrijvenpagina onderdeel Cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen
Wij verzorgen cursussen en trainingen voor werkenden en werkzoekenden

Ontwikkelingen gaan tegenwoordig razendsnel. Beroepen veranderen of verdwijnen. De tijd dat medewerkers automatisch meegroeien met veranderingen is voorbij. Een leven lang studeren is nodig om bij te blijven. Bij  Drenthe College kunnen bedrijven, instellingen en particulieren terecht voor een scala aan bij- en omscholingscursussen en opleidingen.

Voor bedrijven en instellingen

Drenthe College biedt veel mogelijkheden om de kennis en vaardigheden van uw medewerkers te vergroten. Met locaties in heel Drenthe zitten we altijd dichtbij. Maar uiteraard verzorgen wij ook in-company cursussen en trainingen.

 

Wij verzorgen voor werknemers twee soorten opleidingen:

 • bedrijfsopleidingen op maat
 • cursussen en trainingen

Bedrijven bedrijfsopleiding en scholing op maat

Bedrijfsopleiding
Scholing op maat

Voor een individuele werknemer of  een groep kan een scholingstraject op maat worden ontwikkeld en uitgevoerd. Een persoonlijke intake of assessment kan aan het traject vooraf gaan.
Wij stellen het scholingsplan op met daarin onder meer antwoord op de vragen:

 • Wat moet de werknemer straks kunnen en wat kan hij/zij al?
 • Hoe krijgt de werknemer deze nieuwe vaardigheden het snelst onder de knie?
 • Waar kan hij/zij welke onderdelen het beste leren? In de werksituatie zelf, op school of thuis?
 • Hoe intensief moet de studiebegeleiding zijn?
 • Hoe bepalen en rapporteren we tussentijds en aan het eind van het scholingstraject in hoeverre de gestelde leerwegen zijn bereikt?
 • Wat kost het scholingsplan

Bekijk ons actuele aanbod van de cursussen hier

De contactpersonen voor cursussen en trainingen zijn:
Sector Techniek
Jacob Kappen
j.kappen@drenthecollege.nl

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Klik hier